Kehitysproviisori Elli Leppä
21.03.2019

Uudet markkinoille tulevat lääkkeet ovat entistä kalliimpia ja suunnattuja entistä kapeammille potilasryhmille. Kun väestö samalla ikääntyy ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset nousevat, kysymys hoidon hinnan ja hoidosta saatavan hyödyn suhteesta käy entistäkin polttavammaksi. Hoidon vaikuttavuus (Real World Data tai Real World Evidence) tuntuvat olevan nykyään vähintään joka toisen lääke- ja terveysalan puheenvuoron otsikkona. Kaiken hoidon vaikuttavuuden mittaamisen perusedellytyksenä on, että potilas käyttää hänelle määrättyjä lääkkeitä tarkoituksenmukaisella tavalla. Miten varmistua siitä, että näin todella tapahtuu?


Potilaan kyky käyttää lääkettä oikein on välttämätöntä


Tietyt lääkeryhmät, kuten inhaloitavat astmalääkkeet ja potilaan itse pistoksena annostelemat lääkkeet ovat alttiita käyttäjävirheille ja niistä seuraaville ongelmatilanteille. Jos kallis biologinen lääke unohtuu yöksi huoneenlämpöön, veritulpan estolääkettä pistetään epävarmalla tekniikalla ihon alle tai insuliinikynän neula pyrkii aina vääntymään, lääkkeen käyttömotivaatio voi kuihtua niin potilaalta kuin häntä hoitavalta terveydenhuollon ammattilaiseltakin.


Varsinkin pitkäaikaissairauksia hoidettaessa potilaan oma osallistuminen hoitoon on välttämätöntä hyvän hoitotuloksen kannalta. Potilaat ovat aiempaa kiinnostuneempia hoitonsa tavoitteista ja tuloksista. Jotkut voivat myös haastaa terveydenhuollon ammattilaista näkemyksillä vaihtoehtohoidoista. Tällaisissa tilanteissa ammattilaisella tulisi olla käytössään luotettavaan tietoon pohjautuvia neuvontatyökaluja rakentavaan dialogiin pääsemiseksi potilaan kanssa. Konkreettisen, arkea helpottavan tuen antaminen on omiaan kohentamaan potilaan luottamusta terveydenhuollon ammattilaisiin.


Ajantasaiset potilasohjeet keskitetysti ammattilaisten saataville


Parhaimmillaan potilaan hoitoon osallistuu moniammatillinen tiimi, joka tukee sairastuneen omaa toimintaa niin lääkärin tai hoitajan vastaanotolla, apteekissa kuin kotonakin. Tärkeänä tukena tällaisen tiimin toiminnassa ovat selkeät potilasohjeet, joihin voidaan palata yhä uudelleen hoitopolun varrella. Havainnollinen, kokonaisvaltainen ohjeistus ei perustu pelkkään tekstiin, vaan voi sisältää kuvallisia ohjeita tai vaikka opasvideoita lääkkeen annostelulaitteen oikeasta käytöstä. Kun terveydenhuollon ammattilaisella on käytössään sähköisissä tietokannoissa ylläpidetty ajantasainen materiaali, vältytään myös niiltä riskeiltä, joita vanhentumaan päässyt ohjeistus voi aiheuttaa.


Ammattilaisen aikaa säästyy potilaskohtaamisille, kun lääkehoidon tukimateriaalit ovat keskitetysti saatavilla yhdestä verkkopalvelusta, eikä niitä tarvitse haeskella vaihtuvista verkko-osoitteista muun kiireen ohessa. Lääkeryhmiä, joihin on viime vuosina tullut markkinoille runsaasti uusia, erityistä neuvontaa vaativia lääkkeitä, ovat mm. reumatautien ja tulehduksellisten suolistosairauksien hoitoon tarkoitetut biologiset lääkkeet.


Tukimateriaalit edistävät hoidollista tasa-arvoa


Valtakunnallisella tasolla on myös varmistuttava hoidollisesta tasa-arvosta: riippumatta potilaan kotipaikkakunnasta tai siitä, hoidetaanko häntä julkisessa vai yksityisessä terveydenhuollossa, ammattilaisilla tulisi olla yhtäläiset valmiudet lääkeneuvontaan ja muuhun hoidon tukemiseen.


Tähän liittyy oleellisesti myös potilaiden kielikirjon huomioiminen. Varsinkin pääkaupunkiseudulla on tarvetta hyvin monien kieliryhmien lääkeneuvonnan tukimateriaaleihin. Kielen lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota myös potilaan muihin ominaisuuksiin: terveydenhuollon ruohonjuuritasolta kuuluu viestiä, että lapsipotilaille suunniteltuja opasmateriaaleja tarvittaisiin lisää. Selkeät, kannustavat ohjeet helpottavat esimerkiksi nuoren diabetespotilaan ja lapsireumaatikon sekä heidän perheidensä arkea.


Elli Leppä
Kehitysproviisori, FT
 

 

Elli Leppä on väitellyt farmakologiasta ja vastaa Pharmaca Fennica -tietokannan farmakogenomisesta osiosta.


Hoitotyön Pharmaca Fennica – aina ajan tasalla!


• Hoitotyön ammattilaisille räätälöity lääketietopalvelu.
• Suunniteltu yhteistyössä hoitajien kanssa.
• Tiedot hoitotyötä tukevassa muodossa.
• Mukana myös lääkehoidon digitaaliset tukimateriaalit.
• Lääketunnistus auttaa lääkkeen ulkonäön tarkistamisessa.


Lue lisää Lääketietokeskuksen lääketietopalveluista >

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!