Puolet suomalaisista ei tiedä, milloin rokotukset tulee uusia
24.04.2017

Puolet suomalaisista ei tiedä, milloin rokotukset tulee uusia, kertoo Lääketietokeskuksen teettämä tuore tutkimus. Tutkimuksessa kysyttiin myös, onko suomalaisilla ajantasaista rokotuskorttia. Puolella suomalaisista (49 %) ei ole ajantasaista rokotuskorttia, kun hieman harvemmalla, yli neljällä kymmenestä (43 %) se on.

Kolme neljästä 15−79-vuotiaasta suomalaisesta (74 %), kertoo tietävänsä, onko rokotussuoja ajan tasalla. Tämä ei suoraan kerro ovatko he saaneet kaikki tarvittavat rokotukset. Osa heistä voi tietää, että joku rokotus puuttuu ja osa ei tunne kaikkia tarvittavia rokotuksia. Yli neljä kymmenestä (44 %) suomalaisesta tietää milloin rokotukset tulee uusia. "Voitaisiinkin arvioida, että rokotussuoja on ajan tasalla 44−74 % suomalaisista", tulkitsee Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila.

Rokotuksiin suhtaudutaan myönteisesti

Tutkimuksessa selvitettiin suhtautumista rokotuksiin. Rokotuksiin suhtaudutaan kokonaisuudessaan myönteisesti: noin yhdeksän kymmenestä 15−79-vuotiaasta suomalaisesta pitää tärkeänä tarkistaa kohdemaan rokotussuositukset hyvissä ajoin ennen matkaa (94 %) sekä huolehtia tehosterokotteista rokotussuojan varmistamiseksi (87 %). Enemmistö myös tietää mihin ottaa yhteyttä, kun tarvitsee rokotuksen (88 %).

Liki kolme neljäsosaa (73 %) on halukas maksamaan itse kansallisen rokotusohjelman ulkopuoliset rokotteet, kun joka kymmenes (12 %) ei ole valmis niitä maksamaan. Neljä viidestä (81 %) sanoo tietävänsä, mistä saa luotettavaa rokotustietoa. Huomattavaa on, että noin joka kymmenes ei ole varma, mistä saa luotettavaa rokotustietoa (8 %) tai mihin ottaa yhteyttä, kun tarvitsee rokotuksen (6 %).

”Tulokset antavat Luotettavaa tietoa rokotteista -projektille selkeät suuntaviivat tulevaan”, toteaa Lääketietokeskuksen toimitusjohtaja Minna Palhamo. ”Nostamme rokotusten uusimisen ja rokotuskortin omaehtoisen ylläpitämisen seuraaviksi viestinnän kärjiksi Rokotustieto.fi-palvelussa”, kertoo Lääketietokeskuksen kehitysjohtaja Topi Hanhela. ”Toisaalta olisi hyvä, että vanhat ja uudet rokotustiedot tulisivat automaattisesti kansalliseen Omakanta-palveluun ja palvelu muistuttaisi uusimisesta”, Hanhela pohtii.

Ajantasaisen rokotuskortin haltijoilla paras käsitys rokotussuojasta

Naiset, 35−49-vuotiaat, lapsitalouksissa asuvat ja ylemmät tuloluokat tietävät keskimääräistä useammin, ovatko rokotukset ajan tasalla ja milloin ne tulee uusia. Heillä on myös keskimääräistä useammin rokotuskortti. Vastaavasti miehet, yli 65-vuotiaat, enintään ensimmäisen asteen koulutuksen suorittaneet, yksinäistalouksissa asuvat ja suurkaupungeissa asuvat tietävät keskimääräistä harvemmin, ovatko rokotukset ajan tasalla ja milloin ne tulee uusia. Heillä ei myöskään ole rokotuskorttia.

”Ajantasaisen rokotuskortin haltijoilla on selvästi parempi käsitys rokotusten uusimisajankohdasta sekä oikeista tiedonanto- ja rokotuskanavista. Ylipäänsä he suhtautuvat muita myönteisimmin rokotuksiin”, Keski-Hallila analysoi.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen Lääketietokeskuksen toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin osana Luotettavaa tietoa rokotteista -projektia ja sen tavoitteena oli selvittää onko suomalaisten rokotussuoja ajan tasalla. Tutkimuksessa haastateltiin 10.–21.4.2017 välisenä aikana 1002 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttia suuntaansa.

Lisätietoja

Asiakkuus- ja kehitysjohtaja Topi Hanhela, Lääketietokeskus, 040 518 0792, topi.hanhela@laaketietokeskus.fi

Tutkimuspäällikkö Sirkku Keski-Hallila, Taloustutkimus Oy, 010 7585 1220, sirkku.keski-hallila@taloustutkimus.fi

www.rokotustieto.fi