PHARMARKET

Tiedolla johtamisen palvelut

Tiedolla johtaminen

Tieto päätöksenteon apuna

Uudet tietojohtamisen mallit asettavat uusia vaatimuksia tiedolla johtamisen palveluille. Pyrimme vastaamaan tähän haasteeseen ja kehitämme nykyistä tukkumyyntitilastoon perustuvaa Pharmarket-palveluamme. Tukkumyynti tarkastelee historiaa ja kertoo valmisteiden toimituksista tukusta potilaspalvelupisteisiin. Ensimmäisessä vaiheessa yhdistämme tähän tietoon myös lääkitystietoa, jota syntyy potilasta hoidettaessa. Tavoitteena on palvelu, jossa voidaan ennustaa kysyntää, kuvata lääkehoidon vaikutusta sekä oikeaa kohdentumista. 

Teemme yhteistyötä rekisterien ylläpitäjien kanssa, jotta voimme saada tietoa potilaiden lääkitysmääristä, yksittäisen lääkeaineen todellisesta käytöstä eri indikaatioihin sekä lääkeaineiden reseptien määristä. Tiedolla johtaminen helpottuu, kun useiden lähteiden tieto on saatavilla yhdestä palvelusta valmiiksi yhteensovitettuna.

Ota yhteyttä