Myyntiä ja asiakastyötä innovatiivisessa työympäristössä

10.03.2021

Minna työskentelee Lääketietokeskuksessa myynnin johtajana. Työpäivät ovat monipuolisia ja koostuvat pääasiassa asiakastapaamisista ja myyntityöstä. Lisäksi Minnalla on käynnissä erilaisia kehitysprojekteja. 

Minna Jacobson on koulutukseltaan kemian tekniikan diplomi-insinööri. Lisäksi hän on opiskellut syventävinä aineina mikrobiologiaa ja biokemiaa. 

Monipuolista työtä avoimessa ja hyväksyvässä työyhteisössä

16.10.2020

Khadija on koulutukseltaan lääketeknikko ja työskentelee Lääketietokeskuksessa monipuolisissa työtehtävissä. Päävastuunaan hänellä on asiakaspalvelusta ja lääketurvatiedotuksesta huolehtiminen. Työnkuvaan kuuluu myös lääkkeiden pakkausselosteiden ja asiakastietojärjestelmän päivittämistä.

Lääketietokeskus on työntekijälle lääke- ja sotealan näköalapaikka

23.01.2019

Heta Räikkönen on työskennellyt Lääketietokeskuksessa osa-aikaisena tapahtuma-assistenttina 1,5 vuotta. Heta opiskelee kauppatieteitä Aalto-yliopistossa, ja Lääketietokeskukseen hän hakeutui, koska halusi kartuttaa työkokemusta opiskelunsa ohella. Heta sanoo, että käytännöllinen työnteko on tuonut mukavaa vastapainoa teoriaan painottuville opinnoille.