Esta Vainio-Sonninen
07.05.2020

Viranomaiset ja muut lääke- ja terveysalan toimijat ovat tehneet hartiavoimin töitä potilaiden hoidon turvaamiseksi koronaviruspandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Tavoitteena on ollut varmistaa lääkkeiden saatavuus ja potilaiden hoidon jatkuvuus. Toimenpiteillä on pyritty helpottamaan myös lääkäreiden ja apteekkien työtaakkaa.  

Koronavirustilanne on tuonut omat haasteensa myös lääkkeiden saatavuuteen. Fimea päätti siirtää osan erityisluvalla käytetyistä valmisteista toistaiseksi määräaikaiselle erityisluvalle lääkkeiden saatavuuden helpottamiseksi COVID-19-pandemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa (23.4.). Valmisteet voidaan luovuttaa kulutukseen määräaikaisen erityisluvan perusteella eikä erityislupaa tarvitse hakea. Tämä sujuvoittaa työtä niin lääkärin vastaanotolla kuin apteekissa koronaviruksesta johtuvassa haastavassa tilanteessa.
 
Vaikka määräaikaisella erityislupavalmisteella ei ole myyntilupaa Suomessa, se löytyy Kansallisesta Lääketietokannasta (eResepti). Täten lääkäri voi määrätä sen sähköisellä reseptillä ja apteekki toimittaa potilaalle ilman erityslupahakemuksen käsittelyä.

- Lisättäväksemme tuli kerralla n. 50 määräaikaista erityislupavalmistetta. Työtä näiden kohdalla lisää aina se, että niistä ei ole tietoja kootusti valmiina. Valmisteille on luotava yksilöintitunnukset ja tiedot on täydennettävä samalle tarkkuudelle kuin normaalien myyntiluvallisten valmisteiden. Tietojenkeruu tehdään käytännössä useista eri lähteistä, mm. eri kielillä olevien valmisteyhteenvetojen perusteella. Lisäksi tarvitsemme aina maahantuojalta kauppaantuloilmoituksen ja tarkistamme tiedot suhteessa Fimean rekisteriin, tietopalvelufarmaseutti Esta Vainio-Sonninen kertoo.

Aikaikkuna tietojen keräämiseen, päivittämiseen ja laadunvarmistukseen oli kaksi viikkoa. Potilasturvallisuuteen liittyvässä asiantuntijatyössä aikataulu oli äärimmäisen tiukka.

- Tyytyväisenä voimme todeta, että Kelalle toimitetussa 1.5. voimaan tulleessa Kansallisessa Lääketietokannassa ovat mukana nämä nyt määräaikaisen erityisluvan saaneet useat kymmenet valmisteet, ja olemme ainakin tältä osin olleet myötävaikuttamassa Fimean tavoitteen täyttymiseen: valmisteet ovat helpommin lääkäreillä määrättävissä ja apteekeilla toimitettavissa lääkkeitä tarvitseville potilaille.
 

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Pharmaca Fennica -palvelut