Opiskelijayhteistyö on molemminpuolista oppimista

06.08.2019

Lääketietokeskuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa. Meille on kertynyt kokemusta monenlaisista opiskelijoiden kanssa toteutetuista yhteistyömuodoista, kuten lääketeknikko-opiskelijoiden ja proviisoriopiskelijoiden harjoittelujaksoista, opinnäytetöistä (farmaseuttinen lopputyö, pro gradu, sairaanhoitajien opinnäytetyöt) sekä vuosittaisista monialaisista projekteista (mm. BMI Innovation Project).