Aika ja paikka

Ke 14.09.2022 kello 09:00-16:00
Kesto: 1 päivä
Webinaari, 00000, Helsinki + remote

Hinta

495.00€
(+ alv)

Terveystaloustieteen keinoin voidaan arvioida ja parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta sekä sotepalveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tässä keskitason webinaarissa opimme taloudellisen arvioinnin menetelmiä, mittareita ja soveltamista lääke- ja terveysalalla sekä myös sosiaalipalveluissa. 

 

Jokaisen lääke- ja terveysalan ammattilaisen on tärkeää ymmärtää numeroita ainakin jonkin verran. Tässä käytännönläheisessä terveystaloustieteen syventävässä koulutuksessa professori Paulus Torkki opettaa taloudellisen arvioinnin menetelmiä, kustannusvaikuttavuus- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä sekä vaikuttavuustutkimusten arviointia. RWD-asiantuntija, työelämäprofessori Juha Laine (Roche & Turun yliopisto) fokusoi lääketaloustieteen erityiskysymyksiin, kuten arvoperusteiseen hankintaan ja rahoitukseen. Kuulemme myös edelläkävijä-Pirkanmaalla toiminnan vaikuttavuutta kehittävän asiantuntijaylilääkäri, dosentti Suvi Liimataisen esityksen vaikuttavuuden johtamistyöstä integroituvalla hyvinvointialueella. Teoriaa havainnollistetaan kiinnostavilla esimerkeillä tosielämästä. 

 

Koulutus sopii terveystaloustieteen perusteita tunteville, jotka haluavat syventää ja ajantasaistaa osaamistaan. Se soveltuu myös tiedon päivitystä ja uusia ideoita kaipaaville konkareille. Webinaari sisältää 5,5 tehokasta oppituntia materiaaleineen ja lukuvinkkeineen.

Koulutuksen kohderyhmä

 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää terveystaloustieteen osaamistaan sekä ymmärtää ja parantaa vaikuttavuutta: lääke- ja terveysalan ammattilaisille, asiantuntijoille, johtajille ja kehittäjille. Oletamme, että tiedät jo jotain, mutta toisaalta kurssin aluksi kerrataan lyhyesti peruskäsitteet, joten voit myös hypätä suoraan syvempään päätyyn.

 

Lääketietokeskuksessa on tarjolla myös Terveystaloustieteen perusteet -webinaaritallenne. (Kuvattu 16.3.2022 klo 9.00-16.00; live-osallistujien yleisarvosana-palautteiden keskiarvo 4,2 / 1-5.)

Koulutuksessa opit
 

 • Mitä taloudellisen arvioinnin menetelmiä on ja miten niitä käytetään
 • Miten terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan
 • Miten kustannusvaikuttavuus- ja vaikuttavuustietoa hyödynnetään
 • Miten vaikuttavuustutkimuksia arvioidaan
 • Millaisia tapoja on lääkkeiden taloudelliseen arviointiin ja lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin
 • Mitä kokemuksia on lääkkeiden riskinjakosopimuksista
 • Miten hyvinvointialueella johdetaan vaikuttavuutta ja tehdään vaikuttavuusyhteistyötä
 • Mihin seikkoihin priorisointi perustuu
 • Mitä hyötyä terveystaloustieteen osaamisesta on esimerkiksi kliinikolle, sotejohtajalle, lääkeyrityksen asiantuntijalle tai viranomaiselle

Koulutuksen alustava ohjelma 
 

9.00  Tervetuloa oppimaan!
Milla Kajanne, koulutuspäällikkö, Lääketietokeskus


9.05  Terveystaloustieteen syventävät, ap
Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

 

Lyhyt kertaus terveystaloustieteen tutkimuskohteista, terveystaloustieteellisestä ajattelusta sekä keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä
 

Taloudellisen arvioinnin menetelmiä 

 • Kustannusten minimointianalyysi (CMA), kustannusvaikuttavuusanalyysi (CEA), kustannusutiliteettianalyysi (CUA) ja kustannushyötyanalyysi (CBA)  

 

10.40  Tauko
 

10.50  Lääketaloustieteen hyötyjä ja sovelluksia
Juha Laine, Real World Data Lead & Health Economics Advisor, Roche Oy ja työelämäprofessori, Turun yliopisto

 

Lääkkeiden taloudellinen arviointi ja vaikuttava lääkehoito 
 

Esimerkkejä lääketaloustieteellisistä tutkimuksista ja niiden tuottaman tiedon käytöstä päätöksenteon tukena
 

Arvoperusteiset hankinta- ja rahoitusmenettelyt: esimerkkejä riskinjakosopimuksista
 

12.00  Tauko


13.00  Terveystaloustieteen syventävät, ip
Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto


Vaikuttavuusperustainen johtaminen (value-based healthcare) ja ohjaaminen

 • Periaatteita, prosesseja ja vaiheita sekä esimerkkejä Suomesta ja muista maista (mm. Hollannin outcome-based healthcare)

 

Kustannusvaikuttavuus- ja vaikuttavuustiedon hyödyntäminen sotejärjestelmissä ja -palveluissa

 • Vaikuttavuusmittariston relevanssi potilaille/asiakkaille
 • Vaikuttavuuteen kannustava ohjaus ja kannustinmalleja


Vaikuttavuustutkimusten arviointi

 • Satunnaistetut kokeet, vertaiskontrolloidut kokeet sekä järjestelmällisten katsausten vaikuttavuustutkimukset
   

Terveystaloustieteen hyödyntäminen sosiaalihuollossa (sosiaalitaloustiede)

 • Esimerkkejä lasten ja nuorten palvelujen vaikuttavuuden arvioinnista ja kehittämisestä

 

15.10  Vaikuttavuuden johtaminen ja vaikuttavuusyhteistyö hyvinvointialueella (alustava otsikko)
Suvi Liimatainen, asiantuntijaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

 

Tavoitteiden määrittäminen ja mittareiden valitseminen

 

Ajatuksia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatiosta vaikuttavuuden parantamisen kannalta
 

15.50-16.00  Koulutuksen yhteenveto ja lopetus
Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto


Koulutus sisältää luentoja, esimerkkejä ja lyhyitä harjoituksia.
 

Muutokset mahdollisia.

Toteutus 


Koulutus järjestetään live-webinaarina ke 14.9.2022 klo 9.00-16.00.
 
Osallistu live-webinaariin ja kysy asiantuntijoilta tai katso tallenne myöhemmin. Webinaaritallenne on käytettävissäsi kuukauden ajan live-webinaarin toteutuksesta.


Hinta ja ilmoittautuminen

 

Hyödynnä nopean varaajan etu ja ilmoittaudu Early Bird -etuhintaan 495 € (+ alv) viimeistään 10.8.2022. Koulutuksen normaalihinta on 595 € (+ alv).
 
Ilmoittaudu tapahtumaan verkkosivujen ilmoittautumislinkistä. Tutustu muutos- ja peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista kohdasta:  Ohjeita osallistujille.

 

Terveystaloustieteen perusteet käyneenä saat Terveystaloustieteen syventävistä 25 % alennuksen normaalihinnasta koodilla TTTJATKAJA25 (kirjoita koodi ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin). 

 

Ryhmäilmoittautumiset:

Olisiko teitä osallistumassa useita tai haluaisitteko rajattoman käyttöoikeuden organisaation käyttöön? Kysy lisätietoja ja pyydä ryhmätarjous: sales@laaketietokeskus.fi

 

Kouluttajat


Paulus Torkki

Paulus Torkki


Paulus Torkki on terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Helsingin yliopistossa – ensimmäinen laatuaan. Hänellä on pitkä kokemus vaikuttavuuden parissa toimimisesta sekä sotealan tutkimuksesta ja kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti mm. NHG:n kehitysjohtajana ja partnerina. Paulus on suosittu opettaja ja ohjaaja, jonka kursseilla on opiskelijoita HY:n lääketieteellisestä ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta, Aalto-yliopistosta ja työelämän merkkipaikoilta. Hän on myös Vaikuttavuusseuran hallituksen puheenjohtaja. 

 

 

Juha Laine

Juha Laine


Turun yliopiston työelämäprofessori Juha Laine on lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Hän työskentelee lääkeyritys Rochessa. Siellä hän vastaa reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Aiemmin Juha toimi muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa eli nykyisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän on suosittu puhuja ja kouluttaja, joka myös säveltää ja soittaa jazzia.

 

Suvi Liimatainen

Suvi Liimatainen


Suvi Liimatainen toimii asiantuntijaylilääkärinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtamisen vastuualueella ja Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa. Hän on neurologian dosentti, ja hänellä on päivystyslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyydet. Hän on toiminut pitkään johtotehtävissä mm. akuuttihoidossa, neuroaloilla ja kuntoutuksessa. 


Suvi Liimatainen pyrkii kehittämään terveydenhuoltoa laaja-alaisesti ja integroiden. Hänen mukaansa vaikuttavuuden johtamisen tavoitteena on loppujen lopuksi toimintakulttuurin ohjaaminen asiakaslähtöiseen vaikuttavuusperusteisuuteen nykyisen suoritekeskeisyyden sijaan. Jotta sitä voidaan tehdä, on tärkeää ymmärtää vaikuttavuusajattelua ja terveystaloustieteen perusteita.

 

Vaikuttavuuden ymmärrystä ja kehittämisosaamista Terveystaloustieteen perusteissa ja syventävissä

 

Terveystaloustieteen perusteet ja Terveystaloustieteen syventävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia mutta ne myös täydentävät toisiaan. Saat niistä tehokkaalla ja käytännönläheisellä tavalla hyvän pohjan lääke- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen.