Terveysteknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen
26.05.2020

Terveysteknologia tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla se tarjoaa huimia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja viennin vauhdittamiseen. Alan potentiaalista kertovat vahvat kasvuluvut.

Terveysteknologia on edelleen yksi nopeimmin kasvavista korkean teknologian vientialoista Suomessa. Reilun 20 vuoden aikana terveysteknologian vienti on tuonut Suomeen lähes 13 miljardin euron ylijäämän ja runsaasti työpaikkoja. Alan voimakasta kasvua selittää Suomen ainutlaatuinen asema terveysteknologian aallonharjalla: meiltä löytyy erittäin korkeatasoista osaamista niin terveydenhuollon kuin tekniikankin alalta. 

- Suomen terveysteknologiateollisuus on syntynyt vahvan tutkimustoiminnan pohjalta. Ensimmäiset terveysteknologiset innovaatiot ovat rakentuneet lääketieteen tutkimuksen ja lääketieteen teknologian varaan, ja näitä tuotteita viedään yhä tänä päivänäkin maailmalle. Nokian nosteessa Suomeen saatiin myös paljon osaavaa työvoimaa. Olemme tottuneet kehittämään digitaalisia tuotteita fyysisten tuotteiden rinnalle, ja meillä on hyvä ymmärrys datan ja tekoälyn tuomista mahdollisuuksista, kertoo Terveysteknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Tavoitteena vahva vienti ja kansainväliset investoinnit

Suomen nopeasti ikääntyvä väestö haastaa suomalaiset kehittämään entistä parempia ja vaikuttavampia palveluita, jotta ihmisten hyvinvointi voidaan turvata kustannustehokkaasti. Digitaaliset palvelut, teollinen internet (IoT), tekoäly ja robotiikka tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia omasta terveydestä huolehtimiseen. Teknologisilla ratkaisuilla voidaan korvata myös monia terveydenhuollon rutiininomaisia tehtäviä ja helpottaa siten lääkäreiden ja hoitajien työtaakkaa. 

- Suomi ja Japani ikääntyvät tällä hetkellä nopeasti. Meidän pitää pystyä hoitamaan yhä isompi joukko ihmisiä pienemmällä määrällä ihmisiä. Tähän teknologia tuo paljon uusia mahdollisuuksia. 

Digitaaliset palvelut ovat usein helposti skaalattavissa yli maarajojen. Hassinen sanoo, että koska myös muut maat kohtaavat ikääntymisen haasteet tulevaisuudessa, Suomessa kehitettyjen teknologisten ratkaisujen kansainvälinen kysyntä nousee. 

- Tarvitsemme kansakuntana vahvaa vientiä ja kansainvälisiä investointeja. Tällä hetkellä terveysteknologian vienti on paljolti isojen yritysten varassa. Pienten yritysten merkitys kasvaa, kunhan ne vain saavat ensin referenssejä kotimaan markkinoilta. 

Hassinen muistuttaa, että teknologian käyttöönotto on ennen kaikkea kulttuurin ja prosessien muutos. Hän kannustaa teknokraatteja ja terveydenhuollon palveluorganisaatioita tiiviiseen vuoropuheluun. Vuorovaikutus lisää molemminpuolista ymmärrystä ja hälventää muutokseen liittyvää epävarmuutta.

- Kulttuurin ja prosessien muutos on iso ja se vaatii aikaa. Se ei tapahdu itsestään eikä hetkessä. Ensin on oltava visio, jonne organisaatiota määrätietoisesti johdetaan.

Kirjakustantamosta startup-henkiseksi teknologiayritykseksi

Tänä vuonna 45 vuotta täyttävä Lääketietokeskus on käynyt läpi voimakkaan kehityskaaren kirjakustantamosta startup-henkiseksi teknologiayritykseksi: Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica® -lääketietovaranto on integroitu osaksi digitaalisia apteekki- ja potilastietojärjestelmiä, ja Pharmaca Fennica -mobiilisovellus kulkee kätevästi mukana taskussa juuri sinne, missä lääketietoa tarvitaan. Hoitajien käyttöön kehitetty Hoitotyön Pharmaca Fennica tukee hoitajia käytännön hoitotyössä. Lisäksi Lääketietokeskus tuottaa digitaalisia tiedolla johtamisen ja osaamisen palveluita.

Lääketietokeskuksen toimitusjohtaja Minna PalhamoLääketietokeskuksen toimitusjohtaja Minna Palhamo sanoo, että Lääketietokeskuksen läpikäymä muutos on ollut iso, ja se on onnistunut kirkkaan vision, laaja-alaisen yhteistyön ja määrätietoisen toimeenpanon avulla. Erityistä kiitosta saa sujuva yhteistyö terveys- ja lääkealan toimijoiden kanssa sekä Lääketietokeskuksen osaava ja aikaansaava henkilöstö.

- Henkilöstössämme on mm. farmasian, data-analytiikan ja teknologian ammattilaisia. Verkostomme kattaa koko toimialan tutkimusyrityksistä viranomaisiin, terveydenhuollon ammattilaisiin, lääke- ja teknologiateollisuuteen. Kehitämme uusia palveluita moniammatillisesti yhteistyössä alan kaikkien toimijoiden kanssa. 

Lääketietokeskus valjastaa teknologian avulla lääketieteen innovaatiot sujuvoittamaan lääke- ja terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväistä työskentelyä, vapauttamaan aikaa potilaan kohtaamiseen ja tukemaan potilasturvallisuuden toteuttamista.

- Olemme tuoneet lääketietovarantoomme muun muassa lääkkeiden farmakogenomiset tiedot, jotka voidaan integroida potilastietojärjestelmiin helpottamaan yksilöllisen lääkehoidon suunnittelua. Kehittämämme teknologiset ratkaisut ovat skaalattavissa ja hyödynnettävissä helposti myös kansainvälisiin tarpeisiin. Tiivis yhteistyö Terveysteknologia ry:n kanssa tarjoaa meille monia uusia yhteistyömahdollisuuksia niin kotimaassa kuin muuallakin maailmassa. 

Ajankohtaisia terveysteknologiakoulutuksia:
Lääkinnälliset laitteet ja QMS-vaatimukset (osa 2) 8.10. >
Terveysteknologiafoorumi 27.10. ja 3.11. >
Ajankohtaista IVD-laitteista 12.11. >

 

Ota yhteyttä