kuva rauhallisesta kahvia juovasta naisesta
19.09.2022

WHO:n Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17.9. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Vuoden 2022 teemaksi on nostettu erityisesti lääkitysturvallisuus. 


WHO:n vuonna 2017 käynnistämän viisivuotisen potilasturvallisuushaasteen ”Medication without harm” tavoitteena on vähentää ehkäistävissä olevia, vakavia lääkehaittatapahtumia yli 50 %:lla. Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän jälkeen onkin hyvä tilaisuus muistuttaa lääkitysturvallisuuden tärkeydestä vuoden jokaisena päivänä.  

Lääketietokeskus ja lääkeannosrobottipalvelua tarjoava Evondos kartoittivat Suomessa ja Ruotsissa työskentelevien hoitajien lääketietoon liittyviä tarpeita kesällä 2021 toteutetussa kyselyssä. Kyselyn tuloksissa nousi esille useita lääketiedon etsimiseen ja käyttöön liittyviä, hoitotyön arjessa näkyviä ongelmatilanteita. Selvästi yleisin aihe, josta vastaajien oli ollut vaikea löytää lääketietoa, olivat lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset sekä lääkkeiden tunnistaminen ulkonäön perusteella. 

Lääketietokeskuksella olemme pureutuneet näihin tarpeisiin Pharmaca Fennica -verkkopalveluissamme muun muassa kiinnittämällä huomiota haitta- ja yhteisvaikutusten selkeään esittämistapaan, sekä kehittäneet lääkkeiden tunnistamiseen tarkoitetun työkalun, jonka avulla voi etsiä lääkkeitä muun muassa värin, muodon, sekä tabletissa olevan kuvion, merkin tai tekstin perusteella. 

Lisäksi vastaajien lääkkeisiin liittyviä yleisimpiä ongelmatilanteita oli lääkkeiden ottaminen ohjeiden vastaisesti (esim. liikaa, liian vähän tai ei lainkaan), sekä annostelulaitteen (esim. astmainhalaattorin) virheellinen käyttö. Yleisimpien ongelmatilanteiden joukkoon nousi myös se, ettei potilas tiennyt, mihin tarkoitukseen hän lääkettä käyttää. 

Lääkehoitoon kuuluu useita erilaisia vaiheita ja siihen osallistuvat monet eri toimijat.  Arjessa apuna olevat työvälineet, laadukas lääketieto ja ammattilaisten kouluttaminen tukevat turvallisen lääkehoidon toteuttamista. Ammattilaisilla tulee olla käytössään ajantasainen ja luotettava lääketieto, mutta myös osaamista tiedon hyödyntämiseen.  

Kaikille avoin kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän webinaari ”Lääkitys turvallisissa käsissä” järjestettiin 15.9.2022, ja sen tallenne on katsottavissa Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen verkkosivulla.


Pidetään entistä parempaa huolta lääkitysturvallisuudesta! 

 

Kirjoittaja

Essi Kariaho

Essi Kariaho 
Lääketietopalveluista vastaava johtaja, CXO
Lääketietokeskus
 

Työskenteletkö lääkeyritysten lääketurvan, lääkkeiden rekisteröinnin tai esimerkiksi laadun parissa?

Lue lisää Lääketurvaseminaari 2022 -tapahtumasta:
 

Lääketurvaseminaari 2022

Koulutukset asiantuntijoille