Vuoden CRA 2018 Maria Sokka
30.10.2018

Pyysimme Vuoden CRA:ksi 2018 valitulta Maria Sokalta ajatuksia tutkimuksesta: Mikä sinua tutkimustyössä motivoi ja innostaa? Mitä mieltä olet kliinisen tutkimuksen nykytilasta Suomessa – mitkä asiat ovat tärkeitä, jotta Suomessa voidaan tulevaisuudessakin tehdä hyvää kliinistä tutkimusta?

Maria Sokka aloitti lääketeollisuudessa vuonna 2001 ja työskenteli aluksi lääketurva- ja rekisteröintiosastoilla. Hän oppi tuntemaan lääkekehityksen elinkaaren ja työ oli kiinnostavaa, mutta aiemman hyvän sairaalakokemuksensakin takia hän kaipasi enemmän ”kentälle” ja kanssakäymiseen tutkimuskeskusten kanssa. Vuodesta 2005 Sokka on toiminut kliinisen tutkimuksen tehtävissä eri toimeksiantajille; vuodesta 2014 hän on ollut Crown CRO -yrityksessä. Vuosiin on mahtunut eri rooleja tutkimuksen monitoroijasta projektihallintoon. Sokka pitää työstään paljon ja haluaa jatkaa tulevaisuudessa kliinisten lääketutkimusten parissa.

Sokkaa motivoi CRA-työssä jatkuva itsensä haastaminen ja työn monipuolisuus. Asiantuntijuuden lisäksi työ vaatii kykyä kohdata erilaisia ihmisiä ja toimia eräänlaisena linkkinä tutkimuskeskusten ja lääkeyrityksen välillä. Työ vaatii jatkuvaa opiskelua esim. terapia-alueen vaihtuessa.

Sokka pohtii kliinisten tutkimuksen nykytilaa Suomessa: ”Suomen kalleus tutkimusmaana on esillä jatkuvasti. Olisi tietysti hienoa, jos tämän korjaaminen olisi mahdollista. Mutta minusta sitä tosiasiaa ei kannata jäädä voivottelemaan, koska meillä on kuitenkin monia hienoja asioita, joita kannattaa mainostaa.”

”Ensinnäkin viranomaiskäsittely on varsin toimiva moneen muuhun maahan verrattuna, toiseksi tutkimusympäristö on nykyaikainen ja kolmanneksi tutkimusten parissa toimivat henkilöt ovat todella ammattitaitoisia. CRA:n työssä on aina mahtavaa huomata, että moniammatillisesta tiimistä koostuva joukko haluaa yhdessä edistää asioiden sujuvuutta. Juuri nämä asiat ovat tärkeitä myös jatkossa.”

Mäenpään tavoin Sokka haluaisi panostaa nuorten innostamiseen ja sitouttamiseen alalle: ”Nuorten innostamiseksi alalle heille tulisi luoda kesätyöpaikkoja tai miksei muitakin lyhyitä työsuhteita. Kukaan ei tietenkään voi juosta ennen kuin oppii kävelemään, mutta jo alusta lähtien tulisi luoda mahdollisuuksia erilaisiin urapolkuihin.”