Riikka Leppänen
02.02.2021

Koko maailma odottaa helpotusta pandemiatilanteeseen, joten koronarokotteet tulevat Euroopassa jakeluun poikkeuksellisen nopealla aikataululla heti myyntiluvan myöntämisen jälkeen. Tiukan aikataulun takia myös valmistetietojen liikkuvuus on täytynyt varmistaa poikkeuksellisella tavalla. 

Lääketietokeskus hallinnoi lääkkeiden pohjoismaisia yksilöintitunnuksia eli Vnr-numeroita. Vnr-numero on välttämätön useissa tietojärjestelmissä Pohjoismaissa, esimerkiksi haittavaikutusten raportoinnissa ja tuoteinformaation julkaisemisessa. Lisäksi Lääketietokeskus tuottaa Suomessa lääkkeiden perustiedot sisältävän Kansallisen lääketietokannan sekä julkaisee lääkkeiden kliinistä käyttöä tukevaa lääkeinformaatiota Pharmaca Fennica -palveluissa. Lääketietokeskuksella on näin ollen keskeinen rooli myös koronarokotteisiin liittyvän tiedonkulun varmistamisessa.

- Olemme tehneet tiivistä yhteistyötä THL:n ja lääkeyritysten kanssa varmistaaksemme uusiin rokotteisiin liittyvää sujuvaa tiedonkulkua. Vnr-numeroilla ja ajantasaisten valmistetietojen saatavuudella on tärkeä tehtävä: ne helpottavat huomattavasti mm. varastonhallintaa ja rokotusten kirjaamista, kertoo Lääketietokeskuksen tietopalveluproviisori Riikka Leppänen.

Rokotteiden perustiedot varastonhallinnan ja annettujen rokotteiden kirjaamisen tukena

Lääkeyritysten tulee ilmoittaa uusista valmisteista Kansalliseen lääketietokantaan kahdeksan arkipäivää ennen kunkin kuukauden 1. ja 15. päivää.  Koronarokotteet tulevat Euroopassa jakeluun heti myyntiluvan myöntämisen jälkeen, joten tietojen päivittämisen aikataulu on tiukka.

- Esimerkiksi ma 21.12. klo 16 oli lääkeyritysten lakisääteinen määräaika ilmoittaa uusista valmisteista 1.1.2021 voimaan astuvaan Lääketietokantaan, ja Euroopan lääkeviranomaisen EMA:n odotettiin myöntävän myyntiluvan ensimmäiselle koronarokotteelle vasta 23.12. Valmistetta oli tulossa Suomeen jo joulunpyhinä, jolloin myös valmisteen perustietoja, kuten Vnr-numeroa jo tarvittiin terveydenhuollossa, Leppänen sanoo.

Lääketietokeskus piti lääkeyrityksen vastuuhenkilöihin aktiivisesti yhteyttä ja auttoi tietojen kokoamisessa ja välittämisessä eteenpäin.

- Valmiste saatiin mukaan 1.1.2021 julkaistuun Lääketietokantaan, ja jo ennen joulua välitimme tarpeelliset perustiedot terveydenhuoltoon yhteistyössä THL:n kanssa. Lääkeyrityksen yhteyshenkilö kiitteli, että ohjeistimme heitä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ja huolehdimme aktiivisesti tietojen kokoamisesta ja välittämisestä terveydenhuoltoon.

Tiedot näkyville nopeassa aikataulussa

Ensimmäisenä Suomessa myyntiluvan saaneen koronarokotteen tiedot saatiin todella nopeasti näkyviin ammattilaisille Pharmaca Fennica -palveluihin ja kansalaisille Lääkeinfo.fi- ja Rokotustieto.fi-sivuille. 

- Terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu, valmisteyhteenvetoon pohjautuva PF-seloste  pharmacafennica.fi -palvelussa ja kansalaisille tarkoitettu pakkausseloste  lääkeinfo.fi -palvelussa julkaistiin yhdessä päivässä myyntiluvan myöntämisen jälkeen: myyntilupa myönnettiin ma 21.12. illalla, ja tiedot olivat näkyvissä ke 23.12. aamulla. PF-selosteet ja pakkausselosteet sisältävät tärkeää tietoa: PF-selosteessa on esim. rokoteannoksen valmistelun ohjeet ja pakkausselosteessa tietoa rokotteen käyttötarkoituksesta ja haittavaikutuksista.

Koronarokotteiden tiedonkulun varmistamista jatketaan hyväksi havaituilla keinoilla myös muiden markkinoille tulevien koronarokotteiden osalta.

- Olimme yhteydessä yhdysvaltalaiseen Modernaan, joka ei ole aiemmin toiminut Euroopassa eikä tunne näin ollen Pohjoismaiden markkinoiden erityispiirteitä, kuten Vnr-numeroa. Pohjoismaisten erityispiirteiden ohjeistaminen Modernalle on ollut tärkeää ja varmistanut lääketietojen sujuvan liikkumisen myös muissa Pohjoismaissa. Saimme paljon kiittävää palautetta nopeasta toiminnasta Tanskan yhteistyökumppaniltamme DLI:ltä sekä Tanskan ja Norjan lääkeviranomaisilta. Omasta puolestani haluan kiittää kaikkia mukana olleita sujuvasta yhteistyöstä, Leppänen toteaa.

Lääketietokeskus auttaa jatkossakin varmistamaan myyntiluvan saaneiden koronarokotteiden tiedonkulkua. Ajantasainen lista löytyy koostetusti Rokotustieto.fi-sivuilta: Suomessa myyntiluvan saaneet koronavirusrokotteet

Tutustu palveluihimme:

Sinua voisi kiinnostaa myös:

Ota yhteyttä