Kliinisen lääketutkimuksen uudistukset vaativat toimijoilta osaamisen päivittämistä

19.04.2022

Kliininen lääketutkimus on terveydenhuollon toimivuuden ja kehittymisen edellytys. Kliinisen lääketutkimuksen avulla muun muassa mahdollistetaan työpaikkoja ja saadaan maksuttomia tutkimuslääkkeitä sairaaloihin. Lääketutkimuksella on suuri merkitys myös kansantalouden näkökulmasta, sillä esimerkiksi vuonna 2021 tutkimuksen ja tuotekehityksen investoinnit olivat 234 miljoonaa euroa.

Suomalaisten terveystiedot tukevat päätöksentekoa ja innovaatioita

26.04.2019
Suomen kattavat terveystietovarannot, yhtenäinen geeniperimä, huippututkimus ja toimiva teknologia ovat yhdistelmä, jota kovin moni valtio ei pysty tarjoamaan terveydenhuollon tutkijoille ja päättäjille. Terveystietojen tehokkaan hyödyntämisen esteenä ovat kuitenkin olleet hajallaan olevat tietolähteet sekä perässä raahaava lainsäädäntö.
 
Tietojen hyödyntämisen tarve on kasvanut nyt, kun tietoa on tarvittu päätöksenteon tueksi mm. toistaiseksi kariutuneen soteuudistuksen valmisteluun.