Lääketietokeskus Koulutus Koulutuskalenteri Lääkkeet ja luontaistuotteet – toimintakenttä muutoksessa

Lääkkeet ja luontaistuotteet – toimintakenttä muutoksessa

Lääkkeet ja luontaistuotteet - toimintakenttä muutoksessa -seminaari pidettiin 9.3.2011. Seminaari sai suuren suosion ja jatkoseminaari on suunnitteilla syksylle 2011. Mikäli haluat saada ensimmäisten joukossa tietoa tulevasta seminaarista sähköpostitse, lähetä yhteystietosi osoitteeseen koulutus@laaketietokeskus.fi

****************************

Mistä purkista asiakkaasi etsii terveyttä? Osaatko auttaa? Tunnetko valmisteet?
Tule siltoja rakentavaan uutuusseminaariin!

Puhujina mm. professori Raimo Hiltunen, professori Pertti Mustajoki, yliopistonlehtori Yvonne Holm ja LL Anna-Liisa Enkovaara.

Tiedätkö miten lääkkeiden ja luontaistuotteiden käyttö on muuttunut?
Mitä uutta tutkimustietoa ravintolisistä on saatavilla?
Tunnetko lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteisvaikutukset?
Miten luontaistuotteiden markkinointia säädellään?

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on, että osallistujat
- saavat käsityksen luontaistuotteiden luokittelusta ja niihin liittyvistä peruskäsitteistä
- tunnistavat lääkkeiden ja luontaistuotteiden määritelmät ja rajapinnat
- tuntevat lääkkeitä ja luontaistuotteita valvovien viranomaisten tehtäviä ja niihin liittyviä keskeisiä säädöksiä
- tutustuvat ravintolisiin liittyvään tutkimustietoon
- tutustuvat lääkealan eri asiantuntijaryhmien näkemyksiin ja käsityksiin luontaistuotteista
- saavat kokonaiskuvan lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteiskäytöstä, siihen liittyvistä yhteisvaikutuksista, haitoista sekä vaihtoehdoista

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu lääkeyritysten eri asiantuntijoille, apteekkien henkilökunnalle, lääkäreille, terveydenhuollon ammattilaisille, ravitsemusterapeuteille, luontaistuotteiden maahantuojille ja markkinoijille, terveystuotekauppiaille, viranomaisille, oppilaitosten opettajille sekä kaikille muille, jotka ammatissaan ovat tekemisissä luontaistuotteiden ja ravintolisien kanssa.

Toteutustapa
Seminaarin tarkoitus on tarjota osallistujille perustietämys luontaistuotteista, niihin liittyvistä käsitteistä ja rajapinnoista suhteessa lääkkeisiin sekä eri osapuolten näkemyksiä luontaistuotteista terveyden edistämisen kentässä. Aamupäivän aikana käydään läpi eri osapuolten näkemyksiä sekä peruskäsitteitä ravintolisistä ja lääkkeistä. Iltapäivällä tutustutaan aihepiiriin liittyvään tutkimukseen ja tiedonlähteisiin, luontaistuotteiden terveysväittämiin liittyvään säätelyyn sekä luontaistuotteiden haittoihin ja mahdollisiin yhteisvaikutuksiin lääkkeiden kanssa.

Lääkkeet ja luontaistuotteet - toimintakenttä muutoksessa -seminaari pidettiin 9.3.2011. Seminaari sai suuren suosion ja jatkoseminaari on suunnitteilla syksylle 2011. Mikäli haluat saada ensimmäisten joukossa tietoa tulevasta seminaarista sähköpostitse, lähetä yhteystietosi osoitteeseen koulutus@laaketietokeskus.fi

****************************

Mistä purkista asiakkaasi etsii terveyttä? Osaatko auttaa? Tunnetko valmisteet?
Tule siltoja rakentavaan uutuusseminaariin!

Puhujina mm. professori Raimo Hiltunen, professori Pertti Mustajoki, yliopistonlehtori Yvonne Holm ja LL Anna-Liisa Enkovaara.

Tiedätkö miten lääkkeiden ja luontaistuotteiden käyttö on muuttunut?
Mitä uutta tutkimustietoa ravintolisistä on saatavilla?
Tunnetko lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteisvaikutukset?
Miten luontaistuotteiden markkinointia säädellään?

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on, että osallistujat
- saavat käsityksen luontaistuotteiden luokittelusta ja niihin liittyvistä peruskäsitteistä
- tunnistavat lääkkeiden ja luontaistuotteiden määritelmät ja rajapinnat
- tuntevat lääkkeitä ja luontaistuotteita valvovien viranomaisten tehtäviä ja niihin liittyviä keskeisiä säädöksiä
- tutustuvat ravintolisiin liittyvään tutkimustietoon
- tutustuvat lääkealan eri asiantuntijaryhmien näkemyksiin ja käsityksiin luontaistuotteista
- saavat kokonaiskuvan lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhteiskäytöstä, siihen liittyvistä yhteisvaikutuksista, haitoista sekä vaihtoehdoista

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu lääkeyritysten eri asiantuntijoille, apteekkien henkilökunnalle, lääkäreille, terveydenhuollon ammattilaisille, ravitsemusterapeuteille, luontaistuotteiden maahantuojille ja markkinoijille, terveystuotekauppiaille, viranomaisille, oppilaitosten opettajille sekä kaikille muille, jotka ammatissaan ovat tekemisissä luontaistuotteiden ja ravintolisien kanssa.

Toteutustapa
Seminaarin tarkoitus on tarjota osallistujille perustietämys luontaistuotteista, niihin liittyvistä käsitteistä ja rajapinnoista suhteessa lääkkeisiin sekä eri osapuolten näkemyksiä luontaistuotteista terveyden edistämisen kentässä. Aamupäivän aikana käydään läpi eri osapuolten näkemyksiä sekä peruskäsitteitä ravintolisistä ja lääkkeistä. Iltapäivällä tutustutaan aihepiiriin liittyvään tutkimukseen ja tiedonlähteisiin, luontaistuotteiden terveysväittämiin liittyvään säätelyyn sekä luontaistuotteiden haittoihin ja mahdollisiin yhteisvaikutuksiin lääkkeiden kanssa.

Kouluttajat

Puheenjohtaja: Raimo Hiltunen, professori, Helsingin yliopisto

Sanna Siponen, tutkija, farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto
Erkki Antila, LL, vastaava lääkäri, Mehiläinen
Onerva Pekkonen, apteekkari, Hakaniemen apteekki
Minna-Maija Väänänen, ylitarkastaja, Evira
Sari Koski, erikoistutkija, FIMEA
Yvonne Holm, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Pertti Mustajoki, professori, Duodecim
Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Evira
Anna-Liisa Enkovaara, LL

Ke 9.3.2011

8:30 Aamukahvi
9:00 Puheenjohtajan aloitussanat
seminaarin puheenjohtaja Raimo Hiltunen, professori, Helsingin yliopisto
9:10 Lääkkeet ja luontaistuotteet – missä mennään 2000-luvulla?
- miten luontaistuotteiden kulutuskäyttäytyminen on muuttunut?
- miten lääkkeiden käyttö on muuttunut?Sanna Siponen, tutkija, farmasian laitos, sosiaalifarmasia, Itä-Suomen yliopisto
9:40 Lääkärin näkökulma luontaistuotteisiin
Erkki Antila, LL, vastaava lääkäri, Mehiläinen
10:10 Apteekin näkökulma luontaistuotteisiin
Onerva Pekkonen, apteekkari, Hakaniemen apteekki
10:40 Jaloittelutauko
11:00 Perusasiaa ravintolisistä
- ravintolisä, mikä se on? Mitä elintarvikelaki sanoo turvallisuudesta – kenellä vastuu?
- tuotteiden luokittelu (ravintolisä, kasvirohdosvalmiste, perinteinen kasvirohdosvalmiste)
- kuka vastaa valvonnasta?Minna-Maija Väänänen, ylitarkastaja, Evira
11:20 Perusasiaa lääkevalmisteista
- lääkevalmiste, mikä se on? Miksi joku tuote luokitellaan lääkkeeksi, mitä se merkitsee?
- lääkelainsäädäntö
- miten rohdosvalmisteiden jaottelu on muuttunut uuden lääkelain myötä?
- valvovat / ohjaavat viranomaiset Suomessa ja EU:ssaSari Koski, erikoistutkija, FIMEA
11:40 Lounas
12:40 Ravintolisien tutkimus ja tiedonlähteet
- uusin tutkimustieto
- katsaus tutkituimpiin ravintolisiin: rasvahapot, vitamiinit, yritit ja rohdoksetyliopistonlehtori Yvonne Holm, Helsingin yliopisto
13:20 Ravintolisät Käypä Hoito -suositusten näkökulmasta
- mitä ravintolisistä on Käypä hoito- suosituksissa?
- mistä löytyy tietoa? esim. Pharmaca Fennica®, Terveysportti, SFINXPertti Mustajoki, professori, Duodecim
14:00 Luontaistuotteille sallitut ja kielletyt terveysväittämät
Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Evira
14:30 Kahvitauko
15:00 Luontaistuotteiden vaikutukset ja haitat sekä mahdolliset yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa
Anna-Liisa Enkovaara, LL
15:50 Puheenjohtajan yhteenveto
16:00 Päivä päättyy
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

  • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
  • Lisäät verkkoturvallisuutta
  • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje