REAL WORLD DATA

Tietoa lääkkeen tosielämän käytöstä

Real-World Data

Real-World Data

Pharmarket RWD on uusi palvelu, joka yhdistää real world dataa eli eri lähteistä saatavaa ja hyödynnettävää tietoa lääkkeen tosielämän käytöstä. 

Uusi palvelu yhdistää tukkumyyntitilastot ja terveydenhuollon hoitoilmoitustiedot. Palvelun avulla terveydenhuollon toimijat voivat analysoida lääkehoidon toteutumista nopeasti ja joustavasti sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

Lääkkeitä markkinoiville yrityksille palvelu mahdollistaa myyntien osittamisen eri indikaatioihin hyödyntämällä hoitoilmoitustietokannan käyntisyitä. Palvelussa voi seurata terapiaryhmän dynamiikkaa tarkastelemalla potilaille aloitettuja ja vaihdettuja lääkkeitä.

Lääkkeiden kulutuslukujen rinnalle voidaan tuoda tarkentavia tietoja, kuten hoitoilmoitustietokannan mukaiset potilasmäärät. Raportit päivittyvät kuukausittain ja dynaamiset kuvaajat helpottavat tietojen tulkintaa.

Ota yhteyttä