Tietopalveluproviisori Riikka Leppänen Lääketietokeskuksesta
29.05.2019

Lääketietokeskuksen tuottamasta Pharmaca Fennica -lääketietokannasta on moneksi. Verkkopalveluiden, mobiilisovelluksen ja kirjan lisäksi Pharmaca Fennica -tietokantaa käytetään osana potilas- ja apteekkitietojärjestelmiä. Pharmaca Fennica -palveluita kehitetään jatkuvasti: viimeisimmäksi palveluihin on lisätty mm. uusia potilasturvallisuuteen liittyviä sisältöjä.


Moni tuntee Pharmaca Fennica -verkkopalvelut, mobiilisovelluksen sekä kirjat. Pharmaca Fennica -lääketietoaineistoja löytyy usein myös apteekki- ja potilastietojärjestelmien taustalta, ja palveluita käyttävät niin apteekkilaiset, lääkärit kuin sairaanhoitajatkin.


Pharmaca Fennica -lääketietovarantoa ja siihen liittyviä palveluita kehitetään jatkuvasti. Kehitystyön kimmokkeena toimii asiakkailta saatu palaute.


- Keräämme terveydenhuollon ammattilaisilta palautetta erittäin aktiivisesti mm. tapaamisissa, tapahtumissa sekä kyselyillä. Näin varmistamme, että palvelumme vastaavat käyttäjien tarpeita. Olemme toteuttaneet lukuisia käyttäjiltä saamiamme hyviä kehitysideoita, sanoo tietopalveluproviisori Riikka Leppänen.


Lääketurvatiedotteet ja riskienhallintamateriaalit potilasturvallisuuden tukena


Viime aikoina Pharmaca Fennica -palveluiden kehityksen keskiössä ovat olleet erityisesti potilasturvallisuuteen liittyvät tiedot. Viimeisimpiä uusia sisältöjä ovat lääketurvatiedotteet ja riskienminimointimateriaalit. Ne valittiin kehityskohteiksi asiakkailta saadun palautteen perusteella.


- Lääkeyritysten on helppo julkaista potilasturvallisuutta tukevat materiaalit Pharmaca Fennica -palveluissa, ja sieltä ne välitetään edelleen myös eri potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin, kuten esimerkiksi Apottiin. Palveluiden käyttäjät hyötyvät siitä, että kaikki lääkkeisiin liittyvä tieto on keskitetty yhteen palveluun, Leppänen tarkentaa.


Lääketietokeskus päivittää viranomaisen hyväksymät, lääkeyritysten toimittamat lääkitysturvallisuuteen liittyvät materiaalit Pharmaca Fennica -palveluihin joka päivä, joten palveluiden käyttäjillä on aina saatavillaan tuorein tieto. Lääketurvallisuuteen liittyvät materiaalit löytyvät helposti muun lääketiedon yhteydestä, jolloin niitä ei tarvitse erikseen etsiä. Materiaaleja julkaistaan useilla eri kielillä, myös kuvina ja videoina.


Monipuoliset Pharmaca Fennica -palvelut


Kaikille avoimella Pharmaca Fennica -verkkopalvelulla on kuukausittain yli 100 000 käyttäjää, ja Hoitotyön Pharmaca Fennica on mm. kaikkien suurimpien sairaanhoitopiirien käytössä. Pharmaca Fennica -mobiilisovellus löytyy jo lähes 65 000 käyttäjältä. Lisäksi meneillään on useita käyttöönottoja, joissa uusi, käyttäjien kiittämä lääkeainekohtainen Pharmaca Fennica -verkkopalvelu ja -tietokanta liitetään osaksi apteekki- ja potilastietojärjestelmiä.


- Käyttöönotto on erittäin helppoa. Apteekki- tai potilastietojärjestelmän toimittaja lisää vain linkin verkkopalvelun käyttöä varten tai halutessaan rakentaa toiminnallisuuksia esim. kuvien, erikielisten hoidon tukimateriaalien ja pakkausselosteiden tarkastelemiseksi. Kaikki tarvittava tieto löytyy yhdestä ja samasta paikasta, Leppänen summaa.
 

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!