Tiedon alkulähteillä - tietoähkyä vai selkeitä visioita?
03.05.2021

Tiedon alkulähteillä – tietoähkyä vai selkeitä visioita?
Webinaarisarjan 2. osa 18.5.2021 klo 9-11

Luotettava ja laadukas data on tiedolla johtamisen perusta. Data ei kuitenkaan sellaisenaan auta tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä, vaan taustalle tarvitaan selkeä visio, datan hyödyntämistä tukevat rakenteet ja oikeiden osaajien joukko. 

7 askelta kohti parempaa tiedolla johtamista -webinaarisarjan 2. osassa opit, miten tiedolla johtamisen kivijalka rakennetaan. Opit määrittämään tiedolla johtamiselle selkeät tavoitteet, strategian ja vision. Opit arvioimaan, mikä on organisaatiosi kypsyystaso ja valmius datan hyödyntämiseen. Koulutuksessa käydään läpi myös eri datalähteiden kartoittaminen ja arvioiminen organisaation tiedontarpeita vasten. Saat käytännön vinkkejä erilaisten datalähteiden yhdistämiseen ja tutustut myös datan hyödyntämisen haasteisiin. 

Kouluttajina toimivat alan edelläkävijät Juha Laine (työelämäprofessori, Turun yliopisto) ja Emil Ackerman (tietoarkkitehti, TAYS). Lisäksi Nina Helander (professori, Tampereen yliopisto) esittelee tiedolla johtamisen tutkimuksista saatuja tuloksia.

Koulutuksessa opit

  • Miten laaditaan tiedolla johtamisen tavoitteet, strategia ja visio
  • Miten tiedolla johtaminen jalkautetaan onnistuneesti koko organisaation jokapäiväiseksi toimintatavaksi 
  • Miten kartoitat ja arvioit eri tietolähteitä organisaatiosi tiedontarpeita vasten
  • Miten dataa hyödynnetään menestyksekkäästi liiketoimintapäätösten tukena

Ohjelma

9.00 Webinaarin avaus

Webinaarisarjan esittely ja tervetuloa

Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus
Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto (moderaattori)

 

9.10 Tavoitteiden asettamisen tärkeys tiedolla johtamisessa: tietoähkyä vai selkeitä visioita?

Tiedolla johtamisen strategisten näkökulmien merkitys

Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto


9.40 Tiedolla johtamisen tiekartta ja sen jalkauttaminen: Case PSHP

Tietolähteiden ja analyysityökalujen rakentaminen, jotta tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa - oikeat työkalut oikeissa tilanteissa

Emil Ackerman, tietoarkkitehti, TAYS


10.10 Tauko


10.20 Datan hyödyntämisen jalkauttamisen tärkeys koko organisaatiossa: rakastetaanko enemmän dataa vai saatuja tuloksia?

Mitä tiedolla johtamisen tutkimukset kertovat? Havaintoja siitä, mitkä asiat auttavat organisaatioita onnistumaan.

Prof. Nina Helander, Head of Department, Tampereen yliopisto


10.50-11.00 Yhteenveto ja päätös

Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto (moderaattori)
Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus

Puhujat 

Juha Laine

Työelämäprofessori Juha Laine on filosofian tohtori sekä lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Hän työskentelee lääkeyritys Rochessa. Siellä hän vastaa reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Aiemmin Juha toimi muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa eli nykyisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

Emil Ackerman

Emil Ackerman toimii tietoarkkitehtina Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hänen vastuullaan ovat tiedolla johtamisen kehittäminen ja tietopalvelut. Keskeisiä hänen johtamiaan kokonaisuuksia tällä hetkellä ovat tietoaltaan rakentaminen, visuaalisen raportoinnin kehittäminen ja data-analytiikkaprojektit. Ennen nykytehtäväänsä Emil toimi vajaa 10 vuotta yrittäjänä ja data-analytiikkayrityksen vetäjänä.

Nina Helander

Tietojohtamisen professori Nina Helander toimii Tampereen yliopistossa NOVI-tutkimusryhmän vetäjänä ja tietojohtamisen yksikön päällikkönä. Nina on myös tietojärjestelmätieteen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Ninan tutkimus keskittyy erityisesti digitalisaatioon, arvonluontiin ja tiedolla johtamiseen. Hän on johtanut useita monialaisia tutkimushankkeita ja tekee käytännönläheistä kehitystyötä yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

 

Tutustu webinaarisarjaan ja ilmoittaudu mukaan >