Vuoden Tutkija 2018 Johanna Mäenpää
26.10.2018

Pyysimme Vuoden Tutkijaksi 2018 valitulta Johanna Mäenpäältä ajatuksia tutkimuksesta: Mikä sinua tutkimustyössä motivoi ja innostaa? Mitä mieltä olet kliinisen tutkimuksen nykytilasta Suomessa – mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta Suomessa voidaan tulevaisuudessakin tehdä hyvää kliinistä tutkimusta?

Johanna Mäenpään kliinisen lääketutkijan ura alkoi vuonna 1982, jolloin hän sai mahdollisuuden toimia Turussa ensimmäisen suomalaisen syöpälääkkeen, toremifeenin, tutkijalääkärinä ja vastata sen faasin I tutkimuksista yhdessä oululaisen Seppo Kivisen kanssa. Mäenpää väitteli Turun yliopistossa vuonna 1985 munuaiskapselitestistä kasvainten sytostaattiherkkyyden ennustajana.

Sittemmin hän on toiminut yli 20 kansallisen ja kansainvälisen kliinisen lääketutkimuksen kansallisena tutkimuksesta vastaavana henkilönä ja muutenkin oman sairaalansa päätutkijana. Mäenpää oli 2015-2018 pohjoismaisen gynekologisen onkologian yhdistyksen (NSGO) presidentti ja on nykyään sen kliinisen tutkimusyksikön lääketieteellisen johtajan varahenkilö.

Mäenpää kuvaa tutkimustyön tärkeimmäksi motivaattoriksi mahdollisuutta tarjota syöpäpotilailleen uusimpia lääkekehityksen saavutuksia. Kansainvälinen, erityisesti pohjoismainen yhteistyö on tuonut mukanaan monia ystäviä. Kliinistä lääketutkimusta ei voi enää tehdä harrastelijamaisesti eikä ilman ammattitaitoisten tutkimushoitajien ja -koordinaattoreiden apua.

Johanna Mäenpää kantaa huolta siitä, löytyykö nuorten lääkäreiden joukosta riittävästi tutkimuksesta innostuneita kollegoja. Jatkuvuuden varmistamiseksi erityisesti yliopistosairaaloiden tulisi luoda esim. virkajärjestelyin lääkäreille mahdollisuuksia toimia 1-2 päivänä viikosta kliinisinä lääketutkijoina vapautettuna muista velvollisuuksista.