Aika ja paikka

web-course

Hinta

295.00€
(+ alv)

Työskenteletkö lääketutkimuksen parissa? Tarvitsetko tietoa kliinisen lääketutkimuksen keskeisistä säädöksistä ja eettisistä normeista? Tunnetko tutkimuksen osapuolien oikeuksia ja velvollisuuksia? Ymmärrätkö niiden taustoja ja vaikutuksia? 


Tässä webinaarissa opiskelet kliinisen lääketutkimuksen tutkimuseettisiä perusteita. Perehdyt tutkimuksen keskeiseen lainsäädäntöön, periaatteisiin ja ohjeistuksiin sekä tutustut eri osapuolten vastuisiin ja ja potilaan oikeuksiin. Aihetta käsitellään sekä akateemisen että toimeksiantotutkimuksen näkökulmista. 

 

Koulutus soveltuu sekä aloitteleville tutkijoille että päivityksenä ja kertauksena kokeneille tutkijoille. Se sopii myös muille tutkimusetiikasta kiinnostuneille kliinisen lääketutkimuksen parissa toimiville.

 

Koulutuksessa opit

 

 • Mitkä ovat keskeiset tutkimusetiikkaa säätelevät lait, periaatteet ja ohjeistukset ja mistä löydät lisätietoja

 • Mitkä ovat eri osapuolten vastuut lääketieteellisessä tutkimuksessa

 • Mitkä ovat potilaan oikeudet lääketieteellisessä tutkimuksessa

 • Miten asioida menestyksekkäästi tutkimuseettisen toimikunnan kanssa
 • Miksi tutkimusetiikka on tärkeää ja miksi on hyvä ymmärtää sitä laajemminkin kuin vain pykälien ja prosessien kautta.

 

Koulutuksen kohderyhmä


Koulutus sopii kaikille kliinisten lääketutkimusten parissa työskenteleville, mm.
 

 • Tutkijoille, tutkimushoitajille ja tutkimuskoordinaattoreille

 • Lääketeollisuuden kliinisten lääketutkimusten johdolle, tutkimuspäälliköille ja CRA:ille

 • CRO-yritysten edustajille

 • Alan viranomaisille

 • Tutkimuksen palveluntarjoajille

 • Potilasjärjestöissä toimiville

 • Terveysalan ICT-toimijoille 

 

Ohjelma

Tervetuloa webinaariin!

Milla Kajanne, koulutuspäällikkö, Lääketietokeskus

 

Uusi lääketutkimusasetus tutkimusetiikan näkökulmista

Mika Scheinin, emeritusprofessori, Turun yliopisto ja tutkimusjohtaja, CRST Oy


Pysyvät asiat ja keskeisimmät muutokset lääketutkimuksen sääntelyyn

 

 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja hyvä kliininen tutkimustapa
 • Lääkäritutkijan ja muiden osapuolten velvoitteet
 • Tutkittavan oikeudet ja tutkittavalle annettavat tiedot sekä tietoon perustuva suostumus
 • Vuorovaikutus tutkimuksen eri osapuolten kanssa

 

Käytännön haasteita, ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä

 

Tutkimustoiminnan eettinen arviointi  

Sirpa Soini, johtaja, VT, OTT, THL

 

Tutkimuseettiset toimikunnat, niiden päätehtävät ja työnjako

 • Valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta Tukija arvioi kaikki Suomessa toteutettavat lääketutkimukset

 • Alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien vastuut ja tehtävät yleisesti ja siirtymäkauden aikana
 • Tukijan ja Fimean työnjako pähkinänkuoressa
 • Miksi näin - taustoja ja kehityskulkuja

 

Kliinisen lääketutkimuksen arviointi ja viranomaisten työnjako

 • Perusperiaatteet
 • Keskeisimmät asiat siirtymäajasta

 

Yleisimpiä eettisiä ongelmia luvanhakuprosesseissa - kokemuksia, ohjeita ja vinkkejä

 


Webinaarin päätös

Milla Kajanne, koulutuspäällikkö, Lääketietokeskus


 

Toteutus
 

Koulutus on saatavissa webinaaritallenteena. Tallenne kuvattiin ti 29.3.2022. Sen kesto on 2 tuntia 45 minuuttia. 
 
Webinaaritallenne on käytettävissäsi 1 kk ajan ostohetkestä.

 

Hinta ja ilmoittautuminen
 

Webinaaritallenteen hinta on 295 € (+ alv).
 
Osta tallenne verkkosivujen ilmoittautumislinkistä. Tutustu muutos- ja peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista kohdasta: 
Ohjeita osallistujille.


Ryhmäilmoittautumiset:


Ryhmätarjoukset ja rajaton käyttöoikeus koko organisaation käyttöön: pyydä tarjous 

sales@laaketietokeskus.fi