Aika ja paikka

Syyskuu, tarkka päivämäärä ei vielä varmistunut.
Korkeavuorenkatu 35, 00130, Helsinki

Hinta

495.00€
(+ alv)

Etuhinta 495 € (+ alv), kun ilmoittaudut viimeistään 6 viikkoa ennen tilaisuutta. 
Tämän jälkeen hinta on 594 € (+ alv).

Hinta sisältää sähköisen koulutusmateriaalin ja päivän tarjoilut.

Korkeavuorenkatu 35 Helsinki 00130

Genomiikka-aihe on nyt kuuma – tässä koulutuksessa kuulet uusimmat faktat ja vinkit sekä tuoreimmat visiot. Erityisteemana nostamme esiin ehkä tärkeimmän henkilön: potilaan/asiakkaan ja hänen hoitonsa/palvelunsa mm. terveyden edistämisessä. Mikä on järkevää, mikä turhaa? Mistä on näyttöä ja mitä tutkitaan? Ymmärtävätkö lääkärit geenitiedon perusteita?

Miksi osallistua?

 • Saat kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista.
 • Kuulet monipuolisen tilannekatsauksen genomitiedon ajankohtaisista asioista.
 • Opit eri asiantuntijoilta, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt.
 • Ymmärrät, miten genomitieto tulee vaikuttamaan tutkimukseen ja hoitoon.
 • Oivallat paremmin potilaiden näkökulmia genomiikasta ja mm. geenitesteistä.
 • Pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä ja yksilöllisen hoidon kehittämisessä sekä pystyt perustelemaan, mitä mahdollisuuksia genomitieto tarjoaa nyt ja tulevaisuudessa.


Kuulet huippuasiantuntijoiden ajankohtaiset esitykset ja osallistut keskusteluun siitä, miten hyödymme genomitiedosta.

Teemat

Seminaarissa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

 • Suomi geenilääketieteen tutkimusmaana – miksi olemme edelläkävijä
 • Genomitieto rationaalisen lääkehoidon tukena sekä vaikutukset lääkevalintoihin
 • Genomitiedon käyttö lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten työssä
 • Potilaan/asiakkaan näkökulmia genomitietoon ja sen hyödyntämiseen
 • Genomitieto, eettiset periaatteet ja tuleva lainsäädäntö
 • Case-esimerkkejä innovaatioista, joissa hyödynnetään genomitietoa ja yhdistetään sitä kliinisiin potilastietoihin.

Ohjelma

Ohjelma puhujineen ja päivämäärä (syys-lokakuu) julkistetaan pian.
 

Kohderyhmä

Seminaarin kohderyhmänä ovat lääke- ja terveysalan erilaiset asiantuntijat, kuten tutkimuksen, tuotekehityksen ja lääketurvan parissa toimivat, lääketieteelliset asiantuntijat, kliinistä ja johtamistyötä tekevät lääkärit ja hoitajat, apteekin edustajat, viranomaiset ja innovaattorit. 

 

Genomikoulutusten sarja

Lääketietokeskus aloitti Genomitieto ja yksilöllinen lääkehoito -koulutussarjan syksyllä 2017 ja jatkoi kahdella koulutuksella v. 2018. Syyskuussa 2019 jatkamme yksilöllisen hoidon teemaa - nyt entistä vahvemmin mukana myös potilaan/asiakkaan ja käytännön lääkärin näkökulmat.

 

Lääketietokeskuksen genomitietokoulutuksissa on:

 • monipuolinen ohjelma ja eri näkökulmia
 • huippuasiantuntevat, osaavat ja innostuneet puhujat
 • yhteistyön meininki eri toimijoiden kesken Suomessa ja globaalisti.

 

Lääketietokeskuksen genomitietopalvelut

Lääketietokeskus panostaa genomitietoon sekä koulutuksissa että muutoin:

1. Kesällä 2019 valmistuu lääke- ja terveysalan asiantuntijoille tarkoitettu Farmakogenomiikan perusteet -verkkokurssi

2. Teemme farmakogenomista tietokantaa, joka mahdollistaa farmakogenomisen informaation hyödyntämisen potilastietojärjestelmissä sekä edistää turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa. Lisätietoa: elli.leppa@laaketietokeskus.fi 

3. Olimme mukana GeneRISK – Genomeista terveyttä -tutkimuksessa, jossa selvitettiin geneettisen tiedon parempaa kliinistä hyödynnettävyyttä sepelvaltimotaudissa.