Lääketietokeskus Koulutus Koulutuskalenteri Tilastollisen päättelyn perusteet lääke- ja terveysalalle

Tilastollisen päättelyn perusteet lääke- ja terveysalalle

Vuorovaikutteisessa koulutuksessa käydään läpi tilastollisen tutkimuksen ja testaamisen perusperiaatteita lääke- ja terveysalan näkökulmasta. Päivään sisältyy useita käytännön esimerkkejä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat
• saavat käsityksen tilastollisen päättelyn perusasioista ja -käsitteistä
• tietävät, miten tilastollista aineistoa kuvataan ja miten se vaikuttaa johtopäätöksiin
• ymmärtävät, mistä tilastollisessa testaamisessa on kysymys ja oppivat tulkitsemaan eri mittareita käytännön lääke- ja terveysalan esimerkkien kautta
• saavat työkaluja kliinisten lääketutkimusten ja artikkelien lukemiseen tietäen, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Huom! Aiheesta järjestetään myös jatkokoulutus 28.5.2013.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu kaikille tilastollisesta päättelystä ja tilastotieteen perusasioista kiinnostuneille. Se soveltuu mm. tieteellisiä artikkeleita lukeville sekä henkilöille, jotka haluavat palauttaa mieleensä perusasioita (mm. hinta- ja korvattavuus-, markkinointi- ja tutkimushenkilöstölle). Koulutuksessa ei mennä syvälle matemaattisiin kaavoihin tai vaikeimpiin soveltamisalueisiin. Koulutus ei edellytä ennakkotietoja tilastotieteestä.

Toteutustapa

Koulutukseen kuuluu ennakkokysely, jonka vastausten perusteella koulutus räätälöidään osallistujien tarpeita vastaavaksi. Koulutuspäivä on luonteeltaan osallistava, vuorovaikutteinen ja mahdollisimman käytännönläheinen.

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä ja ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit tiedustella peruutuspaikkoja sähköpostitse koulutus@laaketietokeskus.fi tai puhelimitse (09) 6150 4918. Ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliosta. Peruutusehdot: ks. ohjeita osallistujille.

Palautetta koulutuksesta

• Erittäin hyvä peruspaketti ymmärrettävässä muodossa.
• Kansantajuinen lähestyminen aiheeseen, joka ei ole keskeinen työn sisältö, mutta tulisi pystyä keskustelemaan tutkijoiden kanssa oikeilla termeillä ja ymmärtää heitä. Artikkeleiden "lukutaidon" opettelu case-esimerkkien kautta oli hyödyllistä.
• Hyvä ja todella asiantunteva kouluttaja, jota oli helppo lähestyä. Täydet pisteet hänelle.
• Käytännönläheinen lähestyminen, case-esimerkit olivat hyviä. Peruskäsitteitä on aina hyvä kerrata, mikä tehtiinkin selkeästi ja hyvin kuluttamatta siihen liikaa aikaa.
• Opetusmateriaali toimii hyvänä käsikirjana, kun täytyy tarkistaa jotain käsitteitä.
• Harjoitukset valaisivat asioita käytännön tasolla.
• Selkeä ja hyvä koulutustilaisuus; sopivasti asioita aloittelijat ja edistyneet huomioiden.

Vuorovaikutteisessa koulutuksessa käydään läpi tilastollisen tutkimuksen ja testaamisen perusperiaatteita lääke- ja terveysalan näkökulmasta. Päivään sisältyy useita käytännön esimerkkejä.

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat
• saavat käsityksen tilastollisen päättelyn perusasioista ja -käsitteistä
• tietävät, miten tilastollista aineistoa kuvataan ja miten se vaikuttaa johtopäätöksiin
• ymmärtävät, mistä tilastollisessa testaamisessa on kysymys ja oppivat tulkitsemaan eri mittareita käytännön lääke- ja terveysalan esimerkkien kautta
• saavat työkaluja kliinisten lääketutkimusten ja artikkelien lukemiseen tietäen, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Huom! Aiheesta järjestetään myös jatkokoulutus 28.5.2013.

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu kaikille tilastollisesta päättelystä ja tilastotieteen perusasioista kiinnostuneille. Se soveltuu mm. tieteellisiä artikkeleita lukeville sekä henkilöille, jotka haluavat palauttaa mieleensä perusasioita (mm. hinta- ja korvattavuus-, markkinointi- ja tutkimushenkilöstölle). Koulutuksessa ei mennä syvälle matemaattisiin kaavoihin tai vaikeimpiin soveltamisalueisiin. Koulutus ei edellytä ennakkotietoja tilastotieteestä.

Toteutustapa

Koulutukseen kuuluu ennakkokysely, jonka vastausten perusteella koulutus räätälöidään osallistujien tarpeita vastaavaksi. Koulutuspäivä on luonteeltaan osallistava, vuorovaikutteinen ja mahdollisimman käytännönläheinen.

Ilmoittautuminen

Koulutus on täynnä ja ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit tiedustella peruutuspaikkoja sähköpostitse koulutus@laaketietokeskus.fi tai puhelimitse (09) 6150 4918. Ilmoitathan mahdollisesta erityisruokavaliosta. Peruutusehdot: ks. ohjeita osallistujille.

Palautetta koulutuksesta

• Erittäin hyvä peruspaketti ymmärrettävässä muodossa.
• Kansantajuinen lähestyminen aiheeseen, joka ei ole keskeinen työn sisältö, mutta tulisi pystyä keskustelemaan tutkijoiden kanssa oikeilla termeillä ja ymmärtää heitä. Artikkeleiden "lukutaidon" opettelu case-esimerkkien kautta oli hyödyllistä.
• Hyvä ja todella asiantunteva kouluttaja, jota oli helppo lähestyä. Täydet pisteet hänelle.
• Käytännönläheinen lähestyminen, case-esimerkit olivat hyviä. Peruskäsitteitä on aina hyvä kerrata, mikä tehtiinkin selkeästi ja hyvin kuluttamatta siihen liikaa aikaa.
• Opetusmateriaali toimii hyvänä käsikirjana, kun täytyy tarkistaa jotain käsitteitä.
• Harjoitukset valaisivat asioita käytännön tasolla.
• Selkeä ja hyvä koulutustilaisuus; sopivasti asioita aloittelijat ja edistyneet huomioiden.

Kouluttajana toimii erityisasiantuntija Nadia Tamminen Lääketeollisuus ry:stä. Kouluttajana Nadia osaa luoda perinteisesti vaikeaksi miellettyyn tilastomaailmaan lääke- ja terveysalan tilastojen loppukäyttäjän näkökulman.

Ti 16.4.2013
Lääketietokeskus, Porkkalankatu 1, Helsinki

Kouluttaja: Nadia Tamminen, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutuspäivän avaus ja tavoitteet

9.10 Johdatus tilastolliseen päättelyyn

9.30 Tilastolliset peruskäsitteet ja niiden soveltaminen lääke- ja terveysalan
tutkimuksissa
• Miten otos eroaa perusjoukosta ja mitä ongelmia otoksiin liittyy?
• Oikeat mittarit oikeaan paikkaan
• Mitä ovat keskeiset tunnusluvut ja miten niitä tulkitaan (p-arvo ja epävarmuus, luottamusvälit)?
• Miksi erilaisia jakaumia tarvitaan (esimerkkejä käytetyimmistä jakaumista)?

11.00 Jaloittelutauko

11.10 Tilastollisen testaamisen pääperiaatteet lääketutkimusten näkökulmasta
• Tutkimusasetelman merkitys tilastollisessa päättelyssä ja hypoteesin
asettaminen
• Hypoteesien testaaminen ja siihen liittyvien perusasioiden ymmärtäminen
• Tilastollinen merkitsevyys eli testisuureiden tulkinta

12.10 Lounas

13.00 Tilastollisen testaamisen pääperiaatteet lääketutkimusten näkökulmasta
(aihe jatkuu)

14.00 Kahvi

14.20 Kliinisen lääketutkimuksen tulkinta: teoriasta käytäntöön

Aamupäivän asioiden soveltamista käytännön esimerkkien kautta
• Miten tutkimustietoa sovelletaan terveystalousselvityksissä?
• Mistä epävarmuus syntyy?
• Ryhmien vertailu ja siihen liittyvät riskit

15.45–16.00 Loppuyhteenveto ja päivän päätös

Lisätietoja

Anja Isoaho
Koulutuspäällikkö
work (09) 6150 4959
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje