PHARMANALYTICS REAL WORLD INSIGHTS

Tietoa lääkkeen tosielämän käytöstä

Real World Insights

Real-World Insights tarjoaa nopean yleiskuvan lääkkeiden tosielämän käytöstä ja auttaa näin lääkeyrityksiä tehostamaan toiminnan ohjaamista, sidosryhmille kommunikointia sekä mm. viranomaisraportointia.

Tarvitsetko työssäsi tietoa lääkkeiden tosielämän käytöstä (Real World Data, RWD)? Onko sinulla tarve seurata lääkityksien muutoksia tai indikaatiojakaumaa?

Real World Insights -palvelu on kustannustehokas tiedolla johtamisen ja toiminnan ohjaamisen apuväline, jonka avulla voit varmistaa yhdenvertaisen hoidon toteutumista.

Palvelun hyödyt

  • Analysoi lääkkeiden käyttöä kansallisella ja alueellisella tasolla
  • Vertaile hoitokäytäntöjä  
  • Hyödynnä valmiiksi validoitua ja visualisoitua dataa

Palvelu kokoaa yhteen Kelan korvaustilastoista ja THL:n Avohilmosta saatavan tiedon ja tarjoaa lääkeyritysten myynti-, markkinointi- ja Market Access tehtävissä toimiville sekä sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjille ja ylilääkäreille ajantasaista tietoa lääkkeiden tosielämän käytöstä. 

Nopea yleiskuva lääkehoidon trendeistä ja lääkehoidon muutoksista

Real World Insights -palvelun avulla lääke- ja terveydenhuollon toimijat voivat analysoida lääkehoidon toteutumista nopeasti ja joustavasti alueellisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla. Tiedot päivittyvät palveluun automaattisesti ja käyttäjät saavat palvelun avulla nopean yleiskuvan lääkehoidon trendeistä ja lääkehoidon muutoksista. Näet kätevästi:

  • Mihin sairauksiin lääkkeitä käytetään
  • Minkä verran lääkkeille tulee uusia käyttäjiä
  • Miten lääkehoitojen käytännöt eroavat toisistaan alueellisesti esimerkiksi sairaanhoitopiireittäin
  • Miten käyttäjämäärät siirtyvät eri lääkehoitomuotojen välillä

Tietoa on mahdollista tutkia ja visualisoida helppokäyttöisen työkalun avulla, ja löydät vastaukset tarkankin tason kysymyksiin. Samaan aikaan palvelun tietosuoja täyttää lain asettamat vaatimukset,  eikä se sisällä potilasta yksilöivää tietoa.

 

Haluatko kuulla lisää Real World Insights -palvelusta?

Täytä yhteydenottolomake tästä!

 

Tiedolla johtamisen webinaarisarja

Asiakastarinat
Bristol Myers Squibb
Palvelu auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään lääkemarkkinaa. Se tarjoaa tietoa, miten eri käyttöaiheet valmisteilla jakautuvat. Siitä on helppo hahmottaa trendejä ja asioiden etenemistä.
Päivi Erävaara, Business Unit Director
Lue lisää Bristol Myers Squibbin kokemuksista!