Pharmaca Fennica -palveluissa myös lääketurvatiedotteet ja riskienhallintamateriaalit

29.05.2019

Lääketietokeskuksen tuottamasta Pharmaca Fennica -lääketietokannasta on moneksi. Verkkopalveluiden, mobiilisovelluksen ja kirjan lisäksi Pharmaca Fennica -tietokantaa käytetään osana potilas- ja apteekkitietojärjestelmiä. Pharmaca Fennica -palveluita kehitetään jatkuvasti: viimeisimmäksi palveluihin on lisätty mm. uusia potilasturvallisuuteen liittyviä sisältöjä.

Tukimateriaaleista apua hoitoon sitoutumiseen

21.03.2019

Uudet markkinoille tulevat lääkkeet ovat entistä kalliimpia ja suunnattuja entistä kapeammille potilasryhmille. Kun väestö samalla ikääntyy ja terveydenhuollon kokonaiskustannukset nousevat, kysymys hoidon hinnan ja hoidosta saatavan hyödyn suhteesta käy entistäkin polttavammaksi. Hoidon vaikuttavuus (Real World Data tai Real World Evidence) tuntuvat olevan nykyään vähintään joka toisen lääke- ja terveysalan puheenvuoron otsikkona.