Asiakastarina: Apotti

Asiakastarina: Apotti

"Palvelu on nopeaa, ystävällistä ja ammattitaitoista"

Apotti on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä, jonka tehtävä on helpottaa lääkäreiden, apteekkihenkilökunnan, sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden työtä ja auttaa heitä noudattamaan hoitotyön parhaita käytäntöjä. Yhteistyö Lääketietokeskuksen kanssa takaa, että terveydenhuollon ammattilaisilla on aina saatavilla uusin tieto lääkkeistä.

Katri Yli-Kovero työskentelee Apotissa sovelluspäällikkönä, ja hänen vastuullaan on Lääketietokeskuksesta saatujen lääketietojen vieminen Apottiin. Kumppanuus Lääketietokeskuksen kanssa alkoi kolme vuotta sitten.

- Omaa työtäni on helpottanut paljon se, että Lääketietokeskus on niin luotettava toimija. Yhteistyö heidän kanssaan on myös erittäin sujuvaa, Yli-Kovero sanoo. 

Lue koko juttu tai katso video.

Tuija Hiirikoski ja Panu Teittinen Orion Pharmalta

Orion Pharma


"He kuuntelevat meidän toiveemme ja ottavat ne huomioon"

Orion Pharma on Suomen johtava lääkeyhtiö. Lääketietokeskuksen Pharmarket™-markkinatilastopalvelun avulla Orion Pharma pystyy muun muassa seuraamaan ja analysoimaan lääkemarkkinaa valtakunnallisesti sekä alueellisesti. Lääketietokeskus saa yhtiöltä erityistä kiitosta siitä, kuinka asiakkaan toiveita kuunnellaan ja otetaan huomioon.

Orion Pharman RX-myyntipäällikkö Tuija Hiirikoski ja portfolion kehityspäällikkö Panu Teittinen arvostavat erityisesti Pharmarketin helppokäyttöisyyttä, päivitysten nopeutta sekä palvelun räätälöitävyyttä. Esimerkiksi raportteja pystytään tekemään kätevästi erilaisiin tarkoituksiin. Palvelu on vastannut hyvin myynnin johtamiseen ja ohjaamiseen liittyviin tarpeisiin.

– Minulla on Lääketietokeskuksesta henkilökohtaisesti sellainen fiilis, että he ovat aika ketterä firma. Heidän hyvä asiakaspalvelunsa pitää huolta myös meistä ja pyrkii kehittymään jatkuvasti. Minulle on jäänyt erittäin positiivinen mielikuva, Teittinen kuvailee.

Lue koko juttu tai katso video.

Kamu-palvelu

Asiakastarina: SUEK

Puhtaan urheilun puolesta

Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n yhteistyön tuloksena syntyi KAMU-palvelu. KAMU – Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -palvelusta voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat urheilussa sallittuja ja mitkä kiellettyjä. Mobiilissa ja verkossa käytettävä palvelu pohjautuu Lääketietokeskuksen lääketietokantoihin ja koskee Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

"Urheilijat ovat toivoneet mobiilisovellusta, jonka avulla he pystyvät helposti tarkistamaan, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä. Kehitimme KAMU-sovelluksen yhdessä Lääketietokeskuksen kanssa", kertoo SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala.

KAMU-palvelua varten ylläpidettävä lääkkeiden doping-luokittelu on helposti hyödynnettävissä myös terveydenhuollossa osana Pharmaca Fennica Lääketietokantaa.

Asiakastarina: Tays

Asiakastarina: Tampereen yliopistollinen sairaala 

Hoitotyön Pharmaca Fennica helpottaa hoitajan arkea

Lääkepakkausta ei pääse e-lääkekaappien ja robotiikan yleistymisen seurauksena enää hypistelemään niin helposti. Hoitajat tarvitsevat siis verkkopalvelun, josta on helppo tarkistaa esimerkiksi lääkepakkauksien tietoja ja tutustua lääkkeiden kuviin. Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) tukee hoitajiensa työtä käyttämällä Hoitotyön Pharmaca Fennica -verkkopalvelua.

Tays:n sisätautien ja reumakeskuksen osastolla työskentelevä sairaanhoitaja kertoo käyttökokemuksiaan Hoitotyön Pharmaca Fennicasta: "Pystyn helposti etsimään lääkkeen nimellä ja tarkistamaan kuvasta vastaavuuden, mistä suurin hyöty. Yleisesti ottaen palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen."

Mihin muuhun sairaanhoitaja käyttää työssään Hoitotyön Pharmaca Fennica-palvelua? Lue koko haastattelu täältä.

Asiakastarina: Attendo

Asiakastarina: Attendo

Lähihoitajien lääkeosaamisen kartoittaminen

Lääketietokeskus toteutti lääkehoidon osaamiskartoituksen verkossa yli 1100 Attendon lähihoitajalle ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville.

"Haluamme Attendolla huolehtia, että lähihoitajien lääkeosaaminen on arvojemme ja lääkehoitosuunnitelmamme vaatimalla tasolla. Tämän tavoitteen saimme toteutettua erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti Lääketietokeskuksen toteuttamalla osaamiskartoituksella”, kertoo laatu- ja kehitysjohtaja Tuija Haatainen. ”Kartoitusten tulosten perusteella pystymme suuntaamaan koulutuspanoksia entistä tehokkaammin", Haatainen jatkaa.

Attendo on vuonna 1985 perustettu Pohjoismaiden suurin terveydenhuolto- ja hoivapalveluyritys.

Asiakastarina: Annakaija Lappalainen

Asiakastarina: lääkäri kouluttautumassa

Koulutuksella geenitiedon hyödyntämisestä kattava kuva

"Osallistuin Lääketietokeskuksen ensimmäiseen Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito -koulutukseen 28.11. Sen perusteella suosittelen seuraavaakin tapahtumaa erittäin lämpimästi! Sisältö oli erinomainen ja huolellisesti kokonaisuudeksi suunniteltu: ihan ”must” niin kelle tahansa aikaansa seuraavalle ja tulevaisuudesta kiinnostuneelle kliinikolle kuin muillekin terveydenhuollon palveluita tarjoaville.

Tilaisuudessa sai kuulla toinen toistaan parempia puhujia genetiikan asiantuntijoista ja palveluntarjoajista lainsäätäjiin, joista jokaisen näkökulma yhdessä auttoi muodostamaan selkeän kokonaiskuvan geenitiedosta tänään – ja aavistamaan missä mennään huomenna."

Annakaija Lappalainen, vastaava gynekologi, Lääkärikeskus Aava

Asiakastarina: Mediconsult

Asiakastarina: Mediconsult

Pharmaca Fennica nopeuttaa työtä ja parantaa turvallisuutta

Pharmaca Fennica on auttanut jo vuosien ajan Mediconsultin potilastietojärjestelmän, Mediatrin, käyttäjiä toteuttamaan turvallista ja tehokasta lääkehoitoa.

"Mediatrissa on ajantasainen Pharmaca Fennican lääketieto helposti käytettävissä", kertoo johtava ylilääkäri Sari Mäkinen Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Mäkisen mukaan järjestelmään viedyt tavanomaisimmin käytetyt lääkeannokset jouduttavat lääkityksen määräämistä ja parantavat lääkehoidon turvallisuutta.

"Olemme kiinnittäneet Mediatrissa erityistä huomiota lääketietojen käsittelyyn. Käyttäjä voi esimerkiksi hakea helposti valmisteiden tietoja ja vertailla niiden farmakologisia ominaisuuksia. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä lääketietojen käytettävyyteen järjestelmissämme”, kuvailee Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Asiakastarina: Orion Oyj

Asiakastarina: Orion Oyj

Jatkuva kouluttautuminen varmistaa osaamisen

"Haluamme Orionissa huolehtia, että yrityksessämme noudatetaan eettisiä ohjeita. Tämän tavoitteen saimme toteutettua erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti Lääketietokeskuksen Eettisten ohjeiden verkkotestillä.

Suosittelen lämpimästi testin teettämistä yrityksessänne, ei ainoastaan lääkealan yrityksissä vaan myös sidosryhmissämme, jolloin yhteistyö helpottuu puolin ja toisin."

Sari Pesonen, myyntijohtaja, Orion Oyj