Kehitysproviisori Elli Leppä
19.11.2019

Tiedonvälitys on muuttumassa entistä enemmän visuaalisuutta painottavaksi. Päivälehtien uutiskolumneissa manataan madonlukuja painettujen kirjojen tulevaisuudelle, ja kärkkäimpien mielestä Instagram-kuvilla kommunikoiva nuoriso on hädin tuskin enää lukutaitoista. Aiheesta kuin aiheesta on saatavilla videotutoriaali: jopa Suomen lääkeviranomainen Fimea julkaisi hiljattain opasvideon lääkkeen myyntiluvan hakemisprosessista. Visuaalisuudesta on hyötyä erityisesti silloin, kun halutaan hyödyntää suuria tietomassoja: se auttaa tutkitusti havainnollistamaan monimutkaisia tietosisältöjä selkeällä tavalla.

Toimintaympäristön muutoksista pontta visuaalisuuteen

Lääkkeisiin liittyvä tieto saattaa sisältää runsaasti hankalia yksityiskohtia ja erityisterminologiaa, joiden omaksuminen pelkkää tekstiä tarjoavista esitysmuodoista voi olla haastavaa esimerkiksi kielivähemmistöihin kuuluville sekä iäkkäille ja lapsille. Muutkin potilas- ja kuluttajaryhmät ja lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät lääketiedosta, joka nojaa myös muihin esitystapoihin kuin pitkiin tekstimassoihin.

Muutokset lääkealan toimintaympäristöissä kasvattavat nekin tarvetta rikastaa lääketietosisältöjä: lääkevarmennusjärjestelmän käyttöönotto tuo mukanaan sinetöityjä lääkepakkauksia, joita farmaseutti ei voi apteekissa avata asiakkaalle sen tarkastamiseksi, miltä tabletti tai kapseli näyttää. Sairaanhoitaja ei pääse helposti kurkistamaan sairaalaosaston automaattisen lääkerobotin sisälle lääkepakkauksen ulkonäön varmistamiseksi. Näihin tilanteisiin tarvitaan kuvatietoja.

Turvaa ja käyttäjäystävällisyyttä

On ensiarvoisen tärkeää hoidon sujumisen ja potilasturvallisuuden kannalta, että sekä terveydenhuollon ammattilaisten että potilaiden saatavilla on helppokäyttöistä ja selkeää visuaalista materiaalia lääkkeistä ja lääkehoidoista. Tablettien, kapselien, ulkopakkausten ja annosteluvälineiden kuvat tuovat varmuutta, sujuvuutta ja ajansäästöä moneen kohtaan lääkehoitoprosessia. Erityisesti sairaanhoitajien ja farmaseuttien antamassa lääkeneuvonnassa voidaan tarvita puhuttujen ohjeiden lisäksi symbolimuotoista tietoa esimerkiksi siitä, voidaanko lääke ottaa ruoan kanssa vai pitääkö se ottaa tyhjään vatsaan. Samoin tabletin oikea käsittely, kuten murskaus- tai puolituskielto, välittyy helposti kuvakkeilla. Tietyt ohjeet, kuten biologisten lääkkeiden pistämiseen liittyvät neuvot voidaan usein esittää parhaiten ohjevideona, josta esimerkiksi annosteluvälineen käyttö ja oikeat pistostekniikat käyvät konkreettisesti ilmi. Myös lääkkeiden ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa voidaan esittää visuaalisessa muodossa, kuten värikoodattuina symboleina.

Lääketietokeskus hyödyntää jo nyt monipuolisesti visuaalisuuden keinoja. Tarjoamme sisältöjä niin kuluttajille kuin ammattilaisillekin. Esimerkiksi Rokotustieto.fi -sivuston infografiikat on suunniteltu selventämään mm. rokotuskattavuuden ja laumasuojan käsitteitä helposti omaksuttavalla tavalla. Olemme hyödyntäneet palvelumuotoilun keinoja suunnitellessamme tietosisältöjä kullekin kohderyhmälle parhaiten soveltuviin kanaviin ja alustoihin, yhtä lailla mobiililaitteisiin, verkkoympäristöihin kuin perinteisiin painotuotteisiinkin. Tulevaisuudessa keinovalikoimamme laajenee entisestään; kukaties uskaltaudumme tuottamaan vaikkapa lääkeaiheisia vlogeja nuorison lääkeneuvontaan.
 

Jätä yhteystietosi, niin olen sinuun yhteydessä!