Laatupäällikkö Teijo Yrjönen, Suomen Lääkervarmennus Oy
06.05.2019

Vuonna 2016 käynnistynyt lääkevarmennusjärjestelmäprojekti saavutti helmikuun 2019 alussa tärkeimmän virstanpylväänsä, kun kaikki lääkealan toimijat ottivat lääkevarmennusjärjestelmän Suomessa käyttöönsä. Laatupäällikkö Teijo Yrjönen Suomen Lääkevarmennus Oy:ltä sanoo, että Suomessa tilanne on hyvä. Myös järjestelmän käyttöönsä ottaneiden toimijoiden määrä on Suomessa hyvin kattava.


- Koko suomalainen lääkejakeluketju – lääketeollisuus, lääketukut, apteekit ja sairaala-apteekit – on ollut lääkevarmennusjärjestelmän toteuttamisessa vahvasti mukana. Lisäksi mukana on ollut mm. useita IT-järjestelmätoimittajia. Kyseessä on ollut erittäin monimutkainen, paljon erilaisia riippuvuussuhteita käsittävä projekti. Projektissa mukana olleet tahot ovat tehneet todella tiivistä ja aktiivista yhteistyötä ja antaneet runsaasti palautetta ja kehitysehdotuksia. Haluankin kiittää kaikkia mukana olleita tahoja hyvästä yhteistyöstä.


Yrjönen on ollut lääkevarmennusprojektissa mukana vuoden 2017 elokuusta lähtien. Hän toimi projektissa aluksi osa-aikaisena konsulttina ja siirtyi noin puoli vuotta sitten Suomen Lääkevarmennus Oy:n kokopäiväiseksi työntekijäksi.


- Suomen Lääkevarmennus Oy vastaa lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoimisesta Suomessa. Vastaamme siitä, että järjestelmä toimii lainsäädännön mukaisesti ja kaikilla lääkejakeluketjun toimijoilla on mahdollisuus ottaa se käyttöön. Kaikilla eri toimijoilla on omat tarpeensa järjestelmään liittyen, ja meidän tehtävänämme on koordinoida hanketta niin, että järjestelmä palvelee mahdollisimman hyvin kaikkien osapuolten tarpeita.


Lääkevarmennusjärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen

Vaikka järjestelmän käyttöönotto on sujunut pääosin hyvin, on sekä järjestelmässä että toimintatavoissa edelleen myös kehitettävää. Meneillään on niin sanottu pehmeä käyttöönotto, jonka aikana käyttäjät harjoittelevat uusia toimintatapoja ja antavat palautetta ja kehitysehdotuksia.


- Tällä hetkellä seuraamme tilannetta ja keräämme palautetta loppukäyttäjiltä, lääkeyrityksiltä ja IT-toimittajilta. Olemme saaneet sekä kiitosta että myös rakentavaa kritiikkiä. Kiitosta olemme saaneet erityisesti siitä, että tarjoamme proaktiivisesti apuamme ja ohjeistusta erilaisten tilanteiden hoitoon.


Lääkevarmennusjärjestelmään on tarkoitus tehdä seuraava päivitys kesäkuussa.


- Päivityksessä korjataan joitakin havaittuja virheitä ja lisätään raportointiominaisuuksia. Päivityksiä järjestelmään tehdään jatkossa noin kaksi kertaa vuodessa.
Euroopan tasolla lääkevarmennusjärjestelmän hallinnoinnista vastaa EMVO (European Medicines Verification Organisation). Sen jäseninä ovat eurooppalaiset lääketeollisuuden, lääketukkujen, apteekkien ja sairaala-apteekkien keskusjärjestöt. Myös FiMVO (Suomen Lääkevarmennus Oy) yhdessä muiden kansallisten lääkevarmennusorganisaatioiden kanssa osallistuu aktiivisesti EMVO:n ja sen sidosryhmien väliseen yhteistyöhön.


- Keskustelut lääkevarmennusjärjestelmästä jatkuvat niin kansallisella kuin EU-tasolla. Nyt arvioimme edelleen prosessien ja toimintatapojen toimivuutta ja vakiinnutamme järjestelmän käyttöä. Edelleen keskustelemme myös siitä, miten lääkevarmennukseen liittyvää lainsäädäntöä pitäisi tiettyjen yksityiskohtien osalta tulkita. Toiminnan vakiinnuttaminen jatkuneekin todennäköisesti pitkälle ensi vuoteen.


Suomen Lääkevarmennus Oy lyhyesti


Suomen Lääkevarmennus Oy on voittoa tavoittelematon yritys, joka vastaa lääkevarmennusjärjestelmän rakentamisesta ja hallinnoimisesta Suomessa. Yhtiö perustettiin joulukuussa 2016. Yhtiön omistajia ovat Lääketeollisuus ry, Orion Oyj, Rinnakkaislääketeollisuus ry, Suomen Lääkerinnakkaistuojat ry sekä Suomen Apteekkariliitto ry ja Lääke- ja Terveyshuolto. Lue lisää >
 

Katso myös: