Head of Analytics Mikko Polvi
10.02.2021

Real world data -tietovirrat tuovat aivan uusia mahdollisuuksia parantaa lääke- ja terveysalan toiminnanohjausta ja päätöksentekoa. Haasteena on kuitenkin ollut, miten seuloa tietomassasta päätösten kannalta olennainen tieto, sillä dataa on saatavana runsaasti. Lääketietokeskuksen tiedolla johtamisen palvelut tarjoavat ratkaisuja tähän haasteeseen.

Toisiolain myötä terveydenhuollon viranomaisrekistereistä kertyvää tietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa. Rekisteritiedot ja datavirrat ovat olleet kuitenkin hajallaan, jolloin niiden hyödyntäminen on ollut haastavaa. Viime syksynä Lääketietokeskus toi rekistereistä kertyvät tiedot kehittämälleen Pharmanalytics-alustalle, josta lääke- ja terveydenhuollon ammattilaisten on helppo saada ne käyttöönsä. 

- Tiedolla johtamisen palveluperheemme on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Monille tuttu Pharmarket-markkinatilastopalvelu on saanut rinnalleen uuden Real World Insights -palvelun. Palvelun käyttäjä löytää sen avulla vastauksia tarkankin tason kysymyksiin lääkkeiden tosielämän käytöstä, kertoo Lääketietokeskuksen Head of Analytics Mikko Polvi.

Lääkehoidon toteutumisen analyysit alueellisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla

Real World Insights -palvelun avulla lääke- ja terveydenhuollon toimijat voivat analysoida lääkehoidon toteutumista nopeasti ja joustavasti alueellisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Tiedot päivittyvät palveluun automaattisesti, ja käyttäjät − lääkeyritysten myynti-, markkinointi- ja Market Access tehtävissä toimivat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjät ja ylilääkärit − saavat palvelun avulla nopean yleiskuvan lääkehoidon trendeistä ja lääkehoidon muutoksista. 

- Saamme THL:n Avohilmosta ja Kelan korvaustiedoista tilastotietoa jatkuvalla syklillä, ja se siirtyy automaattisesti palveluumme. Rikastamme sitä Pharmarket- ja Pharmaca Fennica -palveluista saatavalla tiedolla, ja louhimme ja jalostamme sitä algoritmien ja tekoälyn avulla uuden ymmärryksen saamiseksi. Lopputuloksen visualisoimme helppokäyttöisinä näkyminä loppukäyttäjille. 

Palvelu auttaa varmistamaan yhdenmukaisen hoidon toteutumista ja tarjoaa tukea hoitojen vaikuttavuusarviointiin.

- Käyttäjät voivat tarkastella, mihin sairauksiin lääkkeitä käytetään ja miten lääkehoitojen käytännöt eroavat toisistaan alueellisesti esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin. Palvelumme tarjoaa tukea vaikuttavien ja kustannustehokkaiden hoitojen valintaan.

Kehitys jatkuu yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Real World Insights -palvelua on kehitetty tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja se onkin saanut hyvää palautetta tietosisällöistään, selkeydestään ja visuaalisuudestaan. 

- Tiedolla johtamisen palveluita kehittää meillä ketterä ja osaava tiimi, johon kuuluu niin teknologian, lääke- ja terveysalan substanssin kuin liiketoiminnankin osaajia. Meihin kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä, kun mieleen tulee tarpeita ja kysymyksiä tiedolla johtamiseen ja real world dataan liittyen. Palvelumme taipuu jo nyt vaativiinkin tarpeisiin ja kehitämme sitä edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Ota yhteyttä