Krista Korpela
10.05.2021

Lääketietokeskuksen myyntitiimi vahvistui viime elokuussa, kun Krista Korpela aloitti avainasiakaspäällikkönä vastuullaan tiedolla johtamisen palveluiden myynti ja asiakkuudet.

Krista on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja suorittaa tällä hetkellä tohtoriopintoja LUT-yliopistossa. Krista kiinnostui terveysalasta jo lukioaikana apteekissa työskennellessään. Opiskeluaikana yliopistossa hän pääsi tekemään useita projekteja ja tutkimustehtäviä julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, mikä vahvisti entisestään kiinnostusta alaan. 

Kristalla on monipuolinen tausta terveysalalta, ja hän on ehtinyt kerryttää paljon kokemusta asiakastyöstä ja sote-sektorista. Ennen Lääketietokeskukseen siirtymistä Krista työskenteli projektipäällikkönä sosiaali- ja terveydenhuollon tekoälyratkaisujen parissa.

Työnkuvana myynti ja asiakkuudenhallinta

Krista kertoo työnkuvansa Lääketietokeskuksessa olevan monipuolinen. Hän toimii osana myyntitiimiä ja vastaa tiedolla johtamisen palveluiden myynnistä. Tiimiin kuuluu kaksi muuta avainasiakkuuspäällikköä, jotka vastaavat lääketiedosta ja koulutuksista. Yhdessä tiimi huolehtii nykyisistä asiakkuuksista sekä vastaa uusasiakashankinnasta. 

Työnkuvaan kuuluu myös kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Krista pitää tärkeänä markkinan seuraamista ja uusien mahdollisuuksien etsimistä yhdessä asiakkaiden kanssa. Hän kertoo asiakaskokemuksen ja asiakkaiden tarpeiden olevan keskiössä. 

- Tiedolla johtamisen tiimi on kasvava. Fokuksessamme on, että saamme kehitettyä tiedolla johtamisen palveluita eteenpäin. Teemme tiimin kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja toiveisiin. Pyrimme tuomaan palettiin heti alussa sekä asiakasosaamisen että teknisen osaamisen, jotta pystymme tukemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Väitöskirjasta vastapainoa myyntityölle

Krista kirjoittaa väitöskirjaa työn ohessa. Väitöskirjassaan Krista jatkaa gradussaan tekemää kehittämistutkimusta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmästä. Väitöskirjan keskeisenä ajatuksena on asiakkuuksien kokonaisvaltainen haltuunotto tiedon jakamisen avulla, niin organisaation sisällä kuin verkostoissa. 

- Työssä keskitytään yksittäisen organisaation näkökulman sijaan laajempaan tarkasteluun. On tärkeää miettiä, miten tietoa voidaan jakaa eri toimijoiden kesken, että saadaan asiakkaan kokonaisuus haltuun. Tutkin väitöskirjassani, miten asiakas voidaan kohdata tulevaisuudessa kokonaisuutena.

Kristan mukaan sote-sektorilla on paljon tehtävää ja kehitettävää. Hänellä on vahva halu tehdä merkityksellistä työtä Suomen terveydenhuollon eteen.

- Into opiskeluun kumpuaa siitä, että minulla on halu kehittää Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Siihen liittyen on paljon tehtävää, ja on antoisaa olla mukana tekemässä merkityksellistä työtä. Opiskelun taustalla on vahva tahtotila osallistumiseen. Toinen syy opiskeluun on se, että haluan oppia uutta ja kehittää itseäni. Tutkimustyö on todella itsenäistä ja sen ansiosta siinä oppii paljon.

Krista kertoo väitöskirjan kirjoittamisen olevan hyvin erilaista tekemistä verrattuna hänen normaaliin työpäiväänsä. 

- Päivätyöni avainasiakaspäällikkönä on todella vuorovaikutteista, ja teen työssäni paljon yhdessä asiakkaiden ja tiimien kanssa. Tutkimustyö tuo päivätyöhöni mukavaa vaihtelua. Siinä tärkeää on kirjoittaminen, ajatustyö ja aineiston syvällinen analysointi. Yksin työskentely tuo hyvää vastapainoa myyntityölle. 

Tiedolla johtamisen mahdollisuudet sotessa

Lääketietokeskuksella on lääketieto- ja koulutuspalveluiden ansiosta syvät juuret sosiaali- ja terveydenhuollossa. Yhteistyötä sote-sektorin kanssa on tehty jo lähes 50 vuotta. Kristan mukaan tiedolla johtamisen palvelut tulevat täydentämään Lääketietokeskuksen nykyistä tarjontaa soteen. 

- Luotettavaa tietoa on kertynyt pitkältä ajalta ja meillä on syvällinen ymmärrys Suomen lääkemarkkinasta. Haluamme täydentää tukeamme sote-sektorille myös tiedolla johtamisen palveluiden avulla. 

Krista näkee, että Lääketietokeskuksella on mahdollisuus olla vielä vahvemmin sote-alan keskiössä toimiva kattava tiedolla johtamisen palveluiden tarjoaja.

- Data liikkuu meidän kauttamme: saamme dataa lääketeollisuudesta ja sotesta, muokkaamme sen dataa hyödyntäviksi palveluiksi, ja syötämme takaisin ekosysteemin molempiin suuntiin. Olemme keskellä oleva toimija, joka voi hyödyntää molemmilta puolilta tulevaa dataa ja tuoda sen avulla uusia näkymyksiä kentälle. Erityisesti haluamme olla mahdollistamassa vaikuttavuusperusteista terveydenhuoltoa. 

- Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia mahdollisuuksia sotessa. Seuraamme, mitä sote-alan toimijat haluaisivat tietää lääkemarkkinasta. Tärkeää on asiakkaan nostaminen keskiöön ja toiminnan kehittäminen asiakaslähtöisesti. 

Tiedolla johtaminen näkyy kaikessa Lääketietokeskuksen toiminnassa

- Olemme muuttuneet vuosien saatossa kirjakustantamosta tiedolla johtamisen asiantuntijataloksi, ja datakeskeisyys näkyy kaikissa palveluissamme. Toimintamme kiteyttävä ajatus – parantaminen alkaa tiedosta – on läsnä kaikessa tekemisessämme. Vaikka meillä on kolme palvelualuetta, liittyvät ne kaikki kuitenkin omalla tavallaan tiedolla parantamiseen ja datalla johtamiseen. 

Tiedolla johtaminen näkyy tänä vuonna vahvasti Lääketietokeskuksen koulutustarjonnassa. 

- Tiedolla johtaminen on varsin moniosainen lääkealalla, ja sote- ja lääkeala tekevät osittain eri asioita tiedolla johtamiseen liittyen. Olemme toteuttaneet asiakkaidemme toiveesta webinaarisarjan, jossa poraudumme tiedolla johtamisen teemoihin eri näkökulmista. Sarjassa syvennymme tiedolla johtamisen perusteisiin sekä vaikuttavuusperusteisen sosiaali- ja terveydenhuollon mahdollistamiseen. Tuomme esiin konkreettisia case-esimerkkejä, miten eri organisaatiot hyödyntävät tiedolla johtamista toiminnassaan. 

Krista juontaa 7-osaisen webinaarisarjan neljä maksutonta yleiskatsausta, ja kutsuu jaksoihin vieraakseen tiedolla johtamisen ammattilaisia eri organisaatioista. 
 

Sinua voisi kiinnostaa:

7 askelta kohti parempaa tiedolla johtamista -webinaarisarja >
Tutustu tiedolla johtamisen palveluihimme >

 

Ota yhteyttä