Kamu-palvelu

Asiakastarina: SUEK

Puhtaan urheilun puolesta

Lääketietokeskuksen ja Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n yhteistyön tuloksena syntyi KAMU-palvelu. KAMU – Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -palvelusta voi tarkistaa, mitkä lääkkeet ovat urheilussa sallittuja ja mitkä kiellettyjä. Mobiilissa ja verkossa käytettävä palvelu pohjautuu Lääketietokeskuksen lääketietokantoihin ja koskee Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita.

"Urheilijat ovat toivoneet mobiilisovellusta, jonka avulla he pystyvät helposti tarkistamaan, mitkä aineet ja menetelmät ovat kiellettyjä. Kehitimme KAMU-sovelluksen yhdessä Lääketietokeskuksen kanssa", kertoo SUEKin lääketieteellinen asiantuntija Pekka Rauhala.

KAMU-palvelua varten ylläpidettävä lääkkeiden doping-luokittelu on helposti hyödynnettävissä myös terveydenhuollossa osana Pharmaca Fennica Lääketietokantaa.

Asiakastarina: Attendo

Asiakastarina: Attendo

Lähihoitajien lääkeosaamisen kartoittaminen

Lääketietokeskus toteutti lääkehoidon osaamiskartoituksen verkossa yli 1100 Attendon lähihoitajalle ja vastaavissa tehtävissä työskenteleville.

"Haluamme Attendolla huolehtia, että lähihoitajien lääkeosaaminen on arvojemme ja lääkehoitosuunnitelmamme vaatimalla tasolla. Tämän tavoitteen saimme toteutettua erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti Lääketietokeskuksen toteuttamalla osaamiskartoituksella”, kertoo laatu- ja kehitysjohtaja Tuija Haatainen. ”Kartoitusten tulosten perusteella pystymme suuntaamaan koulutuspanoksia entistä tehokkaammin", Haatainen jatkaa.

Attendo on vuonna 1985 perustettu Pohjoismaiden suurin terveydenhuolto- ja hoivapalveluyritys.

Asiakastarina: Annakaija Lappalainen

Asiakastarina: lääkäri kouluttautumassa

Koulutuksella geenitiedon hyödyntämisestä kattava kuva

"Osallistuin Lääketietokeskuksen ensimmäiseen Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito -koulutukseen 28.11. Sen perusteella suosittelen seuraavaakin tapahtumaa erittäin lämpimästi! Sisältö oli erinomainen ja huolellisesti kokonaisuudeksi suunniteltu: ihan ”must” niin kelle tahansa aikaansa seuraavalle ja tulevaisuudesta kiinnostuneelle kliinikolle kuin muillekin terveydenhuollon palveluita tarjoaville.

Tilaisuudessa sai kuulla toinen toistaan parempia puhujia genetiikan asiantuntijoista ja palveluntarjoajista lainsäätäjiin, joista jokaisen näkökulma yhdessä auttoi muodostamaan selkeän kokonaiskuvan geenitiedosta tänään - ja aavistamaan missä mennään huomenna."

Annakaija Lappalainen, vastaava gynekologi, Lääkärikeskus Aava

Asiakastarina: Mediconsult

Asiakastarina: Mediconsult

Pharmaca Fennica nopeuttaa työtä ja parantaa turvallisuutta

Pharmaca Fennica on auttanut jo vuosien ajan Mediconsultin potilastietojärjestelmän, Mediatrin, käyttäjiä toteuttamaan turvallista ja tehokasta lääkehoitoa.

"Mediatrissa on ajantasainen Pharmaca Fennican lääketieto helposti käytettävissä", kertoo johtava ylilääkäri Sari Mäkinen Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskuksesta. Mäkisen mukaan järjestelmään viedyt tavanomaisimmin käytetyt lääkeannokset jouduttavat lääkityksen määräämistä ja parantavat lääkehoidon turvallisuutta.

"Olemme kiinnittäneet Mediatrissa erityistä huomiota lääketietojen käsittelyyn. Käyttäjä voi esimerkiksi hakea helposti valmisteiden tietoja ja vertailla niiden farmakologisia ominaisuuksia. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä lääketietojen käytettävyyteen järjestelmissämme”, kertoo Mediconsultin toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Asiakastarina: Orion Oyj

Asiakastarina: Orion Oyj

Jatkuva kouluttautuminen varmistaa osaamisen

"Haluamme Orionissa huolehtia, että yrityksessämme noudatetaan eettisiä ohjeita. Tämän tavoitteen saimme toteutettua erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti Lääketietokeskuksen Eettisten ohjeiden verkkotestillä.

Suosittelen lämpimästi testin teettämistä yrityksessänne, ei ainoastaan lääkealan yrityksissä vaan myös sidosryhmissämme, jolloin yhteistyö helpottuu puolin ja toisin."

Sari Pesonen, myyntijohtaja, Orion Oyj