Lääketietokeskus Tietoa meistä Yhteistyötä Lääkehoidon oppimisympäristö

Kansallinen Lääkehoidon oppimisympäristö

Lääkehoitoon liittyviä oppimisympäristöjä sekä työkaluja on kehitetty useita niin ammattikorkeakoulujen kuin kaupallisten toimijoiden toimesta. Asiaa on vuodesta 2010 pohdittu Arcadan, Helsingin yliopiston sosiaalifarmasian osaston ja Lääketietokeskuksen aloitteesta perustetussa Lääkehoidon oppimisympäristö -työryhmässä. Lääketietokeskus on toiminut työryhmän toiminnan koordinaattorina ja kokoonkutsujana.

Moniammatillinen työryhmä

Lääkehoidon oppimisympäristö -työryhmä sai alkunsa Lääketietokeskuksen koordinoimasta ”Sairaanhoitajien sähköiset oppimisympäristöt” -tapaamisesta tammikuussa 2011, jossa tutustuttiin erilaisiin olemassa oleviin sähköisiin lääkehoidon oppimisympäristöihin ja todettiin tarve kansalliselle yhteistyölle.

Työryhmä on kokoontunut ensitapaamisen jälkeen neljästi ja laajentunut jatkuvasti. Mukana on tällä hetkellä 21 eri toimijaa. Joukossa on laaja joukko lääkehoidon ja lääketiedon kanssa työskenteleviä ammattilaisia niin koulutuksen alalta kuin työnantajiltakin.

Tavoitteena yhteistyö ja elinikäinen oppiminen

Tapaamisissaan työryhmä on määritellyt tavoitteekseen luoda Suomeen kansallinen sähköinen elinikäisen lääkehoidon oppimisen ympäristö, joka palvelisi sekä peruskoulutusta ja täydennyskoulutusta että perustaitojen ja -tietojen vahvistamista työelämässä.

Kansallisen oppimisympäristön tärkeimpiä tavoitteita ovat lääkehoidon osaamisen yhdistäminen ja kehitystyön kokoaminen ja hyödyntäminen uuden oppimisympäristön luomiseksi. Tärkeää on myös pystyä palvelemaan terveydenhuollon työnantajia tarjoamalla oppimisympäristö, joka mahdollistaa henkilökunnan täydennyskoulutuksen ja osaamisen todentamisen kaikille yhtenäisellä mittarilla.

Uudenlainen oppimisympäristö

Portaalityyppinen ympäristö olisi tarkoitus luoda yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppimisympäristö sisältäisi interaktiivista oppimismateriaalia eri muodoissa ja työkaluja osaamisen arviointiin. Sisällön on tarkoitus olla monipuolisesti hyödynnettävissä itse opiskeltavana tai täydentävänä osana lähiopetusta.

Päämääränä on, että alan opiskelijat voivat opiskella ja harjoitella samankaltaisessa ympäristössä jota he työelämässä käyttävät tietojensa päivittämiseen ja osoittamiseen.

Ympäristö toteutetaan aluksi suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi siten, että käyttöliittymä voidaan myöhemmin tarjota myös muilla kielillä. Alkuvaiheessa palvelu suunnataan erityisesti laillistetuille ja nimikesuojatuille hoitajille ja myöhemmin myös lääkäreille, farmaseuteille ja proviisoreille.

Lääkehoidon oppimisympäristö työryhmässä mukana olleet tahot

Ammattikorkeakoulut

 • Arcada
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Laurea Ammattikorkeakoulu
 • Metropolia
 • Mikkelin ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Muut oppilaitokset ja koulutuksen tarjoajat

 • Helsingin yliopisto / sosiaalifarmasian osasto
 • Hyria koulutus Oy

Työnantajat

 • Espoon kaupunki
 • HUS
 • Kuopion yliopistollinen sairaala
 • Lahden kaupunki
 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
 • TYKS

Viranomaiset ja julkiset toimijat

 • Fimea
 • THL, OPER yksikkö

Yritykset ja yhteisöt

 • Lääketietokeskus
 • Awanic
 • Axxell Monikulttuurisuuskeskus
 • Sairaanhoitajaliitto

Kysy lisätietoja

Hanne Juuti (äitiyslomalla)
Lääkeinformaatioproviisori
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

 • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
 • Lisäät verkkoturvallisuutta
 • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje