Kehitysproviisori Elli Leppä
14.04.2020

Oletko koskaan kysynyt apteekissa, mikä olisi mahdollisimman vähän ympäristökuormaa aiheuttava lääke sinun vaivaasi? Entä lääkärillä? 

Monet apteekkien asiakkaat tiedustelevat jo lääkkeiden ympäristövaikutuksia, ja lääkärin vastaanotoillekin kysymys on tulollaan. Ongelmana on se, että lääkkeiden ympäristötietoja ei ole helposti saatavilla suomeksi, sen paremmin kansalaisille kuin terveydenhuollon ammattilaisillekaan. Monilla muilla elämän alueilla, kuten kodinkoneita ostaessa, on helppo tehdä vertailuja laitevalmistajien antamien tietojen ja valvottujen ympäristösertifikaattien perusteella, mutta lääkealalla ympäristösertifiointi on vasta alkumetreillään.

Selkeitä tietoja ympäristökuormasta

Paitsi että kuluttajat toivovat helppokäyttöisiä ympäristötiedon lähteitä omatoimisia lääkevalintoja varten, tiedon tarve on yhtäläinen myös lääkäreillä, hoitajilla ja apteekkilaisilla. Sitä mukaa kun ympäristötietoisuus ja ilmastohuoli kasvavat, tarvitaan sekä yksilöön että yhteiskuntaan kohdistuvia keinoja pienentää lääkkeiden kielteisiä vaikutuksia ympäristöön. 

Terveydenhuollon kiireinen arki asettaa korkeat vaatimukset ympäristötietojen, kuten muidenkin lääketietojen hyödynnettävyydelle: tiedon on oltava selkeää, tiivistä ja yksiselitteistä, jotta se voidaan kitkatta omaksua osaksi hoitokäytäntöjä. Suoraan potilastietojärjestelmässä sijaitsevat visuaaliset, rakenteiset lääketiedot, jotka on muotoiltu kutakin käyttäjäryhmää ajatellen, palvelevat tätä tarkoitusta parhaiten. Erilaiset symbolit ja värikoodit voivat helpottaa tiedon esittämistä nopeasti ja selkeästi. Jos tietoa ei ole saatavilla oikeassa asiayhteydessä ja havainnollisessa muodossa, se jää käyttämättä.

Vaikutukset kilpailutuksiin

Myös lääkehankintojen kilpailutuksia, kuten kokonaisten sairaanhoitopiirien lääkehankintoja varten tarvitaan tietoja siitä, mitkä lääkeaineet ovat toisia haitallisempia, tai minkä lääkepakkausten tuotannossa ja kuljetuksessa on parhaiten huomioitu ympäristönäkökohdat. Lääkeyritykset itse voivat käyttää ympäristötietoja muokatessaan omia tuotantoprosessejaan vähäpäästöisempään suuntaan. Lähitulevaisuudessa saataneen uusia tietoja siitä, millaisia lääkeainepäästöjä lääketehtaiden lähivesistöissä esiintyy. Näin voidaan seurata kohdemaiden, esimerkiksi Suomen vesistöjen tilanteen lisäksi tuotantomaiden, esimerkiksi Intian vesistöjen lääkeainekuormitusta. 

Muualta Pohjoismaista kantautuvien esimerkkien perusteella ympäristötiedoilla todella on merkitystä. Ruotsissa apteekeilla on velvollisuus kertoa kuluttajille diklofenaakkia sisältävien kipugeelien haitallisista ympäristövaikutuksista, ja diklofenaakkigeelien käyttö onkin vähentynyt. Norjassa lääkevalmisteet, joista on saatavilla ympäristötietoja, on nostettu etusijalle erään sairaanhoitopiirin lääkehankintojen kilpailutuksessa. 

Lääketietokeskus on käynnistänyt hankkeen, jossa Suomeen laaditaan lääkkeiden ympäristöluokitustietoja. Näitä tietoja voidaan hyödyntää laajasti terveydenhuollossa osana muita lääketietoja, jolloin lääkäri voi huolehtia ympäristökuormituksen vähentämisestä samalla kun hän valitsee potilaalleen parhaan mahdollisen hoidon. 

Elli Leppä
Kehitysproviisori, FT

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Tutustu Pharmaca Fennica -verkkopalveluihin

Tukimateriaaleista apua hoitoon sitoutumiseen

Visuaalisuus selkeyttää lääketietoa

 

 

Jätä yhteystietosi, niin olen sinuun yhteydessä!