Mitä tiedolla johtaminen tarkoittaa sotepalveluissa?

14.01.2019

Maakunta- ja soteuudistuksen myötä tiedolla johtaminen nousee keskiöön nyt ja lähivuosina. Mitä tiedolla johtaminen sitten tarkoittaa ja miksi sitä tarvitaan sotepalveluissa?

Tiedolla johtamiselle on vaikea löytää selkeää määritelmää. Ilmaisu palautuu tietojohtamisen määritelmään ja sen historiaan. Usein viitataan myös englanninkielisiin termeihin Business Intelligence ja Knowledge Management. Tietojohtaminen tarkoittaa tapaa, jolla tietoa käsitellään, ja tiedolla johtaminen tarkoittaa tiedon valjastamista päätöksenteon tueksi.