Ukrainan kriisi näkyy myös lääketiedon tarpeena

30.03.2022

Saimme maaliskuun lopulla SPR:n Rovaniemen vastaanottokeskuksesta tietopyynnön liittyen ukrainankieliseen lääketietoon. Kielimuuri voi estää suomenkielisen lääketiedon hyödyntämistä sotaa pakenevien auttamisessa. Halusimme tietysti tehdä voitavamme tilanteen ratkaisemiseksi ja tartuimme heti toimeen. Ukrainan viranomaisten verkkosivuilla on taulukkomuotoista tietoa sikäläisistä lääkeaineista ja lääkevalmisteista.

Lääkehoidon päivää vietettiin 17.3.2022 teemalla ”Lääkehoitosi digiajassa”

28.03.2022

Lääkehoidon päivää vietettiin 17.3.2022. Jo vuonna 2012 alkanut vuosittainen Lääkehoidon päivä tuo yhteen lääkealan ja terveydenhuollon toimijoita sekä lääkkeiden käyttäjiä. Tänä vuonna päivän teemana oli ”Lääkehoitosi digiajassa”. Teemawebinaarissa kuultiin puheenvuoroja mm. nivelreuman digihoitopolusta, Kanta-palvelun lääkityslistojen käytöstä, digitaalisuudesta verkkoapteekkien näkökulmasta sekä Apotin Maisa-portaalista omahoidon tukena.

Lääketietokeskus ja Evondos selvittivät hoitajien lääketietotarpeita ja lääketiedon puutteesta johtuvia ongelmatilanteita

21.03.2022

Lääketietokeskus ja lääkeannosrobottipalvelua tarjoava Evondos kartoittivat Suomessa ja Ruotsissa työskentelevien hoitajien lääketietoon liittyviä tarpeita kesällä 2021 toteutetussa kyselyssä. Kyselyn tuloksissa nousi esille useita lääketiedon etsimiseen ja käyttöön liittyviä, hoitotyön arjessa näkyviä ongelmatilanteita.

Lääkkeiden ympäristövaikutukset kiinnostavat apteekin asiakkaita

21.01.2022

Ympäristötietoisuuden kasvaessa myös lääkkeiden ympäristövaikutuksiin on alettu kiinnittää enemmän huomiota. Myös apteekin asiakkaat kysyvät yhä enemmän ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja, ja kysymyksiin törmätään apteekeissa jo lähes päivittäin. Apteekit voivat saavuttaa kilpailuetua ympäristönäkökohdat huomioivalla lääkeneuvonnallaan.

Tieto lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja korvaavista valmisteista varmistaa lääkehoidon jatkuvuuden

12.10.2021

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan myyntiluvan haltijoiden tekemien saatavuushäiriöilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2020 Fimealle tehtiin yli 2 000 saatavuushäiriöilmoitusta, mikä tarkoittaa, että ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2016.1

Kolme vinkkiä luotettavan lääketiedon arviointiin

26.01.2021
Lääketiedon määrä on kasvanut huimasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten kirjallista tietoa oli saatavilla hyvin niukasti ja digitaalista ei vielä lainkaan. Nykyisin tietoa on mahdollista etsiä kirjallisten tietolähteiden lisäksi internetissä, jonne kuka tahansa voi perustaa verkkosivuston ja tietojen oikeellisuutta ei valvota lainkaan.