Tutkimuspäällikkö FaT, dosentti Kari Linden Yliopiston Apteekista
26.06.2019

Yliopiston Apteekki on Suomessa ja Venäjällä toimiva apteekkikonserni ja sen omistaa Helsingin yliopisto. Yliopiston Apteekki tekee tutkimusyhteistyötä laajan kumppaniverkoston kanssa. Tiedolla johtaminen on työkalu Yliopiston Apteekin liike- ja tutkimustoiminnalle.


Apteekin perustehtävänä on huolehtia lääkejakelusta ja lääkeneuvonnasta. Yliopiston Apteekilla on lisäksi lakisääteisiä yhteiskunnallisia erityistehtäviä, kuten lääkehuollon tutkimus, harvinaisten lääkkeiden valmistus ja farmasian opiskelijaharjoittelut. Lisäksi Yliopiston Apteekki tarjoaa terveydenhuollon toimijoille palveluita, kuten lääkkeiden annosjakelua, lääkevaraston hallintapalvelua ja räätälöityjä asiantuntijapalveluita.


Tutkimuspäällikkö FaT, dosentti Kari Linden Yliopiston Apteekista sanoo, että tiedolla johtaminen näkyy Yliopiston Apteekin toiminnassa laajasti:


- Tiedolla johtamista hyödynnetään asiakaspalvelun ja muun toiminnan kehittämisessä. Verkkoapteekkitoiminnassa Yliopiston Apteekki on alan pioneereja, ja tiedolla johtaminen on tärkeä osa verkkoapteekin kehittämistä. Keräämme jatkuvasti dataa, ja sen pohjalta syntyvä asiakasymmärrys ohjaa verkkoapteekin ja asiakaspalvelun kehittämistä.


Lindenin mukaan tiedolla johtamisen menetelmät tarjoavat tulevaisuudessa uusia mahdollisuuksia muun muassa lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin ja riskien hallintaan – ja sitä kautta lääkehoitojen rationaalisuuden lisäämiseen.  


Tiedolla johtamisen koulutus tarjoaa teoreettista taustaa ja käytännön esimerkkejä


Kari Linden osallistui keväällä Lääketietokeskuksen järjestämään tiedolla johtamisen koulutukseen. Lindenin mukaan koulutus oli hyvin laadittu kokonaisuus, josta osallistujat saivat kattavan käsityksen tiedolla johtamisen tuomista mahdollisuuksista. Teoreettisen taustoituksen lisäksi tarjolla oli paljon käytännön esimerkkejä metodien soveltamisesta.


- Koulutus tarjosi monipuolisesti esimerkkejä eri puolilta lääkealaa lääketeollisuudesta käytännön hoitotyöhön. Puheenvuoroista kävi hyvin ilmi se, miten samat metodit ovat sovellettavissa niin liiketoimintaan kuin tutkimukseenkin. Kurssilla ollut esitys tiedolla johtamisen käytöstä Finnairin liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämisessä antoi hyvän esimerkin tiedolla johtamisen käyttömahdollisuuksista lääkealan ja terveydenhuollon ulkopuolella.
 

Sinustako tiedolla johtamisen ammattilainen?

 
Voit tutustua tiedolla johtamisen teemoihin mm. seuraavissa koulutuksissamme: