Tieto lääkkeiden saatavuushäiriöistä ja korvaavista valmisteista varmistaa lääkehoidon jatkuvuuden

12.10.2021

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean mukaan myyntiluvan haltijoiden tekemien saatavuushäiriöilmoitusten määrä on jatkuvassa kasvussa. Vuonna 2020 Fimealle tehtiin yli 2 000 saatavuushäiriöilmoitusta, mikä tarkoittaa, että ilmoitusten määrä on nelinkertaistunut vuodesta 2016.1

Kolme vinkkiä luotettavan lääketiedon arviointiin

26.01.2021
Lääketiedon määrä on kasvanut huimasti viimeisten vuosikymmenien aikana. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten kirjallista tietoa oli saatavilla hyvin niukasti ja digitaalista ei vielä lainkaan. Nykyisin tietoa on mahdollista etsiä kirjallisten tietolähteiden lisäksi internetissä, jonne kuka tahansa voi perustaa verkkosivuston ja tietojen oikeellisuutta ei valvota lainkaan.

KLIK-tietopankista apua vaativiinkin lääketietopulmiin

23.09.2020

Vuodeosaston jääkaappi jäi yöksi raolleen ja siellä olevat lääkkeet lämpenivät. Vieläkö niitä voi käyttää? Kuinka kauan antibioottiliuosta voi säilyttää valmistuksen jälkeen? Kansallinen Lääkeinformaatiokeskus eli KLIK auttaa, kun terveydenhuollon ammattilainen kohtaa lääketietopulman.


Klik-tietopankki on terveydenhuollon organisaatioille ja apteekeille tarkoitettu helppokäyttöinen verkkopalvelu, joka tarjoaa monipuoliset ja kattavat vastaukset haastaviinkin lääketietokysymyksiin.

Visuaalisuus selkeyttää lääketietoa

19.11.2019

Tiedonvälitys on muuttumassa entistä enemmän visuaalisuutta painottavaksi. Päivälehtien uutiskolumneissa manataan madonlukuja painettujen kirjojen tulevaisuudelle, ja kärkkäimpien mielestä Instagram-kuvilla kommunikoiva nuoriso on hädin tuskin enää lukutaitoista. Aiheesta kuin aiheesta on saatavilla videotutoriaali: jopa Suomen lääkeviranomainen Fimea julkaisi hiljattain opasvideon lääkkeen myyntiluvan hakemisprosessista.

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto edistää luotettavaa lääketietoa

05.09.2019
Kansallinen lääkeinformaatioverkosto perustettiin edistämään vuonna 2012 julkaistun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia. Verkostossa toimii viisi moniammatillista työryhmää ja näiden lisäksi viestintätiimi. Mukana on myös useita lääkkeiden käyttäjiä edustavia järjestöjä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Lääkeinformaatioverkoston työtä.
 
Lääkeinformaatioverkostossa toimii noin 120 jäsentä ja he edustavat noin 60 eri organisaatiota.
Tagit

Pharmaca Fennica -palveluissa myös lääketurvatiedotteet ja riskienhallintamateriaalit

29.05.2019

Lääketietokeskuksen tuottamasta Pharmaca Fennica -lääketietokannasta on moneksi. Verkkopalveluiden, mobiilisovelluksen ja kirjan lisäksi Pharmaca Fennica -tietokantaa käytetään osana potilas- ja apteekkitietojärjestelmiä. Pharmaca Fennica -palveluita kehitetään jatkuvasti: viimeisimmäksi palveluihin on lisätty mm. uusia potilasturvallisuuteen liittyviä sisältöjä.