Aika ja paikka

Ke 14.09.2022 kello 09:00-16:00
Kesto: 1 päivä
Webinaari, 00000, Helsinki

Hinta

595.00€
(+ alv)

Terveystaloustieteen keinoin voidaan arvioida ja parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta sekä sotepalveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Tässä keskitason webinaarissa opimme taloudellisen arvioinnin menetelmiä, mittareita ja soveltamista lääke- ja terveysalalla sekä myös sosiaalipalveluissa. 

 

Jokaisen lääke- ja terveysalan ammattilaisen on tärkeää ymmärtää numeroita ainakin jonkin verran. Tässä käytännönläheisessä terveystaloustieteen syventävässä koulutuksessa professori Paulus Torkki opettaa taloudellisen arvioinnin menetelmiä, kustannusvaikuttavuus- ja vaikuttavuustiedon hyödyntämistä sekä vaikuttavuustutkimusten arviointia. RWD-asiantuntija, työelämäprofessori Juha Laine (Roche & Turun yliopisto) fokusoi lääketaloustieteen erityiskysymyksiin, kuten arvoperusteiseen hankintaan ja rahoitukseen. Kuulemme myös edelläkävijä-Pirkanmaalla toiminnan vaikuttavuutta kehittävän hallintoylilääkäri, dosentti Suvi Liimataisen esityksen vaikuttavuuden johtamistyöstä integroituvalla hyvinvointialueella. Teoriaa havainnollistetaan kiinnostavilla esimerkeillä tosielämästä. 

 

Koulutus sopii terveystaloustieteen perusteita tunteville, jotka haluavat syventää ja ajantasaistaa osaamistaan. Se soveltuu myös tiedon päivitystä ja uusia ideoita kaipaaville konkareille. Pyrimme valottamaan asioita sekä konkreettisesti että yhteiskunnalliselta kannalta. Webinaari sisältää 5,5 tehokasta oppituntia materiaaleineen ja lukuvinkkeineen.

 

Lääketietokeskuksessa on tarjolla myös Terveystaloustieteen perusteet -webinaaritallenne. (Kuvattu 16.3.2022 klo 9.00-16.00; live-osallistujien yleisarvosana-palautteiden keskiarvo 4,2 / 1-5.)

Koulutuksen kohderyhmä

 

Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat syventää terveystaloustieteen osaamistaan sekä ymmärtää ja parantaa vaikuttavuutta: lääke- ja terveysalan ammattilaisille, asiantuntijoille, johtajille ja kehittäjille. Oletamme, että tiedät jo jotain, mutta toisaalta kurssin aluksi kerrataan lyhyesti peruskäsitteet, joten voit myös hypätä suoraan syvempään päätyyn.

Koulutuksessa opit
 

 • Mitä taloudellisen arvioinnin menetelmiä on ja miten niitä käytetään
 • Miten terveys- ja sosiaalipalveluiden vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan
 • Miten kustannusvaikuttavuus- ja vaikuttavuustietoa hyödynnetään
 • Miten vaikuttavuustutkimuksia arvioidaan
 • Millaisia tapoja on lääkkeiden taloudelliseen arviointiin ja lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin
 • Mitä kokemuksia on lääkkeiden riskinjakosopimuksista
 • Miten hyvinvointialueella johdetaan vaikuttavuutta ja tehdään vaikuttavuusyhteistyötä
 • Mihin seikkoihin priorisointi perustuu
 • Mitä hyötyä terveystaloustieteen osaamisesta on esimerkiksi kliinikolle, sotejohtajalle, lääkeyrityksen asiantuntijalle tai viranomaiselle

Koulutuksen ohjelma 
 

9.00  Tervetuloa oppimaan!
Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus Oy


9.05  Lyhyt kertaus terveystaloustieteen tutkimuskohteista, terveystaloustieteellisestä ajattelusta sekä keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä
 

Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

 

  9.35 Lääkehoidon taloudellinen / kustannusvaikuttavuuden arviointi ja lääkkeen arvo 
  Juha Laine, Real World Data Lead & Health Economics Advisor, Roche Oy ja työelämäprofessori, Turun yliopisto

  Terveystalousmallinnuksen käytännönkysymyksiä

   

  10.45  Tauko

   

  11.00 Taloudellisen arvioinnin menetelmiä 

  Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
   

  • Kustannusten minimointianalyysi (CMA), kustannusvaikuttavuusanalyysi (CEA), kustannusutiliteettianalyysi (CUA) ja kustannushyötyanalyysi (CBA)  


  Mutta miten pystytään perustelemaan kustannusvaikuttavuutta ns. polun yli käytännössä? Miten eri näkökulmat muuttavat päätelmiä?

  Esimerkit kansansairauksista


  12.00  Tauko - lounasta ja jaloittelua!


  13.00  Mitä kustannusvaikuttavuusmittarit meille kertovat? Mitä pitää ottaa huomioon kun muodostetaan asetelmia, valitaan mittareita tai tulkitaan mittareita?

  Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

   

  • Mitä QALY (laatupainotetut elinvuodet) kertoo? Mitkä tekijät vaikuttavat QALYYn?
  • Mitä on terveys ja mitä tekijöitä eri QALY-mittarit ottavat huomioon?
  • €/QALY tiedon käyttö palvelujärjestelmässä: miten tähän tietoon tulisi suhtautua?
  • Vaikuttavuustutkimusten arviointi 
   • Asetelmien merkitys tiedon hyödynnettävyyden kannalta: Satunnaistetut kokeet, vertaiskontrolloidut kokeet sekä järjestelmällisten katsausten vaikuttavuustutkimukset

   

  15.10  Vaikuttavuus hyvinvointialueella
  Suvi Liimatainen, hallintoylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja hyvinvointialue

   

  Mitä vaikuttavuudella tavoitellaan ja miten tavoitteisiin päästään?

   

  • Toimintakulttuurin muutos
  • Priorisointi / vaihtoehtoiskustannukset
  • Mittarien valinta
  • Kohti kustannusvaikuttavuutta esimerkein

   

  15.50-16.00  Koulutuksen yhteenveto ja lopetus
  Paulus Torkki, terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

  Ulla Partanen, Head of Learning Services, Lääketietokeskus Oy


  Koulutus sisältää luentoja, esimerkkejä ja lyhyitä harjoituksia.
   

  Muutokset mahdollisia.

  Toteutus 


  Koulutus järjestetään live-webinaarina ke 14.9.2022 klo 9.00-16.00.
   
  Osallistu live-webinaariin ja kysy asiantuntijoilta tai katso tallenne myöhemmin. Webinaaritallenne on käytettävissäsi kuukauden ajan live-webinaarin toteutuksesta.


  Hinta ja ilmoittautuminen

   

  Hyödynnä nopean varaajan etu ja ilmoittaudu Early Bird -etuhintaan 495 € (+ alv) viimeistään 22.8.2022. Koulutuksen normaalihinta on 595 € (+ alv).
   
  Ilmoittaudu tapahtumaan verkkosivujen ilmoittautumislinkistä. Tutustu muutos- ja peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista kohdasta:  Ohjeita osallistujille.

   

  Terveystaloustieteen perusteet käyneenä saat Terveystaloustieteen syventävistä 25 % alennuksen normaalihinnasta koodilla TTTJATKAJA25 (kirjoita koodi ilmoittautumislomakkeen lisätietoihin). 

   

  Ryhmäilmoittautumiset:

  Olisiko teitä osallistumassa useita tai haluaisitteko rajattoman käyttöoikeuden organisaation käyttöön? Kysy lisätietoja ja pyydä ryhmätarjous: sales@laaketietokeskus.fi

   

  Kouluttajat


  Paulus Torkki

  Paulus Torkki


  Paulus Torkki on terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Helsingin yliopistossa – ensimmäinen laatuaan. Hänellä on pitkä kokemus vaikuttavuuden parissa toimimisesta sekä sotealan tutkimuksesta ja kehittämisestä Suomessa ja kansainvälisesti mm. NHG:n kehitysjohtajana ja partnerina. Paulus on suosittu opettaja ja ohjaaja, jonka kursseilla on opiskelijoita HY:n lääketieteellisestä ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta, Aalto-yliopistosta ja työelämän merkkipaikoilta. Hän on myös Vaikuttavuusseuran hallituksen puheenjohtaja. 

   

   

  Juha Laine

  Juha Laine


  Turun yliopiston työelämäprofessori Juha Laine on lääketaloustieteen ja terveystaloustieteen dosentti. Hän työskentelee lääkeyritys Rochessa. Siellä hän vastaa reaalimaailman aineistoa hyödyntävien tutkimusten, kuten esimerkiksi rekisteritutkimusten koordinoinnista ja toimii myös terveystaloustieteen asiantuntijana. Aiemmin Juha toimi muun muassa tutkijana ja erikoistutkijana Stakesissa eli nykyisessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän on suosittu puhuja ja kouluttaja, joka myös säveltää ja soittaa jazzia.

   

  Suvi Liimatainen

  Suvi Liimatainen


  Suvi Liimatainen toimii asiantuntijaylilääkärinä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtamisen vastuualueella ja Pirkanmaan hyvinvointialueen valmistelussa. Hän on neurologian dosentti, ja hänellä on päivystyslääketieteen ja kuntoutuksen erityispätevyydet. Hän on toiminut pitkään johtotehtävissä mm. akuuttihoidossa, neuroaloilla ja kuntoutuksessa. 


  Suvi Liimatainen pyrkii kehittämään terveydenhuoltoa laaja-alaisesti ja integroiden. Hänen mukaansa vaikuttavuuden johtamisen tavoitteena on loppujen lopuksi toimintakulttuurin ohjaaminen asiakaslähtöiseen vaikuttavuusperusteisuuteen nykyisen suoritekeskeisyyden sijaan. Jotta sitä voidaan tehdä, on tärkeää ymmärtää vaikuttavuusajattelua ja terveystaloustieteen perusteita.

   

  Vaikuttavuuden ymmärrystä ja kehittämisosaamista Terveystaloustieteen perusteissa ja syventävissä

   

  Terveystaloustieteen perusteet ja Terveystaloustieteen syventävät ovat itsenäisiä kokonaisuuksia mutta ne myös täydentävät toisiaan. Saat niistä tehokkaalla ja käytännönläheisellä tavalla hyvän pohjan lääke- ja terveyspalvelujen kehittämiseen ja vaikuttavuuden parantamiseen. 

   

  16.3.2022 toteutettu Terveystaloustieteen perusteet on saatavissa webinaaritallenteena. Sen puhujina ovat niin ikään Paulus Torkki, Juha Laine ja Suvi Liimatainen - Suomen parhaat asiantuntijat tässä aihepiirissä.

   

  Tässä nostoja sen osallistujapalautteesta:
   

  • Sisällön kiinnostavuus 4,3 (1-5)
  • Aiheiden ajankohtaisuus 4,6 (1-5)
  • Webinaarin hyödyllisyys työsi kannalta 3,8 (1-5)
  • Yleisarvosana 4,2 (1-5)


  Sanallista palautetta:

  • Erittäin relevantti aihe
  • Todella hyvät luennoitsijat ja selkeästi ymmärrettävä kokonaisuus
  • Erinomaiset selkeät puhujat! Yleisön mielenkiintoiset kysymykset
  • Selkeät, asiantuntevat ja aidosti innostuneen oloiset luennoitsijat
  • Parasta oli puhujat! 
  • Parasta oli käytännönläheiset esimerkit.
  • Hyvä kokonaisuus, hyvä voida kerrata asioita vielä myös tallenteen kautta. 
  • Parasta oli käytännönläheisyys ja hyvät esimerkit. Avautui moni asia, jotka olisi jo tietenkin pitänyt tietää.
  • Taysin kehittämistyön esittely oli erinomaisen inspiroiva ja konkreettinen
  • Perusteissa päästiin tietenkin vain perusteisiin. Tulen syventäviin oppimaan lisää.