KOULUTUKSET

Lääke- ja terveysalan sekä terveysteknologian ammattilaisille

syyskuu 2021

28.9. - 31.12.
Tiedolla johtaminen on vaikuttavan terveydenhuollon perusta. Sen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet ovatkin tänä päivänä lähes jokaisen lääke- ja terveysalan toimijan työpöydällä. Miten seuloa datamassasta olennainen? Miten data ohjaa päätöksentekoa kohti vaikuttavuusperusteista terveydenhoitoa? Mitä tiedolla johtamisesta pitäisi tietää juuri nyt? Webinaarisarja sopii laajasti lääkealan ja terveydenhuollon johto- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.
28.9.
Miksi vaikuttavuudesta puhutaan juuri nyt niin paljon - entä onko puhe johtanut tekoihin? Mitä vaikuttavuus on käytännössä, miksi ja miten sitä pitäisi edistää? Miten vaikuttavuutta mitataan ja arvioidaan? Koulutuksessa kuulet myös ajankohtaisia case-esimerkkejä sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä lääkealalta.
28.9.
Mihin sairauksiin biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja käytetään? Millainen on niiden osuus Suomen lääkemarkkinassa tällä hetkellä – entä tulevaisuudessa? Koulutuksessa syvennät monipuolisesti biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien osaamistasi. Kuulet biologisten lääkkeiden markkinan nykytilasta, mutta saat katsauksen myös niiden tulevaisuuteen.

lokakuu 2021

Lokakuu
Tarvitsetko työssäsi tietoa uusista lääkkeistä? Mitä uusia lääkeaineita on markkinoille tullut ja mitä niiden käytössä tulee huomioida? Toivotuissa ajankohtaiswebinaareissa tarjoamme monipuolista tietoa uusimmista lääkkeistä.
7.10.
Koulutus tarkastelee lääkemarkkinointia potilaan hoitopolun ja sen eri kohtaamispisteiden näkökulmasta. Kuulet, millaista lääkeinformaatiota lääkärit ja apteekit kaipaavat työnsä tueksi. Käytännönläheinen koulutus sisältää runsaasti case-esimerkkejä erilaisista tilanteista, ja saat vinkkejä, miten voit tukea ammattilaisia lääkeneuvonnassa ja haastavissa tilanteissa. Lisäksi kuulet eettisen lääkemarkkinoinnin ajankohtaisista teemoista.
28.10. - 4.11.
Kliinisten tutkimusten foorumi on valtakunnallinen koulutus- ja verkostoitumiskokonaisuus, joka tarjoaa lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille alan toimijoille oivan mahdollisuuden osaamisen kehittämiseen sekä uusimpiin alan muutoksiin ja trendeihin tutustumiseen.
Lokakuu
Tarvitsetko työssäsi tietoa eläinlääkkeistä? Aamupäivän webinaarissa parannat monipuolisesti eläinlääkkeiden osaamistasi. Kuulet viimeisimmät tiedot eläinlääkeasetuksesta ja perehdyt eläinlääkkeiden rekisteröintiin ja lääketurvaan liittyviin ajankohtaisiin näkökulmiin. Lisäksi kuulet apteekin kokemuksia ja havaintoja eläinlääkkeiden lääkeinformaatiosta.

marraskuu 2021

Marraskuu
Lääketietokeskuksen perinteinen mutta aina ajan hermolla oleva GMP-seminaari kokoaa yhteen kaikki lääkkeenvalmistuksen parissa toimivat. Tämä tehokas täsmäkoulutus antaa sinulle kattavan kokonaiskuvan ajankohtaisista GMP-asioista niin Suomessa kuin EU-tasolla.
2.11.
Uudistettu sairaala-apteekkien GMP-koulutus tarjoaa sinulle tiiviin tietopaketin lääkkeiden hyvistä tuotantotavoista. Opit, mihin kaikkiin toimintoihin GMP vaikuttaa sairaala-apteekin toimintaympäristössä, ja perehdyt ajankohtaisiin GMP-asioihin. Koulutus täyttää viranomaisen vaatimukset vuosittaisesta lääkkeenvalmistuksen ylläpitokoulutuksesta.
9.11.
Vastuunalaisten johtajien vuoden tärkeimmässä tapahtumassa päivität tietosi ja tapaat kollegoitasi. Ohjelmassa on tuttuun tapaan ajankohtaisia asioita viranomaisilta sekä kiinnostavia puheenvuoroja toivotuista aiheista.
11.11.
Uusi toivottu seminaarisarja tarjoaa kattavan ja käytännönläheisen tietopaketin ravintolisien elinkaaren eri vaiheista, turvallisuudesta sekä lainsäädännön vaatimuksista ja soveltamisesta.
11.11.
Sarjan neljäs osa pureutuu ravintolisien käyttöön ja yhteensopivuuteen lääkkeiden kanssa. Millaisia yhteisvaikutuksia ravintolisillä ja lääkkeillä voi olla? Mitä tulisi ottaa huomioon ravintolisiä käytettäessä? Entä millaisia sivuvaikutuksia ravintolisät voivat mahdollisesti aiheuttaa?
16.11.
Työskenteletkö lääkinnällisten laitteiden tai IVD-laitteiden parissa? Tarvitsetko tukea kliinisten laitteiden ja ohjelmistojen kliinisen arvioinnin käytännöissä? Haluatko oppia lisää IVD-laitteiden suorituskyvyn arvioinnista ja markkinoillepääsyn haasteista? Tiedätkö, mitä uutta toukokuussa 2022 voimaan astuva IVD-asetus tuo näiden laitteiden valmistajille?
17.11.
Koulutuksessa saat ajankohtaisen kokonaiskuvan genomitiedosta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Alan eturivin asiantuntijat kertovat mielenkiintoisia case-esimerkkejä, miten genomitietoa hyödynnetään jo nyt. Koulutuksen jälkeen pystyt kertomaan omassa organisaatiossasi ja verkostoissasi, miten pitkällä Suomi on genomitiedon hyödyntämisessä ja yksilöllisen hoidon kehittämisessä. Pystyt myös perustelemaan, miksi Suomessa kannattaa tehdä tutkimusta.
18.11. - 1.12.
Oletko samaa mieltä, että tänä päivänä menestyvät ne yritykset, jotka ymmärtävät asiakkaitaan? Tässä osallistavassa koulutuksessa pääset kuulemaan terveydenhuollon ammattilaisten ja potilasjärjestön edustajan arkea; heidän tavoitteitaan, työtehtäviään ja kipujaan. Opit myös, kuinka ostajapersoonia voi luoda.
24.11.
Koulutus tuo lääkealan pohjoismaiset toimijat yhteen keskustelemaan ympäristövaikutusten ajankohtaisista asioista. Tilaisuuden ohjelma kattaa monipuolisesti lääkkeen elinkaaren vaiheita valmistuksesta potilaalle ja lääkkeen hävitykseen. Puhumassa ovat alan eturivin asiantuntijat Pohjoismaista. Saat tietoa lääkkeiden ympäristövaikutusten mittaamisesta ja kuulet käytännön case-esimerkkejä ympäristöhankkeiden implementoinnista osaksi yrityksen jokapäiväistä tekemistä.
30.11.
Haluatko pysyä ajan tasalla lääketieteellisen työn nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Toivotussa Lääketieteellisten johtajien ja asiantuntijoiden ajankohtaispäivässä päivität osaamisesi ja kuulet eturivin asiantuntijoiden näkemyksiä lääketieteellisten yhteistyön kehittämisestä eri sidosryhmien kanssa sekä ajankohtaisia asioita.

joulukuu 2021

Joulukuu
Lääketurvatoiminta on lääkkeen elinkaarella erittäin tärkeässä roolissa. Korona-aikaan aihe on ollut pinnalla erityisesti haittavaikutusepäilyjen myötä. Vuosittain järjestettävä Lääketurvaseminaari kokoaa alanammattilaiset yhteen verkostoitumaan ja keskustelemaan lääketurvaan liittyvistä ajankohtaisista asioista. Saat ajankohtaisen katsauksen lääketurva-asioihin Suomessa ja Euroopassa. Kuulet lukuisia esimerkkejä eri toimijoiden näkökulmista.
1.12.
Ajankohtaiswebinaarissa saat tiiviin katsauksen uuteen EU:n Tutkimusasetukseen ja sen aiheuttamiin muutoksiin eri toimijoiden näkökulmista. Kuulet, mitä uudistuvasta tutkimuslainsäädännöstä täytyy tietää juuri nyt ja opit, millaisia vaikutuksia uudella EU:n Tutkimusasetuksella on.

tammikuu 2022

Tammikuu
Suosittua ajankohtaispäivää on kiitetty aiheiden konkreettisuudesta, monipuolisista näkökulmista, asiantuntevista puhujista, hyvistä keskusteluista sekä ajankohtaisen katsauksen tarjoamisesta tuleviin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Tule päivittämään osaamistasi ja tapaamaan kollegoita!

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat tietoa palveluistamme sekä parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.