Tiedolla johtamisen webinaarisarja
 

Sote- ja lääkealan asiantuntijoille sekä johdolle suunnatut tiedolla johtamisen webinaarit - kehitä tiedolla johtamisen taitojasi veloituksettomassa webinaarisarjassa! 

Datastrategia lääke- ja terveydenhuollon ekosysteemissä

Datastrategia lääke- ja terveydenhuollon ekosysteemissä

Dataa on saatavana tänä päivänä lääke- ja terveysalalla jopa yli tarpeen. Miten valtavista tietomassoista seulotaan olennainen ja miten tieto valjastetaan jokapäiväisen toiminnan tueksi? Miten data valjastetaan yksilöllisen hoidon, yritysten kasvun ja yhteiskunnan hyvinvoinnin tueksi? Miksi ja milloin kannattaa tehdä datastrategia?

Sitran IHAN-projektin asiantuntija Saara Malkamäki kertoo, miten menestyvä datastrategia laaditaan ja mitä datastrategialla voidaan saavuttaa. Tallenne on kuvattu 25.11.2020.

Katso tallenne

Kenen vastuulla on johtaa dataa 

Kenen vastuulla on johtaa dataa 

Tiedolla johtaminen on vaikuttavan terveydenhuollon perusta. Millaisia mahdollisuuksia data ja sen hyödyntäminen tarjoavat sosiaali- ja terveydenhuollolle ja lääkealalle? Kuka dataa johtaa, millä keinoilla ja mitä hyötyjä datasta saadaan? 

2M-IT:n tietojohtamisen yksikön päällikkö Katja Antikainen kertoo, miten ja miksi datalla johdetaan. Miten tiedolla johtamisessa huomioidaan integraatiot, tiedon yhdistäminen sekä laadunhallinta? Tallenne on kuvattu 29.4.2021.
 

Katso tallenne

Reaalimaailman datan käyttö lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa

Reaalimaailman datan käyttö lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa

Miten reaalimaailman dataa voi hyödyntää lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa? Miten arvioida hoidon vaikuttavuutta ja terveydenhuollon menetelmiä taloudellisesta näkökulmasta?

Biopankit, sosiaali- terveydenhuollon rekisterit ja sairaaloiden tietoaltaat. Reaalimaailman dataa on saatavana nykypäivänä runsaasti, mutta miten sitä voi hyödyntää lääketutkimuksissa ja hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa? Miten varmistaa hoidon vaikuttavuus ja kustannustehokkuus?

Webinaarissa Terveystalouspäällikkö Mikko Kosunen Pfizerilta ja erityisasiantuntija Nadia Tamminen Lääketeollisuus ry:stä kertovat kertovat, miten reaalimaailman dataa voi hyödyntää lääkkeen elinkaaren eri vaiheissa. Tallenne on kuvattu 26.10.2021.

 

Katso tallenne

Tiedolla johtaminen soten päätöksenteossa, case-esimerkkejä

Tiedolla johtaminen soten päätöksenteossa, case-esimerkkejä

Miten tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteisuus jalkautetaan jokapäiväiseen toimintaan? Miten mittarit rakennetaan ja miten niitä hyödynnetään? Mitä muutos tarkoittaa terveydenhuollossa työskentelevien näkökulmasta?
 

Lääketieteen tohtori, EMBA Leena Setälä ja Eksoten strategisen toimenpideohjelman vastuuhenkilö ja Yhteinen tulevaisuus -sotekeskushankkeen kehittämisasiantuntija Riikka Lehmus kertovat, miten tiedolla johtamista voi hyödyntää soten päätöksenteossa. Luvassa on mm. kiinnostavia käytännön esimerkkejä yliopistosairaalan ja erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Tallenne on kuvattu 7.10.2021.

Katso tallenne

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto

Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteinen terveydenhuolto


Millaisia radikaaleja muutoksia tiedolla johtaminen ja vaikuttavuusperusteisuus tuovat terveydenhuoltoon? Miten vaikuttavuusperusteisessa terveydenhuollossa mitataan ja arvioidaan toteutuneet vaikutukset? Mitä muutos tarkoittaa terveydenhuollon toimijoiden tai potilaiden näkökulmasta?

Tässä webinaaritallenteessaLaadunohjauksen ja palvelutuotannon professori Paul Lillrank Aalto-yliopistosta kertoo, miten vaikuttavuusperusteisuus muuttaa terveydenhuoltoa. Tallenne on kuvattu 3.6.2021.

Katso tallenne

Lift text

Haluatko oppia lisää tiedolla johtamisesta sotessa?

Hyödynnä myös muut Lääketietokeskuksen tiedolla johtamisen koulutukset:

Tiedon alkulähteillä - tietoähkyä vai selkeitä visioita?

Vaikuttavuudella lisäarvoa potilaan hoitoon

 Miten tekoäly muuntaa terveydenhuollon tulevaisuutta?