Lääketietokeskus Koulutus Koulutuskalenteri Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito

Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito

Koulutuksessa päivität näkemyksesi genomiikasta ja sen konkreettisista sovelluksista kliinisessä työssä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Genomitieto avaa upeita uusia mahdollisuuksia niin lääkealalla, terveydenhuollossa kuin innovaatioliiketoiminnassa kohti yksilöllistetympää ja vaikuttavampaa hoitoa.

Suomella on juuri nyt loistava paikka muodostaa genomitiedon ympärille mm. uutta tutkimustoimintaa ja tuottaa terveyttä tehokkaammin. Sen mahdollistavat toimiva terveydenhuolto, digitaaliset rekisterit, uudistuva lainsäädäntö ja osallistuvat kansalaiset – sekä osaavat ammattilaiset. Tule oppimaan ja verkostoitumaan!

Miksi osallistua?

 • Saat kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
 • Kuulet monipuolisen tilannekatsauksen genomitiedon ajankohtaisista asioista.
 • Opit eri asiantuntijoilta, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt.
 • Ymmärrät, miten genomitieto tulee vaikuttamaan terveyden- ja lääkehoitoon.
 • Oivallat paremmin potilaiden näkökulmia genomiikasta ja mm. geenitesteistä.
 • Pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä yksilöllisen hoidon kehittämisessä ja pystyt perustelemaan, miksi Suomessa kannattaa tehdä tutkimusta.
 • Genomiikka-aihe on nyt kuuma – tässä koulutuksessa kuulet uusimmat faktat ja vinkit sekä tuoreimmat visiot!

Teemat

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Suomi geenilääketieteen tutkimusmaana – miksi olemme edelläkävijä
 • Genomitieto rationaalisen lääkehoidon tukena sekä vaikutukset lääkevalintoihin
 • Genomitieto lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena
 • Genomitiedon ekosysteemi, toimijoiden verkostot ja elinkeinoelämän mahdollisuudet
 • Case-esimerkkejä innovaatioista, joissa hyödynnetään genomitietoa ja yhdistetään sitä kliinisiin potilastietoihin.

Kohderyhmä

Seminaarin kohderyhmänä ovat lääke- ja terveysalan erilaiset asiantuntijat, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja lääketurvan parissa toimivat, lääketieteelliset asiantuntijat, kliinistä ja johtamistyötä tekevät lääkärit ja hoitajat sekä viranomaiset ja innovaattorit. Seminaariin voivat osallistua myös apteekin ja järjestöjen edustajat.

Genomikoulutusten sarja

Lääketietokeskus aloitti Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito -koulutussarjan 28.11.2017. Toinen, itsenäinen koulutuspäivä on 15.3.2018 ja kolmas syksyllä 2018. Genomiteema jatkuu myös 2019.

Lääketietokeskuksen Genomitieto-koulutuksissa on:

 • monipuolinen ohjelma ja eri näkökulmia
 • asiantuntevat, osaavat ja innostuneet puhujat
 • käytännönläheinen ohjelma ja esimerkkejä
 • yhteistyön meininki eri toimijoiden kesken Suomessa.

Lääketietokeskuksen genomitietopalvelut

Lääketietokeskus panostaa genomitietoon sekä koulutuksissa että muutoin:

1. Olemme mukana GeneRISK – Genomeista terveyttä -tutkimuksessa, jossa selvitetään geneettisen tiedon parempaa kliinistä hyödynnettävyyttä sepelvaltimotaudissa.

2. Teemme farmakogenomista tietokantaa, joka mahdollistaa farmakogenomisen informaation hyödyntämisen potilastietojärjestelmissä sekä edistää turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa. Lisätietoa: elli.leppa@laaketietokeskus.fi

Koulutuksessa päivität näkemyksesi genomiikasta ja sen konkreettisista sovelluksista kliinisessä työssä, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Genomitieto avaa upeita uusia mahdollisuuksia niin lääkealalla, terveydenhuollossa kuin innovaatioliiketoiminnassa kohti yksilöllistetympää ja vaikuttavampaa hoitoa.

Suomella on juuri nyt loistava paikka muodostaa genomitiedon ympärille mm. uutta tutkimustoimintaa ja tuottaa terveyttä tehokkaammin. Sen mahdollistavat toimiva terveydenhuolto, digitaaliset rekisterit, uudistuva lainsäädäntö ja osallistuvat kansalaiset – sekä osaavat ammattilaiset. Tule oppimaan ja verkostoitumaan!

Miksi osallistua?

 • Saat kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
 • Kuulet monipuolisen tilannekatsauksen genomitiedon ajankohtaisista asioista.
 • Opit eri asiantuntijoilta, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt.
 • Ymmärrät, miten genomitieto tulee vaikuttamaan terveyden- ja lääkehoitoon.
 • Oivallat paremmin potilaiden näkökulmia genomiikasta ja mm. geenitesteistä.
 • Pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä yksilöllisen hoidon kehittämisessä ja pystyt perustelemaan, miksi Suomessa kannattaa tehdä tutkimusta.
 • Genomiikka-aihe on nyt kuuma – tässä koulutuksessa kuulet uusimmat faktat ja vinkit sekä tuoreimmat visiot!

Teemat

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Suomi geenilääketieteen tutkimusmaana – miksi olemme edelläkävijä
 • Genomitieto rationaalisen lääkehoidon tukena sekä vaikutukset lääkevalintoihin
 • Genomitieto lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena
 • Genomitiedon ekosysteemi, toimijoiden verkostot ja elinkeinoelämän mahdollisuudet
 • Case-esimerkkejä innovaatioista, joissa hyödynnetään genomitietoa ja yhdistetään sitä kliinisiin potilastietoihin.

Kohderyhmä

Seminaarin kohderyhmänä ovat lääke- ja terveysalan erilaiset asiantuntijat, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja lääketurvan parissa toimivat, lääketieteelliset asiantuntijat, kliinistä ja johtamistyötä tekevät lääkärit ja hoitajat sekä viranomaiset ja innovaattorit. Seminaariin voivat osallistua myös apteekin ja järjestöjen edustajat.

Genomikoulutusten sarja

Lääketietokeskus aloitti Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito -koulutussarjan 28.11.2017. Toinen, itsenäinen koulutuspäivä on 15.3.2018 ja kolmas syksyllä 2018. Genomiteema jatkuu myös 2019.

Lääketietokeskuksen Genomitieto-koulutuksissa on:

 • monipuolinen ohjelma ja eri näkökulmia
 • asiantuntevat, osaavat ja innostuneet puhujat
 • käytännönläheinen ohjelma ja esimerkkejä
 • yhteistyön meininki eri toimijoiden kesken Suomessa.

Lääketietokeskuksen genomitietopalvelut

Lääketietokeskus panostaa genomitietoon sekä koulutuksissa että muutoin:

1. Olemme mukana GeneRISK – Genomeista terveyttä -tutkimuksessa, jossa selvitetään geneettisen tiedon parempaa kliinistä hyödynnettävyyttä sepelvaltimotaudissa.

2. Teemme farmakogenomista tietokantaa, joka mahdollistaa farmakogenomisen informaation hyödyntämisen potilastietojärjestelmissä sekä edistää turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa. Lisätietoa: elli.leppa@laaketietokeskus.fi

Juha Kere, professori, King’s College + Karolinska Institutet + HY
Markus Perola, tutkimusprofessori, THL
Minna Hendolin, johtaja, Business Finland 
Kimmo Pitkänen, johtaja, Helsingin Biopankki
Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD Finland
Elli Leppä, kehitysproviisori, Lääketietokeskus 
Mari Kaunisto, viestintäjohtaja, FinnGen
Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer
Mikko Myllynen, tuotepäällikkö, Roche
Ilpo Tolonen, toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala (koulutuksen puheenjohtaja)

8.30  Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00  Johdanto päivän aiheisiin sekä koulutuksen käytäntöihin
Koulutuksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen, toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala ja Milla Kajanne, koulutuspäällikkö, Lääketietokeskus

9.15  Miksi juuri Suomi on genomitiedon ja geenilääketieteen edelläkävijämaa, miksi meillä on hienot mahdollisuudet ja millaista yhteistyötä onnistuminen edellyttää?
Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD Finland

9.30  Sattuma, perimä ja ympäristö tavallisten tautien taustalla
Juha Kere, professori
King’s College London, Englanti; Karolinska Institutet, Ruotsi; Folkhälsans Genetiska Institut ja molekyylineurologian ohjelma, Helsingin yliopisto

10.20  Jaloittelutauko

10.30  Geeniteknologia lääkärin työssä – miten genomitietoa voidaan hyödyntää potilastyössä nyt, entä tulevaisuudessa?
– Periaatteita ja käytännön esimerkkejä
Markus Perola, tutkimusprofessori, THL

11.30  Genomitiedon ympärille rakentuva ekosysteemi Suomen vahvuutena
– Ajankohtaisia näkymiä, bisnesmahdollisuuksia ja konkreettista yhdessä tekemistä
Minna Hendolin, johtaja, Business Finland

12.30  Biopankkien ja biopankkitutkimuksen rooli lääketieteellisessä tutkimuksessa ja terveydenhoidon kehittämisessä – miten homma toimii ja miten biopankkitietoa voi hyödyntää
Kimmo Pitkänen, johtaja, Helsingin Biopankki

13.00  Lounas
Tapahtumahotelli Huone

14.00  Farmakogenominen tieto lääkevalinnan päätöksenteossa – Esimerkkejä sydän- ja verisuonisairauksien hoidosta
Elli Leppä, kehitysproviisori, Lääketietokeskus

14.20  FinnGen-tutkimushankkeen tavoitteet ja merkitys
Mari Kaunisto, viestintäjohtaja, FinnGen

14.45 Kahvitauko

15.00  Miksi ja miten lääketeollisuus on mukana FinnGenin tyyppisessä tutkimuksessa 
Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer

15.35  Geenitestit syöpäsairauksien tunnistamisessa, hoidossa, seurannassa - esimerkkinä Roche Foundation Medicine
Mikko Myllynen, tuotepäällikkö, Roche

16.10  Yhteenveto ja loppukeskustelu
puheenjohtaja Ilpo Tolonen, puhujat ja osallistujat

16.20  Koulutus päättyy

Lisätietoja

Milla Kajanne
Koulutuspäällikkö, FT
work 050 372 9162
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

 • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
 • Lisäät verkkoturvallisuutta
 • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje