Tosielämän tietoa lääkehoidon trendeistä ja lääkehoidon muutoksista

10.02.2021

Real world data -tietovirrat tuovat aivan uusia mahdollisuuksia parantaa lääke- ja terveysalan toiminnanohjausta ja päätöksentekoa. Haasteena on kuitenkin ollut, miten seuloa tietomassasta päätösten kannalta olennainen tieto, sillä dataa on saatavana runsaasti. Lääketietokeskuksen tiedolla johtamisen palvelut tarjoavat ratkaisuja tähän haasteeseen.

Lääketietokeskuksen ja THL:n yhteistyö auttaa varmistamaan yhdenvertaisen hoidon toteutumista

01.09.2020

Lääketietokeskus ja THL ovat käynnistäneet ainutlaatuisen yhteistyön tiedolla johtamisen tueksi.  Toimijoiden välille on rakennettu tiedonsiirtopalvelu, jonka avulla lääkkeiden tosielämän käytöstä saadaan tietoa Lääketietokeskuksen Real World Data -palveluihin. Palvelun avulla voidaan tarkastella esimerkiksi alueellisia hoitokäytäntöjä ja varmistaa yhdenvertaisen hoidon toteutumista.

Sara Väätäjä aloitti junior data-analyytikkona

30.09.2019

Sara Väätäjä aloitti 2.9.2019 Lääketietokeskuksella junior data-analyytikkona. Hän on humanististen tieteiden kandidaatti pääaineenaan kognitiotiede. Viime kesänä Sara kävi AW Academyn dataan ja analytiikkaan keskittyvän 12 viikon koulutuksen.

Aiemmin Sara on työskennellyt muun muassa tutkimusassistenttina. Hän harrastaa säännöllisen epäsäännöllisesti kaikenlaista luovaa kuten musiikkia.
 

Suomalaisten terveystiedot tukevat päätöksentekoa ja innovaatioita

26.04.2019
Suomen kattavat terveystietovarannot, yhtenäinen geeniperimä, huippututkimus ja toimiva teknologia ovat yhdistelmä, jota kovin moni valtio ei pysty tarjoamaan terveydenhuollon tutkijoille ja päättäjille. Terveystietojen tehokkaan hyödyntämisen esteenä ovat kuitenkin olleet hajallaan olevat tietolähteet sekä perässä raahaava lainsäädäntö.
 
Tietojen hyödyntämisen tarve on kasvanut nyt, kun tietoa on tarvittu päätöksenteon tueksi mm. toistaiseksi kariutuneen soteuudistuksen valmisteluun.