Viivi Snellman
29.08.2019

Sairastuessa ei välttämättä tule ajatelleeksi yksittäisen lääkkeen ympäristövaikutuksia. Kuitenkin ne eroavat valmisteittain, ja niihin voidaan vaikuttaa aina lääkeainemolekyylin kehitystyön tasolta lääkkeiden käyttämiseen ja hävittämiseen saakka.


Jokainen voi pienentää lääkkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia käyttämällä lääkkeitä ohjeiden mukaisesti sekä palauttamalla vanhentuneet tai ylijääneet lääkkeet apteekkeihin niiden turvallista hävittämistä varten. Lääkehävikkiä voi puolestaan vähentää hankkimalla vain tarpeellisia lääkkeitä sekä ostamalla pieniä pakkauksia uusia lääkityksiä aloitettaessa.

Lääkeaineiden ympäristövaikutukset vaihtelevat


Lääkkeitä joutuu ympäristöön niiden käytön jälkeen viemäriverkoston kautta sekä jätteiden mukana. Lääkeainejäämillä on havaittu olevan vaikutuksia sekä vesistöihin että maaperään ja niiden on huomattu aiheuttavan muutoksia esimerkiksi kalojen lisääntymisessä. Lääkkeiden ympäristövaikutusten arviointia vaikeuttaa lääkkeiden metabolia eli niiden muuttuminen elimistössä toisiksi aineiksi. Tämän seurauksena yksi lääkeaine voi päätyä ympäristöön useina eri aineina, minkä vuoksi pelkkä vaikuttavan aineen pitoisuuden seuranta ympäristössä ei riitä. Oman haasteensa tuo myös useiden eri lääkeaineiden sekoittuminen ympäristössä.


Lääkeaineista haitallisimpia ovat pysyvät, ympäristössä hajoamattomat molekyylit. Pysyvyyden lisäksi merkittävimpiä ominaisuuksia ympäristövaarojen arvioinnissa ovat biokertyvyys eli eliöstöön kertyminen sekä toksisuus eli haitallisuus. Toisaalta osalle lääkkeistä nämä vaaralliset ominaisuudet ovat välttämättömiä. Esimerkiksi syöpien hoidossa käytettävien solunsalpaajien on oltava sytotoksisia eli soluja tuhoavia. Onkin tärkeää muistaa, että ympäristöseikat ovat aina toissijaisia ja ne on huomioitava vain hoidollisesti samanarvoisten valmisteiden kohdalla. Lääkehoidon tehokkuuden on oltava ensisijainen hoidon valintakriteeri jokaisen potilaan kohdalla.

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi huomioida lääkkeen koko elinkaari


Suomessa lääkkeiden tuotanto on hyvin säädeltyä sekä valvottua. Valitettavasti tilanne ei ole samanlainen kaikkialla maailmassa, mikä aiheuttaa paikallisia ympäristöongelmia sekä vaikuttaa globaaliin ilmastonmuutokseen. Pakkausmateriaalia valittaessa soveltuvuuden ohella olisi pohdittava eri materiaalien ympäristövaikutuksia. Lisäksi tyhjät lääkepakkaukset päätyvät tällä hetkellä usein sekajätteeseen, vaikka osa pakkausmateriaalista olisikin mahdollista kierrättää.


Ekologisempaan lääkitykseen pyrittäessä pitäisikin kiinnittää huomioita lääkeaineiden ympäristövaikutusten lisäksi myös lääkkeiden valmistusprosesseihin, pakkaamiseen ja kuljettamiseen. Samaakin vaikuttavaa ainetta sisältävillä lääkevalmisteilla voi tällöin olla merkittävästi erilainen ympäristökuormitus.

Lääketietokeskus mukana puhtaamman ympäristön puolesta


Ruotsissa lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin perustuva ympäristöluokitus on ollut käytössä toistakymmentä vuotta. Me Lääketietokeskuksessa haluamme edistää ympäristöasioita ja olemmekin käynnistäneet projektin, jonka tavoitteena on laatia ympäristöluokitus Suomeen. Kesällä saimme BMI-projektin kautta kolme poikkitieteellistä opiskelijaryhmää selvittämään, miten lääkkeiden ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää.

Lue juttu: Opiskelijat pohtivat, miten lääkkeiden ympäristövaikutuksia voisi vähentää

Sinua voisi kiinnostaa myös: 

Lääkealan ympäristöpäivä 2020 - tule mukaan!

Merten hyvinvointia tarkasteleva muotoilu- ja tutkimuslaboratorio avautuu Designmuseossa 6. syyskuuta

 

Jätä yhteystietosi, niin olen sinuun yhteydessä!