TIETOA MEISTÄ

Parantaminen alkaa tiedosta

Lääketietokeskus - Tietoa meistä

Lääketietokeskus – Parantaminen alkaa tiedosta

Lääketietokeskus on lääkeinformaatiopalveluiden ja tiedolla johtamisen teknologia- ja asiantuntijayritys. Uskomme tiedon parantavaan voimaan. Tieto tehostaa tekemistä, auttaa kehittymään ja tekemään yhteistyötä. Päätökset, jotka perustuvat tietoon, ovat tiedolla johtamisen perusta. Tieto mahdollistaa turvallisen ja vaikuttavan hoidon, johon jokaisella on oikeus. Teemme työtä, jotta ihmisten, osaamisen ja toiminnan parantamiseen tarvittava luotettava tieto ja palvelut ovat helposti saatavilla.

Asiakkaamme ja palvelumme

Teemme laajasti yhteistyötä lääkealan ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa. Meillä on asiakkaina paljon erilaisia ja erikokoisia yrityksiä ja organisaatioita sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta. Tärkeitä yhteistyökumppaneitamme ovat viranomaiset, kuten Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kansaneläkelaitos.

Tarjoamme asiakkaillemme osaamista, palveluita ja työkaluja turvallisuuden, vaikuttavuuden ja tulosten parantamiseen. Meidät tunnetaan Pharmaca Fennica® -lääketietokannasta: ylläpidämme ajantasaisia lääketietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, lääkealan yritysten ja terveydenhuollon järjestelmätoimittajien tarpeisiin. Tuotamme Kelalle kansallisen eReseptin Master Data -lääketietokannan ja vastaamme Pohjoismaissa lääkkeiden yksilöintitunnustoiminnasta (Vnr-palvelu). Pohjoismainen Pharmarket-markkinatilastopalvelu tarjoaa tiedolla johtamisen välineen. Lisäksi tarjoamme kattavan valikoiman osaamisen kehittämisen palveluita. Katso lisätietoja:


•    Pharmaca Fennica® -lääketietopalvelut
•    Tiedolla johtamisen palvelut
•    Osaamisen kehittämisen palvelut

Lääketietokeskus työnantajana 

Lääketietokeskuksessa työskentelee farmasian, data-analytiikan ja teknologian ammattilaisia. Merkityksellinen työ sekä avoin ja välittävä organisaatiokulttuuri näkyvät Lääketietokeskuksen henkilöstön korkeana sitoutumisasteena ja tyytyväisyytenä. Lääketietokeskus osallistui Great Place to Work tutkimukseen keväällä 2020, ja sille myönnettiin Great Place to Work -sertifikaatti heti ensimmäisellä yrittämällä. Lue lisää, millainen Lääketietokeskus on työnantajana.

Ota meihin yhteyttä

Ota meihin yhteyttä!

Emme valitettavasti voi antaa yksittäisiin lääkevalmisteisiin tai lääkkeiden käyttöön liittyvää neuvontaa. Lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin saat vastauksia hoitavalta lääkäriltä, hoitohenkilökunnalta, lähiapteekistasi tai helposti verkkopalvelusta laakeinfo.fi.