Aika ja paikka

web-course

Hinta

150.00€
(+ alv)

Työskenteletkö kliinisten lääketutkimusten parissa? Haluatko syventää ymmärrystäsi kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuvista toimijoista ja heidän rooliensa tuomista vastuista ja tehtävistä? Tiedätkö, millaisia muutoksia tammikuussa 2022 voimaan tullut EU-asetus kliinisistä lääketutkimusta on tuonut mukanaan?
 

Verkkokoulutus on osa Lääketietokeskuksen uutta Kokenut kliinisen lääketutkimuksen ammattilainen -verkkokoulutuskokonaisuutta. Koulutuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvistä toimijoista ja heidän rooleistaan sekä roolien tuomista vastuista ja tehtävistä. Koulutus rakentuu kliinisen lääketutkimuksen toteutusvaiheiden ympärille ensimmäisestä tutkimuslupahakemuksesta tutkimustulosten raportointiin. Koulutuksessa on otettu huomioon uusi, tammikuussa 2022 voimaan tullut EU-asetus kliinisistä lääketutkimuksista (CTR 536/2014), joka on tuonut mukanaan uusia vastuita toimijoille.

Koulutuksessa opit
 

 • Mitkä ovat kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuvien toimijoiden roolit, vastuut ja tehtävät
 • Miten kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuvien toimijoiden vastuut ja tehtävät näkyvät lääketutkimuksen eri vaiheissa
 • Millaisia muutoksia tammikuussa voimaan astunut EU-asetus kliinisistä lääketutkimuksista (CTR 536/2014)  on tuonut mukanaan

Kohderyhmä
 

Koulutus on suunnattu kokeneille kliinisen lääketutkimuksen tekijöille, jotka tarvitsevat päivitystä tietoihinsa. Se sopii myös jonkin verran lääketutkimuskokemusta omaaville.
 

Koulutus sopii kaikille kliinisten lääketutkimusten parissa työskenteleville, mm.

 • Tutkijoille, tutkimushoitajille ja tutkimuskoordinaattoreille
 • Lääketeollisuuden kliinisten lääketutkimusten johdolle, tutkimuspäälliköille ja CRA:ille
 • CRO-yritysten edustajille
 • Alan viranomaisille
 • Tutkimuksen palveluntarjoajille
 • Potilasjärjestöissä toimiville
 • Terveysalan ICT-toimijoille

Koulutuksen teemat
 

 • Pre-study – Toimet ennen kuin tutkimuksen kliinisen vaiheen voi aloittaa
 • Study initiation – Tutkimuksen kliinisen vaiheen aloitukseen liittyvät toimet
 • Study conduct – Tutkimuksen toteutuksen aikaiset tehtävät
 • Study end – Tutkimuksen päättymiseen liittyvät tehtävät

Koulutuksen suorittaminen ja toteutus
 

Verkkokoulutuksen arvioitu kesto on noin 45 minuuttia. Se sisältää itseopiskeltavaa materiaalia ja monivalintatehtäviä. Koulutus on jaettu neljään osioon, ja se etenee kliinisen lääketutkimuksen toteutusvaiheiden mukaisesti ensimmäisestä tutkimuslupahakemuksesta tutkimustulosten raportointiin. Jokaisen osion lopussa on monivalintatehtäviä, joiden avulla testaat oppimaasi. Koulutus sisältää myös videoita sekä sanaston kliinisen lääketutkimuksen tärkeimmistä käsitteistä ja lyhenteistä.


Verkko-oppimisympäristöön kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka ovat voimassa 31 päivää ilmoittautumispäivästä. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostiisi vahvistusviestin, jossa on ohjeet Pharmacademia.com-palveluun kirjautumiseen.

Tilaukset

 

Tilaa verkkokoulutus oikealla olevasta ilmoittautumislinkistä.
 

Ryhmätilauksista saat meiltä lisätietoa sähköpostitse: myynti@laaketietokeskus.fi.


Palautetta koulutuksesta

"Parasta koulutuksessa olivat tehtävät, jotka mielestäni kuvasivat hyvin oikean elämän tilanteita, sekä helposti luettava ja tiivis sisältö, joka antoi hyvän kuvan vastuunjaosta."