Eettisten ohjeiden verkkotesti
12.03.2019

Lääkkeitä ei saa markkinoida miten ja kenelle tahansa. Lakien lisäksi lääkkeiden markkinointia sääntelevät Lääketeollisuus ry:n laatimat Eettiset ohjeet. Lääkealan henkilöstö ja palveluntarjoajat voivat osoittaa oman osaamisensa Eettisten ohjeiden verkkotestillä.


Eettisten ohjeiden verkkotesti on helppokäyttöinen monivalintatesti, joka kattaa keskeiset Eettisten ohjeiden soveltamiseen liittyvät kysymykset. Testi auttaa mm. perehdyttämään uusia henkilöitä lääkealalle, tukee lääkealan henkilöstön työssä kehittymistä, yhtenäistää Eettisten ohjeiden tulkintoja ja toimintatapoja yrityksissä sekä helpottaa Eettisten ohjeiden ohjauksesta ja tarkastuksesta vastaavien työtä. Testi on erittäin hyödyllinen myös lääkeyritysten palveluntarjoajille, kuten markkinointi- ja viestintätoimistoille, joiden tulee osata alan keskeiset säädökset.

Nyt mukana myös tutkimustulosten käyttöön liittyvät asiat

Testiä päivitetään säännöllisesti, jotta se on ajantasainen ja kattaa ajankohtaiset ilmiöt. Viimeisin versio testistä julkaistiin 1.3.2019, jolloin mukaan tuli tutkimustulosten käyttö markkinoinnissa sisältäen myös RWD:hen (Real World Data) liittyvät asiat. Testi sisältää lähdemateriaalit, joiden avulla opiskelija opiskelee testissä kysyttävät asiat ennen testin suorittamista. Verkkotesti (koko paketti) on mahdollista suorittaa myös englanniksi.


Eettisten ohjeiden verkkotestistä on valittavissa kaksi erilaajuista pakettia. Laajempi paketti sopii ylimmälle johdolle, myynnin ja markkinoinnin esimiehille ja asiantuntijoille, myynnin ja markkinoinnin valvonta- ja ohjaustehtävissä toimiville sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhdeasiantuntijoille. Suppeampi, ns. kenttäpaketti, sopii lääkkeiden esittely- ja asiakastyötä tekeville.

Käytännönläheiset kysymykset

Eettisten ohjeiden verkkotestin on suunnitellut Lääketietokeskuksen, Lääketeollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten asiantuntijoista koostuva työryhmä. Verkkotesti koostuu 13 eri teemasta, joissa kussakin on n. 5–10 käytännönläheistä monivalintakysymystä. Kukin teema käsittelee tiettyä Eettisten ohjeiden kohtaa. Teemoina testissä ovat mm. lääkkeiden markkinointi terveydenhuollon ammattilaisille, yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa sekä terveyttä ja sairautta koskeva terveystiedottaminen.


Testin suoritukset ovat voimassa siihen asti, kun Eettisiä ohjeita päivitetään seuraavan kerran, tai enintään kolme vuotta.


Katso lisätietoja ja suorita Eettisten ohjeiden verkkotesti.

Jätä yhteystietosi, niin olen sinuun yhteydessä!