Kehitysproviisori Elli Leppä
06.08.2019

Lääketietokeskuksessa tehdään säännöllisesti yhteistyötä useiden eri oppilaitosten kanssa. Meille on kertynyt kokemusta monenlaisista opiskelijoiden kanssa toteutetuista yhteistyömuodoista, kuten lääketeknikko-opiskelijoiden ja proviisoriopiskelijoiden harjoittelujaksoista, opinnäytetöistä (farmaseuttinen lopputyö, pro gradu, sairaanhoitajien opinnäytetyöt) sekä vuosittaisista monialaisista projekteista (mm. BMI Innovation Project). Kaikkia näitä yhdistää se, että alastaan innostuneet opiskelijat ovat tuoneet meille tuoreita näkökulmia, uusinta tietoa ja reipasta työotetta, ja saaneet puolestaan meiltä mahdollisuuden työskennellä asiantuntijoiden ohjauksessa, laajojen lääketietoaineistojen parissa erinomaisella tähystyspaikalla koko lääkealan kentän ylitse.

Vaihtelu on työn suola

Harjoittelupaikkana Lääketietokeskus myös vaatii. Toisin kuin apteekkityöhön tai terveydenhuollon potilastyöhön, meidän monitahoiseen työsarkaamme ei ole täsmäkoulutusta, joka tarjoaisi valmiita ratkaisuja siihen, millaiseksi työnkuva muodostuu. Olemme toivoneet meille tulevilta opiskelijoilta ennen muuta oma-aloitteisuutta ja uteliaisuutta ottaa haltuun vaihtelevia työtehtäviä, ja tällaisella mentaliteetilla varustettuja ihmisiä olemme myös saaneet.

Työpäivät harvoin seuraavat toistaan aivan samanlaisina ja työtehtävien kiireellisyysjärjestys saattaa muuttua lennosta. Me pidämme tätä työn suolana, joka auttaa pitämään silmät ja korvat auki ja tuntosarvet herkkinä sille, miten eri projektit voivat hyötyä toisistaan ja vastata vasta heikosti horisontissa siintäviin asiakastarpeisiin. Meiltä opittu joustavuus ja nopea omaksumiskyky hyödyttävät opiskelijoita myös myöhemmässä työelämässä.

Opettaja oppii

Entä millaisia asioita olemme itse saaneet opiskelijoilta? Opiskelijoiden konkreettisen työpanoksen lisäksi opimme jokaisen opinto- tai projektijakson yhteydessä lisää omastakin työstämme. Perehdytyksiä pitäessä ja opintojakson ohjaamiseen valmistautuessa tulee väistämättä katseltua omaa työnkuvaa ja vanhoja tuttuja aineistoja uusin silmin. Joka kerta, kun piirrämme kokonaiskuvaa siitä, miten Lääketietokeskus sijoittuu lääkealan kentällä suhteessa muihin toimijoihin ja millaista kortta me kannamme lääketieto- ja lääkehoitoprosessien suureen yhteiseen kekoon, se kirkastuu vielä lisää meillekin.

Koska kukin opiskelija-ohjaajasuhde on omanlaisensa, opimme jatkuvasti parempia tapoja tukea ja neuvoa opiskelijoiden työtä, tarjota erilaisia työmenetelmiä ja rikastaa omia työprosessejamme opiskelijoilta saatujen huomioiden pohjalta. Diginatiiveilla opiskelijoilla on usein myös käytännönläheisiä näkemyksiä siihen, millaisia ratkaisuja digitaalinen toimintaympäristö edellyttää tiedon tarjoamiselle.

Tutkimukset luovat uutta

Opinnäytetöiden tulokset ovat avartavia ja tuottavat aivan uutta tietoa: viimeisin kanssamme toteutettu farmaseuttinen lopputyö osoitti, että apteekissa työskentelevät farmaseutit kokevat tarvitsevansa apteekkijärjestelmiin lisää tietoa lääkkeiden doping-luokituksesta lääkeneuvonnan tueksi. Tämänvuotinen BMI Innovation Project puolestaan antoi meille rakennusaineita lääkkeiden kansallisen ympäristöluokituksen laatimiseksi terveydenhuollon ammattilaisten ja kuluttajien lääkevalintoja ohjaamaan. Vaikka opiskelijoiden ohjaus edellyttää meiltä työtä ja paneutumista, katsomme olevamme etuoikeutettuja, kun pääsemme mukaan tiedon tuottamisprosessin alkulähteille: tarjoamaan mahdollisuuden toteuttaa tutkimustyötä ja harjaannuttamaan tulevia terveydenhuollon ammattilaisia lääkealan käytäntöihin.
 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Lääketietokeskuksen työpaikat >

Lääketietokeskus on junior ohjelmistokehittäjälle hyvä paikka oppia lisää >

Lääketietokeskus on tynötekijälle lääke- ja sote-alan näköalapaikka >

Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!