Aika ja paikka

web-course

Hinta

190.00€
(+ alv)

Olisiko teitä osallistumassa useampi? Kysy ryhmäeduista tapahtuman yhteyshenkilöltä!

Luotettava ja laadukas data on tiedolla johtamisen perusta. Data ei kuitenkaan sellaisenaan auta tekemään parempia liiketoimintapäätöksiä, vaan taustalle tarvitaan selkeä visio, datan hyödyntämistä tukevat rakenteet ja oikeiden osaajien joukko. 

Koulutuksen kohderyhmä

 

Koulutus sopii laajasti lääkealan ja terveydenhuollon johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka haluavat kehittää vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen ymmärrystään ja osaamistaan. Kohderyhmänä ovat:

 

  • lääkeyritysten johtajat ja asiantuntijat eri osa-alueilta: Market Access, hinta ja korvattavuus, lääketieteellinen, terveystaloustiede, tutkimus, lääkemarkkinointi ja -myynti, yhteiskuntasuhteet ja viestintä
  • terveydenhuollon johtajat, kehittäjät, päättäjät, tekijät
  • lääke- ja terveysalan viranomaiset

Koulutuksessa opit

 

  • Miten laaditaan tiedolla johtamisen tavoitteet, strategia ja visio
  • Miten tiedolla johtaminen jalkautetaan onnistuneesti koko organisaation jokapäiväiseksi toimintatavaksi 
  • Miten kartoitat ja arvioit eri tietolähteitä organisaatiosi tiedontarpeita vasten
  • Miten dataa hyödynnetään menestyksekkäästi liiketoimintapäätösten tukena

 

Kouluttajina toimivat alan edelläkävijät Juha Laine (työelämäprofessori, Turun yliopisto) ja Emil Ackerman (tietoarkkitehti, TAYS). Lisäksi Nina Helander (professori, Tampereen yliopisto) esittelee tiedolla johtamisen tutkimuksista saatuja tuloksia.

Toteutus


Koulutus on saatavissa webinaaritallenteena. Tallenne kuvattiin 18.5.2021, ja sen kesto on noin 1 tunti 50 minuuttia. Sisältö on katsottavissa osissa. 

Sisältö

 

Webinaarin avaus

Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus
Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto (moderaattori)

 

Tavoitteiden asettamisen tärkeys tiedolla johtamisessa: tietoähkyä vai selkeitä visioita?

Tiedolla johtamisen strategisten näkökulmien merkitys

Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto


Tiedolla johtamisen tiekartta ja sen jalkauttaminen: Case PSHP

Tietolähteiden ja analyysityökalujen rakentaminen, jotta tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa - oikeat työkalut oikeissa tilanteissa

Emil Ackerman, tietoarkkitehti, TAYS


Datan hyödyntämisen jalkauttamisen tärkeys koko organisaatiossa: rakastetaanko enemmän dataa vai saatuja tuloksia?

Mitä tiedolla johtamisen tutkimukset kertovat? Havaintoja siitä, mitkä asiat auttavat organisaatioita onnistumaan.

Prof. Nina Helander, Head of Department, Tampereen yliopisto


Yhteenveto ja päätös

Juha Laine, työelämäprofessori, Turun yliopisto (moderaattori)
Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus

Puhujat

Juha Laine

Työelämäprofessori Juha Laine on filosofian tohtori sekä lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Hän työskentelee lääkeyritys Rochessa. Siellä hän vastaa reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Aiemmin Juha toimi muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa eli nykyisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

 

Emil Ackerman

Emil Ackerman toimii tietoarkkitehtina Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hänen vastuullaan ovat tiedolla johtamisen kehittäminen ja tietopalvelut. Keskeisiä hänen johtamiaan kokonaisuuksia tällä hetkellä ovat tietoaltaan rakentaminen, visuaalisen raportoinnin kehittäminen ja data-analytiikkaprojektit. Ennen nykytehtäväänsä Emil toimi vajaa 10 vuotta yrittäjänä ja data-analytiikkayrityksen vetäjänä.

 

Nina Helander

Tietojohtamisen professori Nina Helander toimii Tampereen yliopistossa NOVI-tutkimusryhmän vetäjänä ja tietojohtamisen yksikön päällikkönä. Nina on myös tietojärjestelmätieteen dosentti Jyväskylän yliopistossa. Ninan tutkimus keskittyy erityisesti digitalisaatioon, arvonluontiin ja tiedolla johtamiseen. Hän on johtanut useita monialaisia tutkimushankkeita ja tekee käytännönläheistä kehitystyötä yhdessä erilaisten organisaatioiden kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

 

Hinta ja ilmoittautuminen

 

Webinaaritallenteen hinta on 190 € (+ alv).

 

Ilmoittaudu koulutukseen ilmoittautumislinkistä. Ilmoittautumisen jälken saat sähköpostiisi vahvistusviestin ja kirjautumisohjeet koulutukseen. Sisältö on katsottavissa yhden kuukauden ajan vahvistusviestin vastaanottamisesta.

 

Tutustu muutos- ja peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista kohdasta: Ohjeita osallistujille


Olisiko teitä osallistumassa useita tai haluaisitteko rajattoman käyttöoikeuden organisaation käyttöön? Pyydä ryhmätarjous: koulutus@laaketietokeskus.fi.
 

Hyödynnä myös muut Lääketietokeskuksen tiedolla johtamisen koulutukset:

 

Miten tekoäly muuntaa terveydenhuollon tulevaisuutta?

 

Vaikuttavuudella lisäarvoa potilaan hoitoon
 

Veloitukseton tiedolla johtamisen webinaarisarja