Lääketietokeskus Koulutus Koulutuskalenteri Biosimilaarit - lääkehoidon peikko vai pelastaja?

Biosimilaarit - lääkehoidon peikko vai pelastaja?

Mitä ovat biosimilaarit ja miten ne eroavat biologisista alkuperäislääkkeistä?
Miten biosimilaarien laatu varmistetaan ja mitä näkökohtia liittyy niiden kliiniseen käyttöön?
Mitä viranomaisohjeistukset sanovat biosimilaareista?
Entä säästävätkö biosimilaarit yhteiskunnan ja potilaan rahaa?
 
Tule hankkimaan biosimilaarilääkkeisiin liittyvä keskeinen osaaminen tähän kaikille lääke- ja terveysalan ammattilaisille tarpeelliseen seminaariin!

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on, että osallistujat
- saavat kokonaiskäsityksen biosimilaarilääkkeistä lääkehoidon kentässä
- sisäistävät biologisiin alkuperäislääkkeisiin ja biosimilaareihin liittyvät keskeiset käsitteet
- tuntevat perusasiat liittyen biosimilaarien laatuun, kliiniseen käyttöön, turvallisuuteen sekä niiden terveystaloudellisiin näkökohtiin
- ymmärtävät biosimilaarien myyntilupaprosessin
- tutustuvat eri osapuolten näkökulmiin liittyen biosimilaareihin

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu lääkeyritysten eri asiantuntijaryhmille, sairaala-apteekkareille, muulle apteekkihenkilökunnalle, biosimilaarien kanssa tekemisissä oleville lääkäreille, hoitajille, viranomaisille, potilasjärjestöjen edustajille sekä muille biosimilaarien kanssa työskenteleville tai niistä kiinnostuneille.

Toteutustapa
Seminaarin tarkoitus on luoda osallistujille perustietämys biosimilaareista ja niiden asemasta biologisten lääkkeiden joukossa. Aamupäivän aikana käydään läpi biologisiin lääkkeisiin ja biosimilaareihin liittyviä perusasioita ja -käsitteitä, laatua ja turvallisuutta sekä viranomaisohjeistuksia. Iltapäivällä biosimilaareja tarkastellaan mm. terveystaloudellisesta sekä HILA:n näkökulmasta. Lopuksi paneelikeskustelussa keskustellaan biosimilaareihin liittyvistä eri näkökulmista.

Mitä ovat biosimilaarit ja miten ne eroavat biologisista alkuperäislääkkeistä?
Miten biosimilaarien laatu varmistetaan ja mitä näkökohtia liittyy niiden kliiniseen käyttöön?
Mitä viranomaisohjeistukset sanovat biosimilaareista?
Entä säästävätkö biosimilaarit yhteiskunnan ja potilaan rahaa?
 
Tule hankkimaan biosimilaarilääkkeisiin liittyvä keskeinen osaaminen tähän kaikille lääke- ja terveysalan ammattilaisille tarpeelliseen seminaariin!

Tavoite
Seminaarin tavoitteena on, että osallistujat
- saavat kokonaiskäsityksen biosimilaarilääkkeistä lääkehoidon kentässä
- sisäistävät biologisiin alkuperäislääkkeisiin ja biosimilaareihin liittyvät keskeiset käsitteet
- tuntevat perusasiat liittyen biosimilaarien laatuun, kliiniseen käyttöön, turvallisuuteen sekä niiden terveystaloudellisiin näkökohtiin
- ymmärtävät biosimilaarien myyntilupaprosessin
- tutustuvat eri osapuolten näkökulmiin liittyen biosimilaareihin

Kohderyhmä
Seminaari on tarkoitettu lääkeyritysten eri asiantuntijaryhmille, sairaala-apteekkareille, muulle apteekkihenkilökunnalle, biosimilaarien kanssa tekemisissä oleville lääkäreille, hoitajille, viranomaisille, potilasjärjestöjen edustajille sekä muille biosimilaarien kanssa työskenteleville tai niistä kiinnostuneille.

Toteutustapa
Seminaarin tarkoitus on luoda osallistujille perustietämys biosimilaareista ja niiden asemasta biologisten lääkkeiden joukossa. Aamupäivän aikana käydään läpi biologisiin lääkkeisiin ja biosimilaareihin liittyviä perusasioita ja -käsitteitä, laatua ja turvallisuutta sekä viranomaisohjeistuksia. Iltapäivällä biosimilaareja tarkastellaan mm. terveystaloudellisesta sekä HILA:n näkökulmasta. Lopuksi paneelikeskustelussa keskustellaan biosimilaareihin liittyvistä eri näkökulmista.

Kouluttajat

Puheenjohtaja: Pekka Kurki, johtaja, Fimea

Raimo Tuominen, professori, Helsingin yliopisto
Anne Lehtonen, Scientific Manager, FT, Abbott Oy
Niklas Ekman, erikoistutkija, Fimea
Esa Heinonen, yksikön päällikkö, Fimea
Jarmo Hahl, toimitusjohtaja, osakas, Medaffcon Oy

Suunnitteluryhmä
Pekka Kurki, FIMEA
Jaana Ahlamaa, MedAffCon Oy
Sanna Käkönen, Amgen Oy
Anu Honkanen, Lääketietokeskus Oy

To 3.2.2011

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
 
9.00

Saako potilas Suomessa parasta mahdollista biologista lääkehoitoa?

 • biologisten lääkkeiden saatavuuden pullonkaulat
 • biosimilaarilääkkeet

Seminaarin puheenjohtaja Pekka Kurki, johtaja, Fimea
 

9.15

 

Biologisten lääkkeiden perusteet

 • peruskäsitteet: mikä on biologinen lääke, bioteknologinen lääke
 • kemiallisen ja biologisen lääkkeen erot

Raimo Tuominen, professori, Helsingin yliopisto
 

9.45

Biosimilaarien perusteet

 • immunogeenisyys
 • biosimilaarien ja geneeristen yhdisteiden ero
 • nimeäminen

Anne Lehtonen, Scientific Manager, FT, Abbott Oy
 

10.15

Biologisten lääkkeiden laatu

 • viranomaisohjeistot EU:ssa, CHMP ja biosimilaarien työryhmä
 • laatuohjeisto biosimilaarivalmisteille
 • vertailtavuusharjoitus: osa kaikkien lääkkeiden kehittämisohjelmaa
 • biosimilaarilääkkeen ja alkuperäisvalmisteen vertailu

Niklas Ekman, erikoistutkija, Fimea
 

10.45 Jaloittelutauko
 
11.00

Biosimilaarien myyntilupahakuprosessi ja turvallisuusnäkökohdat

 • EU:n viranomaisohjeet biosimilaarien nonkliinisestä ja kliinisestä dokumentaatiosta
 • tieteellinen neuvonta ja hakemuksen käsittely keskitetyssä menettelyssä
 • riskinhallintasuunnitelmat myyntiluvan jälkeen
 • biosimilaarisäädökset EU:n ulkopuolella

Esa Heinonen, yksikön päällikkö, Fimea
 

12.00  Lounas
 
13.00

Peikko vai pelastaja - mitä terveystaloustiede sanoo?

 • mitä on terveystaloudellinen näkökulma?
 • terveystalous ja biologiset lääkkeet
 • säästävätkö biosimilaarit rahaa?
 • biosimilaarien potentiaalinen arvo

Jarmo Hahl, toimitusjohtaja, osakas, Medaffcon Oy
 

13.45 Kahvitauko
 
14.10

Perspectives to biosimilars
Panel discussion, host: Pekka Kurki, Director, Fimea

Participants:

 • Kari Remes, MD, PhD, Head of Department, Turku University Central Hospital
 • Esa Heinonen, Head of Department, Fimea
 • Kirsti Torniainen, PhD(Pharm), Dip. Hospital Pharmacy, Director of Hospital Pharmacy, Turku University Central Hospital
 • Timo Muhonen, Medical Director, Amgen Finland
 • Udo Müller, MD, PhD, Global Medical Director, Biogenerics, Teva Pharmaceutical Industries
15.30-15.45 Yhteenveto ja seminaarin päätös
seminaarin puheenjohtaja Pekka Kurki, johtaja, Fimea
Sitemap:

Sivusto ei ole optimoitu IE6-selaimelle

Päivittämällä selaimesi uudempaan versioon:

 • Varmistat uudempaa tekniikkaa sisältävien sivustojen näkymisen oikein
 • Lisäät verkkoturvallisuutta
 • Saat vakaammin toimivan selainympäristön

Päivitä uuteen Internet Explorer -versioon

Päivitä selaimesi alla olevasta olevasta linkistä uusimpaan Internet Explorer -versioon. Internet Explorer on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Microsoftin sivustolta.

Asenna Firefox

Voit vaihtoehtoisesti siirtyä kokonaan uuteen selaimeen, Firefoxiin. Selain on ilmainen ja se on vapaasti ladattavissa Mozillan sivustolta.

Sulje