Kehitysproviisori Elli Leppä
18.01.2021

Antibioottiliuoksen pitoisuus on 50 mg/ml. Potilas painaa 63 kg. Antibiootin annokseksi on määrätty 15 mg/kg kolme kertaa vuorokaudessa, 7 vuorokauden ajan. Kuinka monta 10 millilitran ampullia antibioottia tarvitaan kuurin aikana?

Tämä lääkelaskuesimerkki voisi olla todellisesta potilastilanteesta. Sitä tarkastelemalla voi hahmottaa, millaisia taitoja hoitaja hyödyntää lääkelaskuja suorittaessaan: On osattava muodostaa lääkelasku päässään, ratkaista ja tarkistaa se sekä arvioida ratkaisun oikeellisuus ennen kuin potilaan lääkehoito voi alkaa. Lisäksi hoitaja huolehtii usein lääkkeiden tilaamisesta, ja tarvittavaan lääkepakkausten määrään voi vaikuttaa se, kuinka kauan avattua ampullia voi säilyttää ennen kuin se on hävitettävä. 


Kiiretilanteita varten lääkelaskujen nopeuttamiseen on olemassa lääkeyrityksen tai terveydenhuollon organisaation laatimia taulukoita, joista annostuksia voi tarkistaa, mutta vastuu annoksen asianmukaisuudesta on viime kädessä lääkettä kulloinkin annostelevalla terveydenhuollon ammattilaisella. Siksi lääkelaskujen luotettava hallinta on keskeinen osa hoitajan ammattitaitoa.

Lääkitysvirheen välttäminen vaatii ammattitaitoa ja valppautta

Erikoisalasta, toimipaikasta ja tutkintonimikkeestä riippuen laskettavana voi päivittäin olla monenlaisia asioita, aina tablettimääristä erittäin vaativaan syöpälääkkeiden annosteluun esimerkiksi potilaan kehon pinta-alaan perustuen. Erityisesti lasten lääkehoito vaatii suurta huolellisuutta, koska heidän ruumiinpainonsa on pieni. Pilkkuvirhe liuosvahvuudessa voi johtaa vakaviin seurauksiin vielä aikuispotilaitakin herkemmin. Lääkelaskujen merkitys korostuu varsinkin suonensisäisesti tai muuten ruiskemuodossa annosteltavien lääkkeiden, kuten monien antibioottien, vahvojen kipulääkkeiden ja syöpä- sekä biologisten lääkkeiden kohdalla. Joskus lääkekaapissa saattaa olla samaa lääkeainetta liuoksina, joiden vahvuuserot ovat kymmenkertaisia. Lääkitysvirheen välttämiseksi on oltava valpas keskellä yövuoroakin.


Lääkelaskuja pidetään vaikeana osana hoitajaopintoja, ja tenttejä pelätään. Valmistumisen jälkeenkin lääkelaskuosaamista on ylläpidettävä jatkuvasti. Lääkitystyöhön voi osallistua vain, jos nk. lääkehoitolupa on voimassa, mikä edellyttää minimissään sen, että teoriaosuus, LOVe/LOP -verkkokurssi on suoritettu hyväksytysti 3-5 vuoden välein. Lisäksi työnantaja useimmiten määrittelee tarkempia vaatimuksia, kuten lääkehoidon näyttöjä. Jos työntekijällä on vaikeuksia saada testit hyväksytysti läpi, vaaditun osaamisen voi joissain tapauksissa näyttää myös muilla tavoilla. Työnantaja on velvollinen järjestämään tarvittavan koulutuksen, mutta voi myös rajata työntekijän tehtäviä, jos vaikuttaa siltä, että puutteellinen osaaminen voi muodostaa riskin potilasturvallisuudelle. 

Helppokäyttöiset työkalut potilasturvallisuuden tueksi

Hoitoalan ammattijärjestöt seuraavat ammattikunnan tarpeita ja ovat pyrkineet tukemaan hoitajia lääkelaskujen osaamisessa videomuotoisilla kertausharjoituksilla. Hoitajien verkkofoorumeilla saatetaan jakaa vertaistukea lääkelaskutenttiin menijöille ja kerrata tyypillisiä laskuesimerkkejä. Kriittisiäkin julkisia puheenvuoroja on nähty, joissa kommentoidaan kärkevästi mm. laskutenttivaatimusten ulottumista niillekin hoitajaryhmille, joiden toimenkuvaan ei juuri koskaan kuulu lääkkeiden annostelua ruiskeena tai tiputuksena. Perustellusti voidaan kuitenkin todeta, että peruslaskuvalmiudet ovat osa jokaisen hoitajan välttämätöntä ammattitaitoa, ja sujuvat rutiinit tuovat varmuutta kiiretilanteissa. Siksi olisikin hyödyllistä kehittää hoitajan työhön lisää työkaluja, joilla voidaan helpottaa lääkelaskuosaamisen ylläpitoa sujuvasti osana kliinistä arkea. Näin voidaan keventää työkuormaa ja kohentaa potilasturvallisuutta myös poikkeusaikoina, jolloin terveydenhuoltoon kohdistuu erityisen suuri suorituspaine.


Elli Leppä 
kehitysproviisori (FT)
Lääketietokeskus

Tukea turvalliseen lääkehoitoon sairaaloissa ja terveyskeskuksissa

Sairaaloiden ja terveyskeskusten henkilöstön tarpeisiin räätälöidyt verkkokoulutuksemme ja digitaaliset työkalumme tarjoavat tukea turvalliseen lääkehoitoon. Tutustu tarkemmin:

Lääkelaskut haltuun sairaaloissa ja terveyskeskuksissa