VERKKOKOULUTUKSET

Lääke- ja terveysalan sekä terveysteknologian ammattilaisille

Verkkokoulutukset

Verkkokoulutukset
Verkkokurssikokonaisuus kouluttaa turvalliseen lääkehoitoon. Kurssit ovat käytännönläheisiä ja sisältävät monipuolisia tehtäviä ja opetusvideoita.
Verkkokoulutukset
Osoita lääkelaskupätevyytesi Lääketietokeskuksen uudella verkkokoulutuksella, jonka sisältö on rakennettu erityisesti sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkehoitoa toteuttavien tarpeisiin. Laadukas, käytännönläheinen ja helppokäyttöinen verkkokoulutus opettaa laskemaan haastaviakin lääkelaskuja ja tukee turvallisen lääkehoidon toteutumista.
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutus on hoitotyön ammattilaisille suunnattu kattava perehdytys kotihoidon perusteisiin. Koulutuksessa saat käytännönläheisiä vinkkejä erilaisiin hoitotilanteisiin ja asiakkaiden kohtaamiseen.
Verkkokoulutukset
Miten biosimilaareja kehitetään ja miten ne eroavat alkuperäisistä biologisista lääkkeistä? Miten biosimilaarien turvallisuus varmistetaan? Miten terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa biosimilaarin lääkeinformaation lähteistä? Selkeä, napakka ja potilastapauksiin perustuva verkkokoulutus perehdyttää biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien käytön olennaisimpiin kysymyksiin.
Verkkokoulutukset
Kuuluvatko tuotekoulutukset taloudellisen yhteistyön piiriin? Entä tapahtumien tukeminen terveydenhuollon ammattilaisille? Testaa osaamisesi nyt!
Verkkokoulutukset
Lääkemarkkinoinnin Eettisten ohjeiden verkkotesti on helppokäyttöinen monivalintatesti, jonka avulla lääkealan henkilöstö ja sen palveluntarjoajat voivat opetella soveltamaan ja tulkitsemaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.
Verkkokoulutukset
Lääkemarkkinoinnin Eettisten ohjeiden verkkotesti on helppokäyttöinen, verkkopohjainen monivalintatesti, jonka avulla lääkealan henkilöstö ja sen palveluntarjoajat voivat opetella soveltamaan ja tulkitsemaan Lääketeollisuus ry:n Eettisiä ohjeita.
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutuksen avulla vahvistat valmiuksiasi toimia osana kliinistä lääketutkimusta. Opit kliinisiin lääketutkimuksiin olennaisesti liittyvät hyvän kliinisen tutkimustavan periaatteet. Perehdyt hyvään kliiniseen tutkimustapaan, lääketutkimuksia säätelevään lainsäädäntöön sekä eri osapuolten vastuisiin ja velvollisuuksiin.
Verkkokoulutukset
Hanki Good Clinical Practice -verkkotestillä laaja-alainen ymmärrys alan vaatimuksista. Englanninkielisen testin on suorittanut jo yli 4000 kliinisen lääketutkimuksen ammattilaista lääketeollisuudessa ja terveydenhuollossa!
Verkkokoulutukset
Hanki Good Clinical Practice -verkkotestillä laaja-alainen ymmärrys alan vaatimuksista. Suomenkielinen versio suositusta GCP-verkkotestistä on julkaistu 28.4.2021.
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä kliinisen lääketutkimuksen monitoroinnista.
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvistä toimijoista ja heidän rooleistaan sekä roolien tuomista vastuista ja tehtävistä. Koulutus rakentuu kliinisen lääketutkimuksen toteutusvaiheiden ympärille ensimmäisestä tutkimuslupahakemuksesta tutkimustulosten raportointiin.
Verkkokoulutukset
Lääkeaineita päätyy ympäristöön monia eri reittejä pitkin ja lääkeaineilla on erilaisia vaikutuksia esimerkiksi vesistöjen eliölajeille. Tämän verkkokoulutuksen tavoitteena on tarjota tietoa lääkkeiden vaikutuksista ympäristöön sekä ympäristöluokituksen käytöstä.
Verkkokoulutukset
Toimitko hoitajana perusterveydenhuollossa tai koti- ja pitkäaikaishoidossa? Tiedätkö, miksi riskilääkkeet on tärkeä tunnistaa? Haluatko tietää lisää erilaisista riskilääkkeistä ja niihin liittyvästä riskienhallinnasta? Osaatko toimia oikein riskilääkkeisiin liittyvissä vaaratilanteissa? Riskilääkkeet tutuiksi -verkkokoulutus perehdyttää käytännönläheisesti yleisimpiin riskilääkkeisiin liittyviin asioihin.
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutus tarjoaa toivotun perustietopaketin sairaalalääkehankinnoista. Saat hyvän yleiskuvan lääkkeiden sairaalakauppaan liittyvistä prosesseista sekä toimijoista ja heidän rooleistaan. Ymmärrät julkisen terveydenhuollon lääkehankintoihin liittyviä näkökulmia ja haasteita.
Verkkokoulutukset
Ruotsin markkinalle suunnatun ruotsinkielisen GCP-verkkotestin ja sen lähdemateriaalien avulla muodostat laaja-alaisen käsityksen GCP-asioista. Testin lähdemateriaaleissa tutustut mm. lääketutkimusta sääteleviin määräyksiin ja lakeihin Ruotsissa, kliinisen tutkimuksen terminologiaan ja eri toimijoiden vastuisiin.
Verkkokoulutukset
Haluatko vahvistaa osaamistasi myyntilupa-asioista? Englanninkielisen verkkokoulutuksen avulla perehdyt laajasti aiheeseen.
Verkkokoulutukset
Työskenteletkö pohjoismaisten lääkemarkkinoideiden ja markkinoille pääsyn parissa tai haluatko tietää niistä lisää? Tunnetko alueen yhtäläisyydet ja erot? Hanki perustiedot pohjoismaisesta lääkemarkkinasta englanninkielisen Nordic Market Access eLearning -verkkokoulutuksen avulla!
Verkkokoulutukset
Verkkokoulutus tarjoaa tiiviin tietopaketin Market Accessista ja lääkevalmisteiden hinnoittelusta Suomessa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa palveluistamme sekä parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.