Lääketietokeskus Koulutus Koulutuskalenteri Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito

Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito

"Ihmisen koko geenikartan analysointiin menevä aika ja siihen liittyvät kustannukset ovat laskeneet uusien tekniikoiden ansiosta. Lääketieteessä onkin alkamassa aivan uusi aikakausi genomi- ja muun terveystiedon entistä paremman saatavuuden ja tieteellisen hyödynnettävyyden myötä. Tämä avaa lääkäreille, tutkijoille ja muille alan toimijoille huikeita mahdollisuuksia kehittää hoitoa, diagnostiikkaa ja sairauksien ennaltaehkäisyä entistä yksilöllisemmäksi ja vaikuttavammaksi. Koko genomin kattavaa geenitietoutta käytetään nykyisin runsaasti tieteellisissä tutkimuksissa, joissa ne antavat ensiarvoisen tärkeää tietoa ja mahdollistavat parhaassa tapauksessa jopa lääketieteellisten ja hoidollisten läpimurtojen syntymisen." 
- Maj-Leena Tuhkanen, lääketieteellisen viestinnän asiantuntijalääkäri

 

Miksi osallistua?

 • Saat kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
 • Kuulet monipuolisen tilannekatsauksen genomitiedon ajankohtaisista asioista.
 • Opit eri asiantuntijoilta, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt.
 • Ymmärrät, miten genomitieto tulee vaikuttamaan terveyden- ja lääkehoitoon.
 • Oivallat paremmin potilaiden näkökulmia genomiikasta.
 • Pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä yksilöllisen hoidon kehittämisessä ja pystyt perustelemaan, miksi Suomessa kannattaa tehdä tutkimusta.
 • Genomiikka-aihe on syksyllä 2017 erityisen kuuma - tässä koulutuksessa kuulet uusimmat faktat ja tuoreimmat visiot!

Teemat

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Suomi geenilääketieteen tutkimusmaana – miksi olemme edelläkävijä
 • Kansallisen genomistrategian tavoitteiden toteutuminen
 • Genomitieto rationaalisen lääkehoidon tukena sekä vaikutukset lääkevalintoihin
 • Genomitieto lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena
 • Genomitiedon ekosysteemi, toimijoiden verkostot ja elinkeinoelämän mahdollisuudet
 • Genomitieto – eettiset periaatteet ja uusi lainsäädäntö
 • Case-esimerkkejä innovaatioista, joissa hyödynnetään genomitietoa ja yhdistetään sitä kliinisiin potilastietoihin.

Kohderyhmä

Seminaarin kohderyhmänä ovat lääke- ja terveysalan erilaiset asiantuntijat, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja lääketurvan parissa toimivat, lääketieteelliset asiantuntijat, kliinistä ja johtamistyötä tekevät lääkärit ja hoitajat sekä viranomaiset. Seminaariin voivat osallistua myös apteekin ja järjestöjen edustajat.

Toteutus

Seminaari pidetään 1-päiväisenä ti 28.11.2017 klo 9–16.30.

HUOM. Tämä koulutus aloittaa Lääketietokeskuksen uuden genomiikka-aiheisen koulutussarjan!

"Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito 2" -koulutus pidettäneen maaliskuussa 2018 (esim. 15.3. ip) ja "Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito 3" -koulutus pidettäneen syyskuussa 2018 (esim. 19.9. koko pvä). Lisätietoa v. 2018 genomiikkakoulutuksista näillä sivuilla joulukuussa.

Voit myös pyytää ennakkotietoa tai esittää aihe-ehdotuksia v. 2018 genomikoulutuksiimme: milla.kajanne@laaketietokeskus.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi vielä ilmoittautua! Toimi nopeasti oheisesta ilmoittautumislinkistä, sähköpostitse koulutus@laaketietokeskus.fi tai puhelimitse (09) 6150 4973. Ilmoitathan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta. Peruutusehdot: ks. ohjeita osallistujille.

"Ihmisen koko geenikartan analysointiin menevä aika ja siihen liittyvät kustannukset ovat laskeneet uusien tekniikoiden ansiosta. Lääketieteessä onkin alkamassa aivan uusi aikakausi genomi- ja muun terveystiedon entistä paremman saatavuuden ja tieteellisen hyödynnettävyyden myötä. Tämä avaa lääkäreille, tutkijoille ja muille alan toimijoille huikeita mahdollisuuksia kehittää hoitoa, diagnostiikkaa ja sairauksien ennaltaehkäisyä entistä yksilöllisemmäksi ja vaikuttavammaksi. Koko genomin kattavaa geenitietoutta käytetään nykyisin runsaasti tieteellisissä tutkimuksissa, joissa ne antavat ensiarvoisen tärkeää tietoa ja mahdollistavat parhaassa tapauksessa jopa lääketieteellisten ja hoidollisten läpimurtojen syntymisen." 
- Maj-Leena Tuhkanen, lääketieteellisen viestinnän asiantuntijalääkäri

 

Miksi osallistua?

 • Saat kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
 • Kuulet monipuolisen tilannekatsauksen genomitiedon ajankohtaisista asioista.
 • Opit eri asiantuntijoilta, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt.
 • Ymmärrät, miten genomitieto tulee vaikuttamaan terveyden- ja lääkehoitoon.
 • Oivallat paremmin potilaiden näkökulmia genomiikasta.
 • Pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä yksilöllisen hoidon kehittämisessä ja pystyt perustelemaan, miksi Suomessa kannattaa tehdä tutkimusta.
 • Genomiikka-aihe on syksyllä 2017 erityisen kuuma - tässä koulutuksessa kuulet uusimmat faktat ja tuoreimmat visiot!

Teemat

Seminaarissa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • Suomi geenilääketieteen tutkimusmaana – miksi olemme edelläkävijä
 • Kansallisen genomistrategian tavoitteiden toteutuminen
 • Genomitieto rationaalisen lääkehoidon tukena sekä vaikutukset lääkevalintoihin
 • Genomitieto lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työn tukena
 • Genomitiedon ekosysteemi, toimijoiden verkostot ja elinkeinoelämän mahdollisuudet
 • Genomitieto – eettiset periaatteet ja uusi lainsäädäntö
 • Case-esimerkkejä innovaatioista, joissa hyödynnetään genomitietoa ja yhdistetään sitä kliinisiin potilastietoihin.

Kohderyhmä

Seminaarin kohderyhmänä ovat lääke- ja terveysalan erilaiset asiantuntijat, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja lääketurvan parissa toimivat, lääketieteelliset asiantuntijat, kliinistä ja johtamistyötä tekevät lääkärit ja hoitajat sekä viranomaiset. Seminaariin voivat osallistua myös apteekin ja järjestöjen edustajat.

Toteutus

Seminaari pidetään 1-päiväisenä ti 28.11.2017 klo 9–16.30.

HUOM. Tämä koulutus aloittaa Lääketietokeskuksen uuden genomiikka-aiheisen koulutussarjan!

"Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito 2" -koulutus pidettäneen maaliskuussa 2018 (esim. 15.3. ip) ja "Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito 3" -koulutus pidettäneen syyskuussa 2018 (esim. 19.9. koko pvä). Lisätietoa v. 2018 genomiikkakoulutuksista näillä sivuilla joulukuussa.

Voit myös pyytää ennakkotietoa tai esittää aihe-ehdotuksia v. 2018 genomikoulutuksiimme: milla.kajanne@laaketietokeskus.fi

Ilmoittautuminen

Koulutukseen voi vielä ilmoittautua! Toimi nopeasti oheisesta ilmoittautumislinkistä, sähköpostitse koulutus@laaketietokeskus.fi tai puhelimitse (09) 6150 4973. Ilmoitathan samalla mahdollisesta erityisruokavaliosta. Peruutusehdot: ks. ohjeita osallistujille.

Alustava ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Johdanto päivän aiheisiin sekä koulutuksen käytäntöihin
Koulutuksen puheenjohtaja Ilpo Tolonen, toimitusjohtaja, Docrates Syöpäsairaala ja Milla Kajanne, koulutuspäällikkö, Lääketietokeskus

9.15 Miksi juuri Suomi on genomitiedon ja geenilääketieteen edelläkävijämaa, miksi meillä on huikeat mahdollisuudet ja millaista yhteistyötä onnistuminen edellyttää?
Petri Lehto, yhteiskuntasuhdejohtaja, MSD Finland 

9.45 15 000 euron apuraha käytettäväksi farmakogenomiikan tutkimukseen – apurahan saajan julkistus ja perustelut
Kaija Korpiaho-Haga, toimitusjohtaja, DRA

9.55 Jaloittelutauko

10.05 Parempaa terveyttä genomitiedon avulla! Toteutuvatko Kansallisen genomistrategian tavoitteet jo nyt sekä mitä tavoitellaan 2020 mennessä ja jälkeen?  
Kristiina Aittomäki, genetiikan ylilääkäri / genomikeskuksen perustamisen selvityshenkilö, HUS

10.30 Biopankkien ja biopankkitutkimuksen rooli lääketutkimuksessa ja terveydenhuollon innovaatioissa 
 Antti Karlsson, erikoistutkija, Auria Biopankki

11.00 Jaloittelutauko                                                                                                                                               

11.10 Genomitiedon ympärille rakentuva ekosysteemi
Minna Hendolin, kehitysjohtaja, Tekes (tuleva Business Finland)

11.55 Genomiikan sovelluksia terveydenhuollossa – Perimään liittyvän tiedon käyttäminen sairauksien ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja hoidon tukena
Helena Kääriäinen, tutkimusprofessori, THL

12.25 Aamupäivän yhteenveto 
puheenjohtaja Ilpo Tolonen

12.30 Lounas

13.30 Kliinikon kokemuksia: esimerkkejä genomitiedon käytöstä potilastyössä
Tuomo Alanko, lääkehoidon ylilääkäri, Docrates Syöpäsairaala

14.00 Genomi-innovaatioita, joita hyödynnetään jo nyt
Caset, niiden taustat, käytäntö ja hyödyt:
- DiagFactor, Merja Auvinen, toimitusjohtaja
- GeneRISK, Elli Leppä, kehitysproviisori, Lääketietokeskus

14.30 Kahvitauko

15.00 Genomi-innovaatioita, joita hyödynnetään jo nyt
Caset, niiden taustat, käytäntö ja hyödyt:
- Negen, Kati Kristiansson, tutkimusjohtaja
- BC Platforms, Timo Kanninen, Chief Architect

15.30 Genomikeskus ja genomilain valmistelu
Sandra Liede, erityisasiantuntija, STM

16.15 Yhteenveto ja loppukeskustelu
puheenjohtaja Ilpo Tolonen, puhujat ja osallistujat

16.30 Koulutus päättyy  

Lisätietoja

Milla Kajanne
Koulutuspäällikkö, FT
work 050 372 9162
Lataa yhteystiedot vCardina
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

 • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
 • Lisäät verkkoturvallisuutta
 • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje