Antoisasta harjoittelujaksosta eväitä työelämään

25.09.2020

Suoritin liiketalouden opintoihini kuuluvan markkinoinnin ja viestinnän työharjoittelun Lääketietokeskuksessa. Kirjoitin aiemmin blogitekstin, jossa pohdin kokemuksiani ja tunnelmiani harjoittelun alkuun liittyen. Nyt, kun harjoittelujakso on tullut päätökseen, on aika summata yhteen ajatukset kuluneista kuukausista toisen blogikirjoituksen muodossa.

Opiskelijayhteistyö on molemminpuolista oppimista

06.08.2019

Lääketietokeskuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa. Meille on kertynyt kokemusta monenlaisista opiskelijoiden kanssa toteutetuista yhteistyömuodoista, kuten lääketeknikko-opiskelijoiden ja proviisoriopiskelijoiden harjoittelujaksoista, opinnäytetöistä (farmaseuttinen lopputyö, pro gradu, sairaanhoitajien opinnäytetyöt) sekä vuosittaisista monialaisista projekteista (mm. BMI Innovation Project).