Lääketietokeskus Tietoa meistä Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste- ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Lääketietokeskus Oy (myöh. Lääketietokeskus)
Korkeavuorenkatu 35, 00130 Helsinki
puh. (09) 6150 4950

Yhteyshenkilö

Noora Aalto
puh. (09) 6150 4975
noora.aalto@laaketietokeskus.fi

Rekisterin nimi

Lääketietokeskuksen sähköisten palveluiden (Palvelu) asiakasrekisteri. Palveluita ovat laaketietokeskus.fi, laakeinfo.fi, laaketutkimukset.fi, rokotustieto.fi, pharmacafennica.fi, Pharmaca Fennica -mobiiliapplikaatio, Pharmaca Fennica Lääketietopalvelu ja vnr.fi.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Lääketietokeskuksen ja asiakkaan välinen asiakassuhde (asiallinen yhteys). Lääketietokeskus kerää Palvelun asiakkaan antamia henkilötietoja sekä asiakkaan Palvelun käyttöä koskevia tietoja sähköisten työkalujen kuten Google Analyticsin avulla rekisteriin. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Lääketietokeskus Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja voidaan käyttää Lääketietokeskuksen ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, Lääketietokeskuksen liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun, Palvelun kehittämiseen sekä Lääketietokeskuksen ja sen kumppaneiden mainontaan ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaasta kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot asiakkaan antamat tiedot: Nimi, työtehtävä, työpaikka, osoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasryhmä, erikoisruokavalio ja suostumus suoramarkkinointiin. Lääkäriasiakkailta kerätään lisäksi suostumus lääketurvatiedotteiden lähettämiseen sähköpostitse, SV-numero ja erikoisala.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntäminen

Lääketietokeskuksen digipalveluissa ja mobiilisovelluksissa kerätään ja käytetään palveluiden käyttäjien käyttäytymistietoja. Käyttäjän tietokonetta ja muuta päätelaitetta koskevia tietoja kerätään evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Evästetiedosto tallentuu käyttäjän päätelaitteelle ja sen avulla digitaalinen palvelu voi mm. käyttäjän näin halutessa tallentaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan seuraavaa vierailua varten. Evästeet sisältävät nimettömän, numeerisen tunnisteen, jonka avulla voimme yksilöidä ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Myös mobiilisovelluksissa käytetään evästeitä vastaavaa numeerista tunnistetta. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Niitä ei voida käyttää virusten levittämiseen eivätkä ne mahdollista käyttäjän kovalevyllä olevien tietojen tutkimista.

Keräämme automaattisesti tietoja siitä, miten palvelun käyttäjä käyttää Lääketietokeskuksen digipalveluita ja mobiilisovelluksia (esim. vierailun kesto ja ajoittuminen, millä hakusanoilla Palveluun saavutaan, miltä sivustolta Palveluun on linkitetty), millä Palvelun sivustoilla ja alasivuilla käyttäjä käy sekä käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta koskevia teknisiä tietoja (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen tilauksistaan ja/tai ilmoittautumisistaan. Asiakkaiden henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Lääketietokeskuksen henkilörekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Lääketietokeskus voi luovuttaa Palvelun asiakkaista keräämiään tietoja muihin Lääketietokeskuksen asiakasrekistereihin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa. 

Sähköinen aineisto

Rekisteri sijaitsee Lääketietokeskuksen palvelimella palomuurin takana. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä, oikeus kieltää antamiensa tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten tms. henkilötietolain tarkoittamaan tarkoitukseen sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Lääketietokeskus vastaa tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. Tarkistuspyynnöstä peritään kohtuullinen korvaus, mikäli edellisestä tarkastuksesta on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi.

Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje