LÄÄKETIETOKESKUKSEN

Laatupolitiikka

Laatupolitiikka

Lääketietokeskus on sitoutunut:

  • Noudattamaan lakisääteisiä vaatimuksia ja ylläpitämään laatujärjestelmän tehokkuutta
  • Määrittelemään, tarkastelemaan ja kehittämään laatutavoitteita ja seuraamaan tavoitteiden toteutumista
  • Parantamaan jatkuvasti laatujärjestelmän prosesseja sekä tuotteiden turvallisuutta ja tehokkuutta
  • Parantamaan asiakastyytyväisyyttä keräämällä ja analysoimalla jatkuvasti asiakaspalautetta