LÄÄKETIETOKANNAT

Pharmaca Fennica® – lääkityksen päätöksenteon tukena

Rakenteinen lääketietokanta

Pharmaca Fennica® Lääketietokannat

Rakenteinen lääketieto päätöksenteon tukena

Lääke- ja terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat työssään ajantasaista ja luotettavaa tietoa lääkkeistä. Lääketietokeskuksen Pharmaca Fennica Lääketietokannat ovat avain turvalliseen lääkehoitoon. Ne tukevat terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa, edistävät lääkitysturvallisuutta ja sujuvoittavat hoitoa.

Pharmaca Fennica Lääketietokannat on toteutettu rakenteisesti, joten ne on helppo integroida terveydenhuollon tietojärjestelmiin, potilas- ja apteekkitietojärjestelmiin. Näin lääketieto on helposti saatavilla juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Esimerkkejä erillisistä aineistoista:

Meiltä on saatavissa tietokantoja myös useista muista lääketietosisällöistä, ota yhteyttä ja kysy lisää.