Tietoa lääkkeiden haitallisista yhteisvaikutuksista suoraan lääkärin työpöydälle
01.12.2021

Lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi ylimääräisiä kustannuksia terveydenhuoltoon, koska joskus vakava yhteisvaikutus voi viedä potilaan jopa sairaalahoitoon. Lääketietokeskuksen tuottama yhteisvaikutustietokanta auttaa estämään yhteisvaikutuksia jo ennakkoon. Rakenteinen yhteisvaikutustietokanta voidaan liittää osaksi potilastietojärjestelmiä, jolloin lääkäri voi tarkastella lääkkeiden mahdollisia yhteisvaikutuksia jo heti lääkettä määrätessään.


- Lääkkeiden yhteisvaikutuksia ilmenee silloin, kun käytössä on useampi kuin yksi lääke, joilla on toisiinsa vaikutuksia. Lääkeaineista riippuen lääkkeiden teho voi esimerkiksi voimistua tai heikentyä. Yhteisvaikutusten riski on suurempi, jos käytössä on paljon lääkkeitä tai jos potilas kuuluu johonkin riskiryhmään, kuten esimerkiksi munuaissairauksia sairastavat, kertoo kehitysproviisori Elli Leppä Lääketietokeskuksesta.


Päävastuu lääkehoidon turvallisuudesta on lääkärillä, joka kirjoittaa potilaan reseptit, mutta myös muu terveydenhuollon henkilöstö osallistuu turvallisen lääkehoidon varmistamiseen ja haitallisten yhteisvaikutusten estämiseen. Monisairaille ja paljon lääkkeitä käyttäville potilaille voidaan tehdä apteekissa lääkehoidon kokonaisarvio, jonka pohjalta lääkehoitoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Arviointi on kuitenkin aikaavievää ja kallista, ja tarve kevyemmälle ja automatisoidulle valvonnalle on tunnistettu.


- Usein tilanne on se, että lääkäri uusii kerralla useita lääkkeitä, ja kokonaisuuden läpikäynnille ei ole aikaa. Kun rakenteinen yhteisvaikutustietokanta tuodaan osaksi potilastietojärjestelmää, voidaan yhteisvaikutukset tarkistaa potilaan koko lääkelistalta. Tällöin algoritmi käy tiedot läpi ja tekee automaattisia tarkistuksia. Löydetyistä yhteisvaikutuksista voidaan tehdä lääkäreille näkyviä hälytyksiä ja toimenpidesuosituksia.

Yhteisvaikutuksia voidaan seurata eri tasoilla

Yhteisvaikutustietokanta on saatavana potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin sekä muihin terveydenhuollon sovelluksiin. Lääketietokeskus toimittaa tiedot lääketietokantana tai järjestelmään integroitavana vuorovaikutteisena ja kustannustehokkaana sanomapalveluna. Järjestelmätoimittaja tuo tiedot järjestelmään omien asiakkaidensa tiedontarpeiden mukaisesti.


- Yhteisvaikutuksen vakavuusluokka voidaan ilmoittaa esimerkiksi värikoodien avulla, jolloin lääkäri pystyy näkemään yhdellä silmäyksellä yhteisvaikutuksen vakavuuden. Lääketietokeskuksen yhteisvaikutustietokannassa kaikkein vakavimmat, valmisteyhteenvedossa vasta-aiheisiksi ilmoitetut yhteisvaikutukset on luokiteltu erikseen, jolloin niistä on helppo ilmoittaa esimerkiksi punaisella värillä. Lisäksi voidaan tarjota yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi yhteisvaikutuksen kliinisestä seurauksesta, annoksen muuttamisesta tai laboratorioarvojen tiuhemmasta seurannasta. Joskus kysymykseen voi tulla suositus lääkkeiden eriaikaisesta annostelusta tai vaihtoehtoiseen lääkkeeseen siirtymisestä.


Lääkelistan avulla lääkärillä on näkyvyys potilaalle kirjoitettuihin lääkeresepteihin, mutta haasteena voivat olla itsehoitovalmisteet, rohdosvalmisteet ja vitamiinit.


- Potilaat eivät aina miellä, että myös itsehoitovalmisteilla voi olla yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Käytössä olevista itsehoitolääkkeistä, rohdosvalmisteista ja vitamiineista tulisikin aina muistaa mainita lääkärille. Potilaat itse löytävät yhteisvaikutuksista tietoa käyttämiensä lääkkeiden pakkausselosteista ja valmisteyhteenvedoista, mutta tietojen oikea tulkinta voi olla vaikeaa.


Lääketietokeskuksen yhteisvaikutustietokannan tietolähteenä toimii Norjan lääkeviranomaisen FEST-tietokanta. Lääketietokeskus on kääntänyt tietokannan, sovittanut sen suomalaiseen toimintaympäristöön ja täydentänyt sitä farmaseuttisilla tietolähteillään. Lääketietokeskuksen farmaseuttiset asiantuntijat ovat varmistaneet tietojen laadun ja luotettavuuden. Potilastietojärjestelmät voivat hyödyntää yhteisvaikutustietokantaa Lääketietokeskuksen keväällä 2021 CE-merkityksi lääkinnälliseksi laitteeksi rekisteröidyn ohjelmiston kautta.


- Yhteisvaikutuksia tarkistava ohjelmisto on toteutettu annettujen vaatimusten ja laatujärjestelmän mukaisesti. Lääketietokeskuksen laatujärjestelmä on ISO 13485 sertifioitu. On tärkeää, että lääkäri voi luottaa tarjoamaamme tietoon ja toimintasuosituksiin, Leppä muistuttaa.

Lisätietoa

Ota yhteyttä